Low self esteem and the brain 2

Låg självkänsla och hjärnan

Hjärnan består av hundra miljarder neuroner. En neuron är som en dator som tar emot nervimpulser från andra gråa celler. Kontakten mellan två neuroner kallas synaps. När en nervimpuls utsöndras transmittorsubstanser som dopamin och serotonin (väldigt viktiga för att kunna känna nöje, stå emot ångest samt allmänt ha negativa tankar och känslor). Neuronen tar emot nervimpulser från andra gråa celler genom ett nät av utskott som kallas dendriter.

När vi lär oss något förändras neuronerna, de ändrar t.o.m. form. Vissa dendriter försvinner och andra växer, det kan även växa ut helt nya dendriter. Det här är viktigt att komma ihåg när du jobbar med din självkänsla. Det är möjligt för dig att få en bättre självkänsla men du måste ta reda på vilka nya tanke- och beteendemönster du vill öva upp och därpå upprepa dem ofta under en lång tid. Precis som du inte kan träna upp din kropp på kort tid genom att gå till ett gym, kan du heller inte träna upp din självkänsla genom att träna på nya tankar och beteenden under en vecka. För att hjärnan ska tycka att det är värt besväret att lägga ner energi på att förändra neuroner  och låta nya dendriter växa, måste den få många signaler. Annars kommer den tänka att den nya inlärningen är alldeles för oviktig för att den ska genomföra ett förändringsarbete pga. av den.Low self esteem and the brain

The brain consists of 100 billion neurons. The neuron is like a computer which receives nerve impulses from other grey cells. The contact betwwen two neurons is called a synapse. When a nerve impulse arrives, the synapse releases neurotransmitters like dopamin and serotonin (very important in order to feel more pleasure, it fights anxiety and negative feelings about yourself). The neuron receives nerve impulses from other gray cells through a net of outgrowths called the dendrites.

When we learn something  the neurons change, they even get a different shape. Some dendrites disappear and others grow, and there can also grow new dendrites. This is important to remember when you work on your self esteem. It is possible for you to get a better a better self esteem but you need to find out what new thoughts and behaviors you want to acquire and after that you need to repeat them often and during a long time. When you go to a gym you can´t build a strong body by going there five times during one week and then quit. In the same way you can´t build your self esteem by training on your new thoughts and behaviors for one week. In order for the brain to think is worth the effort to change the neurons and let new dendrites grow it has to get many signals, otherwise it thinks that the new learning is too unimportant to make a whole new change because of it.

Exercises in happiness

Positive psycholgy and exercises in happiness is at the moment what interests me the most in the field of psychology so here comes more suggestions in what you can do to train yourself in happiness

– Train yourself in being niceness by doing more nice behaviors. The goal (except for that other people will benefit from it) is that it gives you better odds of feeling better about youself. Try to do one nice behavoir or a couple of nice behaviors once a week. Make sure you do not do them every day since the psychewill get borde and then effect will disappear.

Doing nice behaviors will lead to that you can take a time off from your own problems so that your psyche can rest and also there is achance that you can appreciate your own life situation more, for example that you are healthy, you have a good job etc.

– Do behaviors that include flow. Flow means that you are so interested in what you do so that it makes you forget that time passes. Try new things and be observant if any of those activities include flow. When you find your own flow behaviors, do them often. They will give you energy and and a feeling that you are more in control of your life. For some people those behaviors can be hiking or taking a walk in the park, while for others it can be talking to a person who makes you feel good.

Positive psycholgy and exercises in happiness is at the moment what interests me the most in the field of psychology so here comes more suggestions in what you can do to train yourself in happiness

– Train yourself in being niceness by doing more nice behaviors. The goal (except for that other people will benefit from it) is that it gives you better odds of feeling better about youself. Try to do one nice behavoir or a couple of nice behaviors once a week. Make sure you do not do them every day since the psychewill get borde and then effect will disappear.

Doing nice behaviors will lead to that you can take a time off from your own problems so that your psyche can rest and also there is achance that you can appreciate your own life situation more, for example that you are healthy, you have a good job etc.

– Do behaviors that include flow. Flow means that you are so interested in what you do so that it makes you forget that time passes. Try new things and be observant if any of those activities include flow. When you find your own flow behaviors, do them often. They will give you energy and and a feeling that you are more in control of your life. For some people those behaviors can be hiking or taking a walk in the park, while for others it can be talking to a person who makes you feel good.