Strategies to handle the narcissist (2)

Strategies to handle the narcissist

3. Be prepared for what thoughts feelings you usually get in these kind of conversations. It can be – he/she might be right in his critisism, I don´t that much about these things, May be he/she is right that I am stupid since I think so myself, may be he/she is right that I never remember what is said to me about others and that it means that I don´t have enough enpathy towards my family, I feel guilt felings that I don´t listen properly, that I don´t take care of my children properly etc.
4. Don´t start defending yourself, instead listen, observe and say something like – I hear what you say and we can discuss how we together can deal with this but the way you talk to me with the demeaning names etc. is not ok and I will not accept it.

I know that this is hard and be sure you have patience with not being able to do it properly and also try to see if there is someone you can talk with when the narcissist punishes you with coldness and silence.

5. My earlier example might apply better to a partner or parent thna to a friend. If you have a friend who only talks about him/her -self, stop asking questions about how he/she feels, since that will trigger a person with these traits, instead talk about yourself. If you get zero response, talk about superficial or practical things and evaluate how much this person means to you and if you get something out of your friendship.

Cognitive Behavior Psychologist Monica Emanell
www.kbtemanell.se

Strategies to handle the narcissist

3. Be prepared for what thoughts feelings you usually get in these kind of conversations. It can be – he/she might be right in his critisism, I don´t that much about these things, May be he/she is right that I am stupid since I think so myself, may be he/she is right that I never remember what is said to me about others and that it means that I don´t have enough enpathy towards my family, I feel guilt felings that I don´t listen properly, that I don´t take care of my children properly etc.
4. Don´t start defending yourself, instead listen, observe and say something like – I hear what you say and we can discuss how we together can deal with this but the way you talk to me with the demeaning names etc. is not ok and I will not accept it.

I know that this is hard and be sure you have patience with not being able to do it properly and also try to see if there is someone you can talk with when the narcissist punishes you with coldness and silence.

5. My earlier example might apply better to a partner or parent thna to a friend. If you have a friend who only talks about him/her -self, stop asking questions about how he/she feels, since that will trigger a person with these traits, instead talk about yourself. If you get zero response, talk about superficial or practical things and evaluate how much this person means to you and if you get something out of your friendship.

Cognitive Behavior Psychologist Monica Emanell
www.kbtemanell.se

Strategies to handle the narcissist (1)

Strategies to handle the narcissist

I have talked about how hard it can be to have someone close who you feel drains your energy. It can be a partner, a friend, a parent etc. (read more in my articles about narcissism).
So how can you handle a person who makes you hurt, angry, tired and sometimes (in mini doses) happy and hopeful that it will get better?
Here are some tips:
1. First of all, learn as much about narcissism as you can. The more you land in an understanding the bigger the more you will be able to handle feelings of guilt, anger, anxiety that you get in your role as the narcissist´s garbage can. First you will notice that you understand everything on an intellectual level but that you still “feel” guilt, shame etc. This is the first step.
2. Now try to have a conversation with the narcissist where you know that there will be issues that usually trigger you emotionally. The best position is if you can have control over when you want to start a topic where you usually feel bad.

To be continued…
Cognitive Behavior Psychologist Monica Emanell
www.kbtemanell.se

Strategies to handle the narcissist

I have talked about how hard it can be to have someone close who you feel drains your energy. It can be a partner, a friend, a parent etc. (read more in my articles about narcissism).
So how can you handle a person who makes you hurt, angry, tired and sometimes (in mini doses) happy and hopeful that it will get better?
Here are some tips:
1. First of all, learn as much about narcissism as you can. The more you land in an understanding the bigger the more you will be able to handle feelings of guilt, anger, anxiety that you get in your role as the narcissist´s garbage can. First you will notice that you understand everything on an intellectual level but that you still “feel” guilt, shame etc. This is the first step.
2. Now try to have a conversation with the narcissist where you know that there will be issues that usually trigger you emotionally. The best position is if you can have control over when you want to start a topic where you usually feel bad.

To be continued…
Cognitive Behavior Psychologist Monica Emanell
www.kbtemanell.se

Utveckling av låg självkänsla (2)

Utveckling av låg självkänsla

Som jag sagt tidigare är en vanlig orsak till att låg självkänsla utvecklas att du inte har fått dina känslomässiga behov tillgodosedda på ett bra sätt. Du kan dock även få låg självkänsla i vuxen ålder om du tex. har en våldsam partner, blir mobbad på arbetsplatsen, är arbetslös länge och/eller har en dålig ekonomisk situation eller om du har blivit traumatiserad på något sätt.
Kom ihå att oavsett hur du har utvecklat låg självkänsla så är det möjligt att bygga upp den. Tänk att det är logiskt att du mår dåligt om du behandlar dig själv på ett dåligt sätt. Ett problem är att du i och med att du beter dig dåligt mot dig själv får neurala vägar i hjärnan i enlighet med det så att det kan kännas naturligt att behandla dig själv illa. Det är därför du kan behöva några veckor för att analysera situationer i din vardag och spåra när du mår sämre och varför. När du väl vet vilka situationer det är som orsakar dina jobbiga känslor kan du börja jobba med förändringar och i vissa lägen även acceptans.

Fortsättning följer…
Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Utveckling av låg självkänsla (1)

Utveckling av låg självkänsla

När jag ska träffar dig som patient och ska hjälpa dig att ta reda på hur din låga självkänsla har utvecklats, så gör jag ofta en fall analys utifrån ett kognitivt perspektiv.
Jag ställer många frågor kring din bakgrund för att ta reda på om det finns faktorer in din bakgrund som har bidragit till de negativa övertygelser du har om dig själv. Exempel på bidragande orsaker kan vara:
1. Du kanske har haft föräldrar sm kritiserade mer än vad de bekräftade (det är vanligt att människor pga. avsaknad av bekräftelse i sin egen uppväxt inte tänker på att bekräfta sina egna barn. En bra tumregel är att det ska var 5 bekräftande meningar för varje kritisk mening, det är så klart svårt att tänka på det när man är trött, irriterad och har barn som skriker för att få sin vilja fram, men det kan vara bra att ha i bakhuvudet).
2. Du kanske kände dig annorlunda än dina vänner pga. kultur, vikt, religion etc.
3. Du kanske blev retad av dina klasskamrater.
4. Du kanske inte hade något som bekräftade dig, satte gränser eler visade intresse för dig (med andra ord en brist på beteenden vilket kan vara svårt att se ibland för att du kanske tänker att du inte hade någon som var elak eller kritisk).
5. Du kanske kände dig annorlunda i din egen familj (du var t.ex. konstnärlig och lite dramatisk medan de andra var mer kontrollerade och akademiska).
6. Du kanske hade föräldrar med många egna problem så att de inte orkade engagera sig i dig.
7. Din familj kanske var annorlunda än andras pga. religion, kultur etc. (
Lär mer om självkänsla i Förbättra din självkänsla av Melanie Fennell).

Det här var bara några förslag på potentiella orsaker till varför du kan ha utvecklat låg självkänsla. Anledningen till att det kan vara bra att du tar reda på så mycket som möjligt är att psyket tycker om kontroll så ju mer du informerar dig desto bättre grepp kommer du känna att du har om problemet. På det sättet kan du se kopplingen mellan roten till problemen och ditt sätt att hantera dem i nuläget. Efter det kan du jobba med att hitta strategier för att hantera de problem som uppstått i samband med din låga självkänsla.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

How can I make mindfulness as a part of my daily life?

How can I make mindfulness as a part of my daily life?

Mindfulness (being in the present) but that you have a hard time to stick to your “mindfulness schedule”, you do it for a few days or a week and then you stop.

My experience is that for some people listening to a mindfulness tape with for example breathing exercizes or a body scan functions well but for others, especially those who have a problem with restlessness it can be too difficult.

Therefore I highly recommend mindfulness exercizes where you describe what senses get activated in a particular situation for example when you eat, drink tea or take a shower. For example if you drink tea, describe how the heat feels on you tongue, how the tea smells, how it tastes, the noise when you drink etc.

The consequence of making these kind of descriptions is that

You write that you have tried to practice mindfulness you are present. But you sould not “try hard” to be present, just focus on the sense descriptions and try to do it daily since the continuity is a crucial part.

Good Luck!

Cognitive Behavior Psychologist Monica Emanell

www.kbtemanell.se

(Svenska) Varför kan jag inte stoppa mina upprepande självkritiska tankar?

Varför kan jag inte stoppa mina upprepande självkritiska tankar?

I kognitiv beteendeterapi pratar vi om tankefel eller tankefällor vilket jag föredrar.
Med tankefällor menas att du tänker tankar som går hand i hand med din låga självkänsla och som även förstärker den.
Exempel på tankefällor är:
1. Självkritiska tankar som “jag är dålig”, “jag är konstig”, “jag går inte att tycka om”.
2. Kritiska tankar om vad du gör (jag kallar dem Hitlertankar) t.ex. -jag fick ett fel på provet, alltså är jag misslyckad, jag skulle inte ha sagt något, nu kommer alla att tycka att jag är en idiot, jag skrattade vid fel tillfälle och alla kommer tycka att jag är en idiot.
3. Du tänker katastoftankar om framtiden t.ex. -jag kommer att köra på tentan och aldrig bli färdig med min utbildning, jag kommer att bli lämnad av min partner, jag kommer aldrig att träffa någon etc.
4. När du har låg självkänsla är det vanligt att du jämför dig med andra till din nackdel, t.ex. – alla mina vänner har en partner, jag är den enda som är ensam och de tycker synd om mig, alla mina vänner har bättre lön än jag, alla andra verkar gå framåt i livet utom jag.
5. Du katastofierar runt känslor tex. jag står inte ut med att känna en sådan här ångest, alla kommer att märka hur nervös jag är etc .
6. Du visualiserar dig själv i jobbiga situationer t.ex. -du ser dig själv som gammal och ensam, du ser framför dig att alla har familjer utom du, du ser dig själv skriva samma jobbansökan om tio år etc.
(Läs mer om självkänsla i Boosting your self-esteem for dummies av Rhena Branch och Rob Wilson).

Monica Emanell, leg. psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Varför kan jag inte stoppa mina upprepande självkritiska tankar?

I kognitiv beteendeterapi pratar vi om tankefel eller tankefällor vilket jag föredrar.
Med tankefällor menas att du tänker tankar som går hand i hand med din låga självkänsla och som även förstärker den.
Exempel på tankefällor är:
1. Självkritiska tankar som “jag är dålig”, “jag är konstig”, “jag går inte att tycka om”.
2. Kritiska tankar om vad du gör (jag kallar dem Hitlertankar) t.ex. -jag fick ett fel på provet, alltså är jag misslyckad, jag skulle inte ha sagt något, nu kommer alla att tycka att jag är en idiot, jag skrattade vid fel tillfälle och alla kommer tycka att jag är en idiot.
3. Du tänker katastoftankar om framtiden t.ex. -jag kommer att köra på tentan och aldrig bli färdig med min utbildning, jag kommer att bli lämnad av min partner, jag kommer aldrig att träffa någon etc.
4. När du har låg självkänsla är det vanligt att du jämför dig med andra till din nackdel, t.ex. – alla mina vänner har en partner, jag är den enda som är ensam och de tycker synd om mig, alla mina vänner har bättre lön än jag, alla andra verkar gå framåt i livet utom jag.
5. Du katastofierar runt känslor tex. jag står inte ut med att känna en sådan här ångest, alla kommer att märka hur nervös jag är etc .
6. Du visualiserar dig själv i jobbiga situationer t.ex. -du ser dig själv som gammal och ensam, du ser framför dig att alla har familjer utom du, du ser dig själv skriva samma jobbansökan om tio år etc.
(Läs mer om självkänsla i Boosting your self-esteem for dummies av Rhena Branch och Rob Wilson).

Monica Emanell, leg. psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

(Svenska) Varför har jag fortfarande låg självkänsla fast jag anstränger mig för att förbättra den? (2)

Varför har jag fortfarande låg självkänsla fast jag anstränger mig att förbättra den?

Som jag nämnde i min förra artikel är det viktigt att du tar reda på vad som vidmakthåller din låga självkänsla. Det är sannolikt saker du gör i ditt dagliga liv som leder tlll att du står och stampar på samma punkt. Här är några steg du behöver ta för att ta itu med att förbättra din självkänsla:
1. Ta din almancka eller ett skrivblock och registrera vad i ditt dagliga liv som väcker jobbiga känslor. Om du har svårt att få grepp om vad det är så ta en aktivitet i taget och registrera dina känslor efter att du gjort den. Om du tex. träffar din partner, registrera efter träffen hur det känns.
2. När du har kommit fram till vad eller vem som får dig att känna obehagkänslor, analysera situationen noggrant. Försöker du t.ex. vara till lags för att den andra personen ska tycka om dig, ställer du höga krav på dig själv och gör för många “borde” saker jämfört med “tycka om” saker?. Psyket tycker om balans så om du te.x ger mer än vad du får tillbaka regelbundet kommer du på sikt att få negativa känslor.
Kom ihåg att om du behandlar ditt psyke på ett dåligt sätt kommer ditt psyke att slå bakut och ge dig negativa känslor tillbaka.
3. Om du aldrig funderat över vilka dina behov är är det möjligt att du inte vet det.
Öva då att ta reda på det genom att skriva ner vad du tycker om alla möjliga vardagssaker t.ex. mat, dryck, film, böcker, resor, blommor, personlighetsdrag hos andra etc.
4. Om du märker att du låter dig köras över av din partner, läs om detta i mina artiklar om relationer.
5. Om du inte kan låta bli att bete dig illa mot dig själv genom att du överäter, missbrukar alkohol eller droger behöver du jobba med både ditt missbruk samt din självkänsla.
Kom ihåg igen att om ditt psyke känner sig inträngt i ett hörn pga. att du beter dig illa mot det, hittar det på destruktiva beteenden för att “komma undan” den jobbiga känslan som att bli överkörd för med sig.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Varför har jag fortfarande låg självkänsla fast jag anstränger mig att förbättra den?

Som jag nämnde i min förra artikel är det viktigt att du tar reda på vad som vidmakthåller din låga självkänsla. Det är sannolikt saker du gör i ditt dagliga liv som leder tlll att du står och stampar på samma punkt. Här är några steg du behöver ta för att ta itu med att förbättra din självkänsla:
1. Ta din almancka eller ett skrivblock och registrera vad i ditt dagliga liv som väcker jobbiga känslor. Om du har svårt att få grepp om vad det är så ta en aktivitet i taget och registrera dina känslor efter att du gjort den. Om du tex. träffar din partner, registrera efter träffen hur det känns.
2. När du har kommit fram till vad eller vem som får dig att känna obehagkänslor, analysera situationen noggrant. Försöker du t.ex. vara till lags för att den andra personen ska tycka om dig, ställer du höga krav på dig själv och gör för många “borde” saker jämfört med “tycka om” saker?. Psyket tycker om balans så om du te.x ger mer än vad du får tillbaka regelbundet kommer du på sikt att få negativa känslor.
Kom ihåg att om du behandlar ditt psyke på ett dåligt sätt kommer ditt psyke att slå bakut och ge dig negativa känslor tillbaka.
3. Om du aldrig funderat över vilka dina behov är är det möjligt att du inte vet det.
Öva då att ta reda på det genom att skriva ner vad du tycker om alla möjliga vardagssaker t.ex. mat, dryck, film, böcker, resor, blommor, personlighetsdrag hos andra etc.
4. Om du märker att du låter dig köras över av din partner, läs om detta i mina artiklar om relationer.
5. Om du inte kan låta bli att bete dig illa mot dig själv genom att du överäter, missbrukar alkohol eller droger behöver du jobba med både ditt missbruk samt din självkänsla.
Kom ihåg igen att om ditt psyke känner sig inträngt i ett hörn pga. att du beter dig illa mot det, hittar det på destruktiva beteenden för att “komma undan” den jobbiga känslan som att bli överkörd för med sig.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

(Svenska) Varför har jag fortfarande låg självkänsla fast jag anstränger mig för att förbättra den?

Varför har jag fortfarande låg självkänsla fast jag anstränger mig för att förbättra den?

Du kanske upplever att du redan har jobbat på att förbättra din självkänsla men att du inte kommer någonstans.
Ett vanligt misstag vi ofta gör är att försöka “tänka” positivt om oss själv medan vi är utan att tänka på det inte beter oss i enlighet med det tänket.
Kontrollera om du gör något av följande misstag:
1. Du undviker aktviteter pga. rädsla för vad andra kommer att tänka om mig.
2. Du pratar sällan om dig själv av rädsla för att andra kommer att tänka att du är dum, tråkig eller osäker.
3. Du tar inga initiativ till att närma dig andra pga. rädsla att de kommer att avvisa dig.
4. Du argumenterar aldrig emot andras åsikter för att du vill att de ska tycka om dig.
5. Du låter ofta andra bestämma vad ni ska göra för att du vill att andra ska tycka om dig.
6. Du tar ofta de relationer du har för givet och anpassar dig efter människor som du tycker är resepktingivande. Du har ofta ingen energi eller lust kvar att anstränga dig för de som ser till dina behov.
7. Du gör ofta mycket för andra och ber inte om gentjänster för att du vill att andra ska tycka om dig.
(Läs mer om självkänsla i Boosting self-esteem for dummies av Rhena Branch och Rob Wilson).

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Varför har jag fortfarande låg självkänsla fast jag anstränger mig för att förbättra den?

Du kanske upplever att du redan har jobbat på att förbättra din självkänsla men att du inte kommer någonstans.
Ett vanligt misstag vi ofta gör är att försöka “tänka” positivt om oss själv medan vi är utan att tänka på det inte beter oss i enlighet med det tänket.
Kontrollera om du gör något av följande misstag:
1. Du undviker aktviteter pga. rädsla för vad andra kommer att tänka om mig.
2. Du pratar sällan om dig själv av rädsla för att andra kommer att tänka att du är dum, tråkig eller osäker.
3. Du tar inga initiativ till att närma dig andra pga. rädsla att de kommer att avvisa dig.
4. Du argumenterar aldrig emot andras åsikter för att du vill att de ska tycka om dig.
5. Du låter ofta andra bestämma vad ni ska göra för att du vill att andra ska tycka om dig.
6. Du tar ofta de relationer du har för givet och anpassar dig efter människor som du tycker är resepktingivande. Du har ofta ingen energi eller lust kvar att anstränga dig för de som ser till dina behov.
7. Du gör ofta mycket för andra och ber inte om gentjänster för att du vill att andra ska tycka om dig.
(Läs mer om självkänsla i Boosting self-esteem for dummies av Rhena Branch och Rob Wilson).

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur definierar vi självkänsla?

Hur definierar vi självkänsla?

Du kan säga att du har bra självkänsla om du:

1. Accepterar dig själv även om du inte alltid lyckas på det sätt du planerat.
2. Tycker om dig själv medan du strävar att utvecklas på ett personligt plan.
3. Tycker om dig själv och att du är värd att älskas även om du blir lämnad av någon eller om en relation tar slut. (Läs mer i Boosting self esteem for dummies av Rhena Branch och Rob Wilson).

Kom ihåg att vi alla har våra upp och nedgångar i livet och att vi ibland känner sorg, rädsla, ledsenhet etc. Du kan ha bra självkänsla även om du känner jobbiga känslor ibland eftersom känslor- både negativa och positiva är en del av livet. Som jag har nämnt tidigare så tycker psyket om balans, så en ungefärlig balans mellan positiva och negativa känslor är målet (naturligtvis är det svårt att få en exakt balans men det är bra att ha någon riktlinje). Det är som sagt inte dåligt att uppleva jobbiga känslor, men om du upplever att du fastnat i de negativa känslorna och att du är intrasslad och inte vet hur du ska komma loss, är det bra att du börjar nysta i problemet för att kunna få rätsida på varför du sitter fast.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Hur definierar vi självkänsla?

Du kan säga att du har bra självkänsla om du:

1. Accepterar dig själv även om du inte alltid lyckas på det sätt du planerat.
2. Tycker om dig själv medan du strävar att utvecklas på ett personligt plan.
3. Tycker om dig själv och att du är värd att älskas även om du blir lämnad av någon eller om en relation tar slut. (Läs mer i Boosting self esteem for dummies av Rhena Branch och Rob Wilson).

Kom ihåg att vi alla har våra upp och nedgångar i livet och att vi ibland känner sorg, rädsla, ledsenhet etc. Du kan ha bra självkänsla även om du känner jobbiga känslor ibland eftersom känslor- både negativa och positiva är en del av livet. Som jag har nämnt tidigare så tycker psyket om balans, så en ungefärlig balans mellan positiva och negativa känslor är målet (naturligtvis är det svårt att få en exakt balans men det är bra att ha någon riktlinje). Det är som sagt inte dåligt att uppleva jobbiga känslor, men om du upplever att du fastnat i de negativa känslorna och att du är intrasslad och inte vet hur du ska komma loss, är det bra att du börjar nysta i problemet för att kunna få rätsida på varför du sitter fast.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

How can I make my partner understand how bad I feel about this situation?

How can I make my partner understand how bad I feel in this situation?

Hi!
My boyfriend and I have a good relationship and he is generally and empathic person. I am very outgoing and sociable and he prefers to sit at home and watch a movie most evenings of the week. Here comes the problem. I would like us to do more activities and hi answer is that he is tired and that he just doesn´t have the energy. The consequence is that we do it his way most of the time, that is we sit on the sofa and watch tv. I really love my boyfriend but this is more and more frustrating and it has got to a point where I wonder if he is good for me, what should I do?

It sounds that you have a stable relationship and that you love your boyfriend. This is a common problem since we often meet someone that has a different personality thatn we have, which I think can be good since you complement each other that way. A common problem thoguh is that when we feel that it is for example relaxing to sit in the sofa every evening it can be hard to understand that the same behavior can cause someone else boredom, frustration and may be anxiety after a while. I think that you should think about a situation where your boyfriend would feel the same feelings. Ask him how he would feel if you went out almost every evening. Tell him that that would make you feel relaxed. Tell him that you understand that he gets relaxed from the sofa but that you could together at least make an effort to give you that feeling sometimes like a few times a week. If he says that he can´t help getting tired, ask him if you could meet directly after work sometimes and after that go home and sit on the sofa. So in other words try to make him understand from giving him examples when he feels “your” feeling and then give a few alternatives.
Good Luck!

How can I make my partner understand how bad I feel in this situation?

Hi!
My boyfriend and I have a good relationship and he is generally and empathic person. I am very outgoing and sociable and he prefers to sit at home and watch a movie most evenings of the week. Here comes the problem. I would like us to do more activities and hi answer is that he is tired and that he just doesn´t have the energy. The consequence is that we do it his way most of the time, that is we sit on the sofa and watch tv. I really love my boyfriend but this is more and more frustrating and it has got to a point where I wonder if he is good for me, what should I do?

It sounds that you have a stable relationship and that you love your boyfriend. This is a common problem since we often meet someone that has a different personality thatn we have, which I think can be good since you complement each other that way. A common problem thoguh is that when we feel that it is for example relaxing to sit in the sofa every evening it can be hard to understand that the same behavior can cause someone else boredom, frustration and may be anxiety after a while. I think that you should think about a situation where your boyfriend would feel the same feelings. Ask him how he would feel if you went out almost every evening. Tell him that that would make you feel relaxed. Tell him that you understand that he gets relaxed from the sofa but that you could together at least make an effort to give you that feeling sometimes like a few times a week. If he says that he can´t help getting tired, ask him if you could meet directly after work sometimes and after that go home and sit on the sofa. So in other words try to make him understand from giving him examples when he feels “your” feeling and then give a few alternatives.
Good Luck!