Välkommen till mig, Monica Emanell

Sidan är under ombyggnad.

Monika

Jag heter Monica Emanell och är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut (steg-2) med inriktningen kognitiv beteendeterapi (KBT). Som terapeut är jag engagerad och aktiv. För mig är det mycket viktigt att du som klient verkligen ser förändringar hos dig själv och i din vardag. Ofta kan det vara svårt att kontakta en psykolog. Det kan handla om att det kanske ger dig en känsla av att vara riktigt "sjuk" eller också kanske du har haft det bättre i perioder och då skjutit fram en eventuell terapi. Om du kommer till mig kommer jag vid första tillfället att ställa frågor om olika livsområden för att få en bild av vad du behöver hjälp med. Det är inte nödvändigt att du ska veta allt du vill ha hjälp med på en gång. Jag kommer att vägleda dig med frågor. Om du sedan tycker att det känns bra och vill fortsätta kommer du att få en hemuppgift där du bl.a. mer i detalj får fundera på vad du skulle vilja ha ut av terapin.

Jag hjälper dig som lider av:

 • Oro och ångest
 • Blyghet och osäkerhet/social fobi
 • Nedstämdhet och depression
 • Känslor av tomhet och meningslöshet
 • Behov av att ersätta känslor av oro, missnöje och meningslöshet med mat, alkohol eller droger
 • Anorexi, bulimi och andra ätstörningar
 • Dåligt självförtroende, låg självkänsla
 • Missnöje med dig själv och sitt liv
 • Att fastna i negativa tankar
 • Att anpassa dig för mycket efter vad andra vill
 • Utbrändhet/utmattningsdepression
 • En känsla av att inte duga, att andra ska tänka att du inte är bra nog
 • Ångestattacker och paniksyndrom
 • Stress
 • Missbruk
 • Tvångstankar och kontrollerande
 • Missnöje med din kropp
 • Höga krav på dig själv
 • Svårigheter att säga nej
 • Att dina behov inte blir tillgodosedda utan blir överkörda i din relation
 • Att du inte vågar  lämna din relation trots att den inte är bra för dig
 • Att du har svårt att komma över att din relation tagit slut och gå vidare
 • Att du har svårt att kommunicera på ett rakt sätt
Hälsa
Webbhotell