(Svenska) Allmänt om kbt

Jag träffar många människor varje dag i mitt arbete som psykolog med kognitiv beteendeinriktning så jag vill skriva om ämnen och frågor som vi ofta funderar över. Jag kommer även att föreslå strategier som du kan öva på i enlighet med kognitiv beteendeterapi, kbt.

Det har skrivits en hel del om kbt de senaste åren pga. de goda resultat man kan uppnå. Det centrala i kbt är att du jobbar med att förändra sina tankar och beteenden. När något i livet inte fungerar utan du märker att du upprepar samma mönster om och om igen kommer du antagligen efter ett tag att fundera över vad som är fel. Du kanske tänker att det beror på otur eller att du är så värdelös att du förtjänar att det går dåligt. Ett exempel är att du kanske träffar samma typ av partner som behandalr dig illa. Upprepas mönstret flera gånger handlar det sannolikt inte om otur utan om mönster som du med dina tankar och beteenden själv iscensätter och sedan upprepar. I kbt jobbar du först med att identifiera vad som är fel varpå du med hjälp av hemuppgifter försöker förändra det. När du märker att du börjar må bättre skapas en god cirkel varpå det börjar kännas mer naturligt med dina nya tanke- och beteendemönster. Först förändrar du alltså dina beteenden varpå det börjar kännas bättre.

Dysfunktionella mönster (icke fungerande) härstammar ofta från uppväxten. Om det finns saker som inte fungerat under uppväxten är det viktigt att ta reda på vad det är för att sedan försöka göra förändringar. Om du förstår varför du hela tiden hamnar i t.ex. jobbiga relationer kommer du inte att känna dig lika hjälplös. Du får då även mer energi till att försöka göra förändringar. Man klarar av att må dåligt bara man vet att det dåliga måendet har ett slut. Du är med andra ord inte dömd att snurra runt i plågsamma ekorrhjul.

I kbt gör man en beteendeanalys eler fallanalys om man även vill betona den kognitiva delen. Jag tycker att båda delarna är viktiga. I fallanalysen analyseras varför du har de mönster du beskrivit samt vad som vidmakthåller dem. Om du t.ex. har ett schema eller en inre övertygelse (dina innersta tankar om dig själv som ofta är omedvetna) som lyder “jag duger inte som jag är”, så kommer det att yttra sig i hur du behandlar dig själv och hur du låter dig behandlas av andra. Du kanske har tendenser att anpassa dig efter andras behov eller pressa dig själv alldeles för hårt för att andra ska tycka att du är bra eller för att du ska bli nöjd med dig själv. Kortsiktigt får du ofta en vinst av den här typen av beteenden vilket gör att du fortsätter med dem samtidigt som du inte förstå varför du fortfarande har en låg självkänsla. I kbt lär du dig att se hur din låga självkänsla yttrar sig varpå du får öva på strategier med långsiktiga vinster, vilket på sikt leder till att du får bättre tankar och känslor om dig själv. Du kommer ofta att få öva på beteenden som “känns” fel eller som känns obehagliga så att du på sikt kan få bättre självkänsla.

Strategier

Identfiera situationer där du mår dåligt (du känner t.ex. ångest, nedstämdhet, ilska)

– Försök identifiera dina tankar (ställ frågan, vad är det värsta som kan hända nu?)

– Vilka beteenden har när du mår dåligt? (Dessa beteenden behöver ofta ändras)

– Träna ofta på dina nya färdigheter. Det räcker inte att träna hjärnan sällan för goda resultat precis som det inte räcker att gå på gym en gång i månaden om du vill bli vältränad.

Jag träffar många människor varje dag i mitt arbete som psykolog med kognitiv beteendeinriktning så jag vill skriva om ämnen och frågor som vi ofta funderar över. Jag kommer även att föreslå strategier som du kan öva på i enlighet med kognitiv beteendeterapi, kbt.

Det har skrivits en hel del om kbt de senaste åren pga. de goda resultat man kan uppnå. Det centrala i kbt är att du jobbar med att förändra sina tankar och beteenden. När något i livet inte fungerar utan du märker att du upprepar samma mönster om och om igen kommer du antagligen efter ett tag att fundera över vad som är fel. Du kanske tänker att det beror på otur eller att du är så värdelös att du förtjänar att det går dåligt. Ett exempel är att du kanske träffar samma typ av partner som behandalr dig illa. Upprepas mönstret flera gånger handlar det sannolikt inte om otur utan om mönster som du med dina tankar och beteenden själv iscensätter och sedan upprepar. I kbt jobbar du först med att identifiera vad som är fel varpå du med hjälp av hemuppgifter försöker förändra det. När du märker att du börjar må bättre skapas en god cirkel varpå det börjar kännas mer naturligt med dina nya tanke- och beteendemönster. Först förändrar du alltså dina beteenden varpå det börjar kännas bättre.

Dysfunktionella mönster (icke fungerande) härstammar ofta från uppväxten. Om det finns saker som inte fungerat under uppväxten är det viktigt att ta reda på vad det är för att sedan försöka göra förändringar. Om du förstår varför du hela tiden hamnar i t.ex. jobbiga relationer kommer du inte att känna dig lika hjälplös. Du får då även mer energi till att försöka göra förändringar. Man klarar av att må dåligt bara man vet att det dåliga måendet har ett slut. Du är med andra ord inte dömd att snurra runt i plågsamma ekorrhjul.

I kbt gör man en beteendeanalys eler fallanalys om man även vill betona den kognitiva delen. Jag tycker att båda delarna är viktiga. I fallanalysen analyseras varför du har de mönster du beskrivit samt vad som vidmakthåller dem. Om du t.ex. har ett schema eller en inre övertygelse (dina innersta tankar om dig själv som ofta är omedvetna) som lyder “jag duger inte som jag är”, så kommer det att yttra sig i hur du behandlar dig själv och hur du låter dig behandlas av andra. Du kanske har tendenser att anpassa dig efter andras behov eller pressa dig själv alldeles för hårt för att andra ska tycka att du är bra eller för att du ska bli nöjd med dig själv. Kortsiktigt får du ofta en vinst av den här typen av beteenden vilket gör att du fortsätter med dem samtidigt som du inte förstå varför du fortfarande har en låg självkänsla. I kbt lär du dig att se hur din låga självkänsla yttrar sig varpå du får öva på strategier med långsiktiga vinster, vilket på sikt leder till att du får bättre tankar och känslor om dig själv. Du kommer ofta att få öva på beteenden som “känns” fel eller som känns obehagliga så att du på sikt kan få bättre självkänsla.

Strategier

Identfiera situationer där du mår dåligt (du känner t.ex. ångest, nedstämdhet, ilska)

– Försök identifiera dina tankar (ställ frågan, vad är det värsta som kan hända nu?)

– Vilka beteenden har när du mår dåligt? (Dessa beteenden behöver ofta ändras)

– Träna ofta på dina nya färdigheter. Det räcker inte att träna hjärnan sällan för goda resultat precis som det inte räcker att gå på gym en gång i månaden om du vill bli vältränad.