(Svenska) Varningssignaler i din relation och hur du kan jobba med din relation 2 (2)

Varningssignaler i din relation och hur du kan jobba med din relation

Regel 4
Försök att ta gemensamma beslut med din partner.

Gottman talar om två typer av konflikter mellan par. Den första typen är om konkreta saker, medan den andra typen handlar om att ni har olika värderingar om något och den är mer vanlig. Det handlar tex om att en av er vill ha barn medan den andre inte vill det, ni vill ha sex olika ofta, ni vill uppfostar era barn på olika sätt etc.

En viktig sak att komma ihåg här är hur viktigt det är med att bekräfta varandra känslomässigt, validera varandra. När du validerar någon, möter du den andra personen känslomässigt där hon/han befinner sig. Om din partner tex är ledsen validerar du genom att ställa frågor, krama din partner, summera det hon/han säger och fråga hur hur hon/han känner sig etc. Först när din partner har lugnat sig kan du sätta igång med att ge råd och sedan scanna av om det verkar ok innan du ger ännu fler råd. Det är vanligt att vi människor tänker utifrån oss själva och vårt sätt att fungera. Tycker vi därför att något är en bagatell och inget att oroa sig över, är det lätt att vi kör över vår partner och får honom/henne att känna sig överkänlig, dum, svag och fånig som känner så starka oroskänslor. Jag vill särskilt trycka på detta då det är oerhört vanligt att vi utgår från oss själva när vi lyssnar på det andra tycker är jobbigt.
En annan bra strategi du kan tillämpa för att stötta andra är om din partner tex. beklagar sig över att ha kört på en tenta och katastofierar kring det, kan du påminna om alla gånger historiskt som det har gått bra.

Nu återgår jag till Gottmans regler.

Regel 5
Lös de problem som går att lösa.
När du har en konflikt, tänk på följande:
1. Försök ta upp det du vill prata om på ett vänligt sätt.

Fortsättning följer…

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Varningssignaler i din relation och hur du kan jobba med din relation

Regel 4
Försök att ta gemensamma beslut med din partner.

Gottman talar om två typer av konflikter mellan par. Den första typen är om konkreta saker, medan den andra typen handlar om att ni har olika värderingar om något och den är mer vanlig. Det handlar tex om att en av er vill ha barn medan den andre inte vill det, ni vill ha sex olika ofta, ni vill uppfostar era barn på olika sätt etc.

En viktig sak att komma ihåg här är hur viktigt det är med att bekräfta varandra känslomässigt, validera varandra. När du validerar någon, möter du den andra personen känslomässigt där hon/han befinner sig. Om din partner tex är ledsen validerar du genom att ställa frågor, krama din partner, summera det hon/han säger och fråga hur hur hon/han känner sig etc. Först när din partner har lugnat sig kan du sätta igång med att ge råd och sedan scanna av om det verkar ok innan du ger ännu fler råd. Det är vanligt att vi människor tänker utifrån oss själva och vårt sätt att fungera. Tycker vi därför att något är en bagatell och inget att oroa sig över, är det lätt att vi kör över vår partner och får honom/henne att känna sig överkänlig, dum, svag och fånig som känner så starka oroskänslor. Jag vill särskilt trycka på detta då det är oerhört vanligt att vi utgår från oss själva när vi lyssnar på det andra tycker är jobbigt.
En annan bra strategi du kan tillämpa för att stötta andra är om din partner tex. beklagar sig över att ha kört på en tenta och katastofierar kring det, kan du påminna om alla gånger historiskt som det har gått bra.

Nu återgår jag till Gottmans regler.

Regel 5
Lös de problem som går att lösa.
När du har en konflikt, tänk på följande:
1. Försök ta upp det du vill prata om på ett vänligt sätt.

Fortsättning följer…

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

(Svenska) Varningssignaler i din relation och hur du kan jobba med din relation 2

Varningssignaler i dina relation och hur du kan jobba med din relation

Jag kommer nu att skriva om Gottmans sju gyllene regler som kan få din relation att fungera. Jag föreslår ofta för mina patienter att testa några av följande regler och jag tycker ofta att de fungerar bra.

Regel 1
Se till att du har bra kunskap om din och din partners kärlekskartor. Det här innebär att du vet vad dina partner tycker om, vad han/hon tycker och tänker om olika saker, tex. filmer, böcker, ambitioner i livet, musik, vänner etc. Har ni ordentlig kunskap om varandra, så kommer ni bättre att kunna hantera situationer som ibland kan innebära en påfrestning för relationen, tex. få barn etc.

En övning som jag tycker är bra är att du avsätter tid för att gå igenom ditt eget liv tex. vad är du stolt över? hur uttryckte dina föräldrar att de var stolta över dig när du var barn? Hur uttrycker du och din partner att ni är stolta över varandra?
Hade du svårigheter när du växte upp? Tycker du att svårigheterna påverkar dig som vuxen? Hur hanterar du dem?Hur uttrycktes känslor när du växte upp (ilska, ledsenhet, rädsla, kärlek etc.)?

Jag brukar säga till mina patienter att det är vanligt att man har svårt att uttrycka känslor när man inte fått lära sig det under uppväxten. Vi har fått känslor för att de ska fylla en god funktion och inte för att vi ska trycka undan dem. Om det under uppväxten bestarffas att visa känslor (du får höra att du ska skärpa dig när du känner rädsla eller är ledsen, du skräms till att sluta visa ilska etc.) så är det sannolikt att du antingen trycker ner dina känslor eller att du får utagerande beteenden genom att slåss etc. Det här innebär att du som vuxen inte har kunskap om hur du ska hantera dina känslor om du överhuvud taget ens är medveten om vad du känner i olika situationer. Konsekvensen blir att du irrar runt i ett mörker och gör saker på måfå utan att veta vilken känsla som egentligen föregår ditt beteende. Du kanske känner ångest i tid och otid, omedveten om att det ibland finns en underliggande känsla av ilska som skulle kunna hjälpa dig att sätta gränser mot andra om du blir medveten om den och tränar dig själv i att sätta gränser.

En bra strategi som kan hjälpa dig att bättre se vad du har för mål i livet är att fundera över vad du skulle vilja att det står på din gravsten när du är död. Du vill antagligen inte att det t.ex. ska stå att du rusat igenom livet utan att stanna upp i din strävan att vara perfekt, eller i din strävan efter att vara andra till lags, eller hur?

Regel 2
Regel 2 består av graden av respekt som du ochj din partner har för varandra. Om ni har problem med respekt, försök att:
1 Påminna dig själv om de sidor som du tycker är bra hos din partner. Skriv om egenskaper du tycker om och konkreta situationer när du tycker att dessa egenskaper märks.
2. Skriv om de ögonblick i relationen som du minns som lyckliga.
3. Skriv ner något du tycker om hos din partner varje dag under sju veckor samt om en specifik situation när du märkte den egenskapen.

Regel 3
DEn tredje regeln består av att du och din partner ska vara noggranna med att tillbringa tid tillsammans och att ni gör trevliga saker ihop.
– Skriv ner några aktiviteter som du skulle vilja göra tillsammans med din partner och schemalägg tid när ni ska göra en rolig aktivitet tillsammans.

Fortsättning följer…

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Varningssignaler i dina relation och hur du kan jobba med din relation

Jag kommer nu att skriva om Gottmans sju gyllene regler som kan få din relation att fungera. Jag föreslår ofta för mina patienter att testa några av följande regler och jag tycker ofta att de fungerar bra.

Regel 1
Se till att du har bra kunskap om din och din partners kärlekskartor. Det här innebär att du vet vad dina partner tycker om, vad han/hon tycker och tänker om olika saker, tex. filmer, böcker, ambitioner i livet, musik, vänner etc. Har ni ordentlig kunskap om varandra, så kommer ni bättre att kunna hantera situationer som ibland kan innebära en påfrestning för relationen, tex. få barn etc.

En övning som jag tycker är bra är att du avsätter tid för att gå igenom ditt eget liv tex. vad är du stolt över? hur uttryckte dina föräldrar att de var stolta över dig när du var barn? Hur uttrycker du och din partner att ni är stolta över varandra?
Hade du svårigheter när du växte upp? Tycker du att svårigheterna påverkar dig som vuxen? Hur hanterar du dem?Hur uttrycktes känslor när du växte upp (ilska, ledsenhet, rädsla, kärlek etc.)?

Jag brukar säga till mina patienter att det är vanligt att man har svårt att uttrycka känslor när man inte fått lära sig det under uppväxten. Vi har fått känslor för att de ska fylla en god funktion och inte för att vi ska trycka undan dem. Om det under uppväxten bestarffas att visa känslor (du får höra att du ska skärpa dig när du känner rädsla eller är ledsen, du skräms till att sluta visa ilska etc.) så är det sannolikt att du antingen trycker ner dina känslor eller att du får utagerande beteenden genom att slåss etc. Det här innebär att du som vuxen inte har kunskap om hur du ska hantera dina känslor om du överhuvud taget ens är medveten om vad du känner i olika situationer. Konsekvensen blir att du irrar runt i ett mörker och gör saker på måfå utan att veta vilken känsla som egentligen föregår ditt beteende. Du kanske känner ångest i tid och otid, omedveten om att det ibland finns en underliggande känsla av ilska som skulle kunna hjälpa dig att sätta gränser mot andra om du blir medveten om den och tränar dig själv i att sätta gränser.

En bra strategi som kan hjälpa dig att bättre se vad du har för mål i livet är att fundera över vad du skulle vilja att det står på din gravsten när du är död. Du vill antagligen inte att det t.ex. ska stå att du rusat igenom livet utan att stanna upp i din strävan att vara perfekt, eller i din strävan efter att vara andra till lags, eller hur?

Regel 2
Regel 2 består av graden av respekt som du ochj din partner har för varandra. Om ni har problem med respekt, försök att:
1 Påminna dig själv om de sidor som du tycker är bra hos din partner. Skriv om egenskaper du tycker om och konkreta situationer när du tycker att dessa egenskaper märks.
2. Skriv om de ögonblick i relationen som du minns som lyckliga.
3. Skriv ner något du tycker om hos din partner varje dag under sju veckor samt om en specifik situation när du märkte den egenskapen.

Regel 3
DEn tredje regeln består av att du och din partner ska vara noggranna med att tillbringa tid tillsammans och att ni gör trevliga saker ihop.
– Skriv ner några aktiviteter som du skulle vilja göra tillsammans med din partner och schemalägg tid när ni ska göra en rolig aktivitet tillsammans.

Fortsättning följer…

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

What makes you feel empathy towards others?

What makes you feel empathy towards others

In the frontal part of the brain (prefrontal cortex) and in some other areas in the brain, there are specific neurons, called mirror neurons and they enhance your capacity to imitate others and to learn social skills. (Read more about this in Rewire your brain by John Arden).

Neuroscientists think that that mirror neurons play an imprtant role in your capacity to feel empathy for another person.

For example, mirror neurons make you want to yawn when you see someone else yawning, they help you read another person´s intentions, get a feeling for what the other person is feeling and get empathy for him/her. Empathy is associated with the right somatosensory cortex so if this part is damaged you get a loss of empathy. Since mirror neurons also may be part of your ability to feel emapthy for someone else, they make you respond to when someone is sad.

Scientists have found that there also exist super mirror neurons that are thought to control the activity of the classic mirror neurons. Super mirror neurons help you for example to stop your impulses to imitate another person´s action.They also help you to form a sense of yourself and another person from a sense of “us”. Mirro neurons also help you to through “feeling” grasp what someone is thinking. So mirror neurons help you understand and predict the behavior of others. Understanding and predicting the behaviors of others is called “theory of mind”.

To be continued…

Cognitive Behavior Psychologist Monica Emanell

www.kbtemanell.se

How insecure attachment affects your adult relationships

How insecure attachment affects your adult relationships

Insecure attchment often leads to anxiety and mood disorders later in life. It also often affects the kind of partner you will choose. If you have an avoidant attachment it is common that you leave ýour partner after you have been in the relationship for a while. May be you feel very much in love in the beginning bur after a while you start doubting that this partner is the right one for you. May be you don´t feel as attracted anymore and you start seeing psysical flaws, you start obsessing around a flaw you see in your partner and you can´t let go of that. If you recognize this, try to analyze if you talk about your feelings and if you let yourself be vulnerable sometimes. Letting yourself be vulnerable is important in order to form an emotional link to someone. Also analyze if you are aware of your own emotions, otherwise you have to work on that.

If you tend to be clingy in a relationship and focus all your energy and time on your partner you probably also have an insecure attachment. This is common if you have an ambivalent attachment. If you recognize yourself in this, you should force yourself to do things you usually like; seeing friends, working out etc. Even if you feel like canceling everything if your partner want to see you, try not to. I am definitely certain from working with this all the time, that the best strategy to get someone interested and stay interested is showing self esteem, that is showing how you want to be treated by treating yourself good. So, if you feel like running over your needs, try not to (of course mostly for your own good), but also because it will be attractive to your partner. I am not saying that should play a game where you can´t be caught, I am saying that you should be observant when you get impulses to walk over your own needs in order to please your partner. May be you will think that you are only trying to be easy to be with and that this will make your partner want to be with you but it´s the opposite. The more you run over your own needs the bigger the risk is that your fears come true, that is that you get abandoned.

If you have a disorganized attachment you probably use all of the destructive strategies mentioned without any structure. If this is the case you have to go through your relationships and together with a therapist go through how you run over your needs and slowly start changing that. May be you have no idea what you are doing, you just feel everything is disorganized in a cloud of anxiety. You have to learn how to behave well towards yourself by looking at specific situations in your life. The next step is to try to behave in a nice way towards yourself even if you don´t feel like it, just do it. And try to stop mean behaviors from others, by telling them that you won´t accept it and if that doesn´t help, leave the relationship (which is very hard and requires planning and training in treating yourself well). When you become good at noticing quickly what partners are not good for you it´s good not to go out o a date with them “only because you feel strong”. Suddenly you will feel in love and caught and then the whole circus starts again, so the best is, don´t go to near partners that you know are not good for you.

Cognitive Behavior Psychologist Monica Emanell

www.kbtemanell.se

Your attachment´s effect on the brain and how to break free and become more satisfied

How did the attachment you had in your childhood affects your brain

If you have a nurturing environment it is likely that the gene that produces the cortisol receptor in the hippocampus is twice as actice as it is if you don´t. This will make you more resistant to stress. Read more about this in Rewire your brain by John Arden).

In other words, if you were insecurely attached your brain will be wired so that you feel a sense of insecurity about yourself. This also often affects your relationships in a negative way.

The positive news is that you can train your brain and in other words, rewire it so that you can havve a secure sense of yourself and get better relationships. This requires training so you do what is good for you in the long run over and over again. I often tell my patients that when you go to the gym you don´t expect to get a strong body after a week and this is the same thing, you can´t expect to feel good about yourself after a week.

An example:

You have a goal to talk more with people that you don´t know that well and you have an opportunity to start training tonight since you are going to a party that you first wanted to cancel since you felt to nervous meeting new people.

– Make a plan and write down different topics you can talk about with a new person.

– Go through both potential questions you can ask and also what you can say about yourself.

– You can also visualize yourself talking to a person you don´t know.v(this will stimulate the same neurons that you use when you are in a social situation).

– Try not to write down a whole thesis, you psyche has to be able to get a grip of what is expected and then it can´t be too much. There is a big risk that you will give up if you get a sense of that it is too much.

– If you find the above impossible, try to think that you will only be at the party for an hour, then you can go home.

– If you are afraid of talking to someone without being able to escape, have a plan ready that you will say you have to go to the restroom.

– When you talk different people, try to observe if you perceive them in different ways. May be you will think that if the other person is quiet, it is is because you are boring. Try to analyze what you think of the other person, may be you think he/she is boring.

Cognitive Behavior Psychologist Monica Emanell

www.kbtemanell.se

Do you have disorganized attachment?

Do you have disorganized attachment?

The disorganized attachment is an attachment type you can get if you have had a very traumatized childhood. Children with this attachment type froze when they saw theit mother or they started to rock. These children don´t have a stable coping strategy. The mothers of children with disorganized attachmnet tend to be impulsive, abusive and depressed.

Cognitive Behavior Psychologist Monica Emanell

www.kbtemanell.se

Do you have ambivalent attachment?

Do you have ambivalent attachment?

The study showed that children who had ambivalent attachment reacted in an ambivalent way towards the mother. They showed distress when she left, then related to the stranger, and then they showed anger and coldness towards the mother when she returned. Mothers of children with ambivalent attachment behave in a inconsistent way, They are sometimes warm and caring and sometimes indifferent.

Cognitive Behavior Psychologist Monica Emanell

www.kbtemanell.se

Do you have avoidant attachment?

Ainsworth identified that some children in the experiment as having avoidant attachment. They reacted in a indifferent way when the mother left the room and when she returned. They seemed to be uninterested but the study showed that the pulse was high in these children. So, in other words they got stressed but they didn´t show it. The behavior is related to the fact that mothers´ of children with avoidant attachment tend to be unresponsive when the child needs support so they discourage crying and promote separation.

If you have avoidant attachment, there is a big probability that you as an adult feel uncomfortable when you are getting close in a relationship. You probably won´t feel like sharing your feelings with your partner (if you are aware of them yourself). You are more likely to be interested in someone from the beginning but then after a while you start to see flaws in your partner. The flaws you see can be whatever, that your partner has a boring voice, an irritating body language, looks insecure etc. You start withdrawing from your partner more and more and finally you leave your partner.

Cognitive Behavior Psychologist Monica Emanell

www.kbtemanell.se

Do you have secure attachment?

Do you have a secure attachmnet?

Ainsworth´s experiment showed that if a child has secure attachment it shows distress when the mother leaves the room and it becomes pleased when she returns. The child welcomes the mother´s comfort and continues to explore the room after a while.

Cognitive Behavior Psychologist Monica Emanell

www.kbtemanell.se

What kind of attachment did you have with your parents?

What kind of attachment did you have with your parents?

The attachment theory, developed by Bowlby is the base on which different psychologists have done research to se how a mother´s (usually the primary caretaker)behavior influences a child´s attachment to that her.

Bonding begins at birth before language is developed. Therefore an insecure attchment from birth gives the worst emotional consequences which Jeffrey Young explains in his book Reinventing your life. Without the speech, you have even less control over your environment which gives higher levels of anxiety later. During the first two years there is a right hemispheric dominance (the language is in the left half of the brain) and therefore many of the basic attachment patterns are formed in this half of the brain. The amygdala (in the limbic system) interprets the facial expressions of your caregiver, interprets incomning stimuli as good-bad (you can read more about this in “Rewire your brain by John Arden).

A developmental psychologists called Mary Ainsworth is famous for her experiment where she what kind of attachment small children had with their mothers. The experiment was performed in the following way:

Mothers and their babies were invited in a room with toys when a stranger came entered the room. After that the mother left the room for a short while and then she returned and the stranger left. After that the mothe left the room again leaving the baby alone.

Ainsworth identified different kinds of attachment behaviors through this experiment.

The attachment types are secure, avoidant, ambivalent and disorganized.

To be continued…

Cognitive Behavior Psychologist Monica Emanell

www.kbtemanell.se