(Svenska) Har du social fobi?

Har du social fobi?

Jag tänkte skriva ner vad som är utmärkande för social fobi. Många kan känna social ångest i vissa situationer men för en del blir vardagen plågsam pga. oron och ångesten. Har du social ångest i mer än 6 månader på ett sätt som påverkar ditt liv negativt kan du ha social fobi.
Social fobi utmärks av:
1. En ihärdig rädsla för en eller flera sociala situationer där personen exponeras för människor.
Individen är rädd för att han/hon kommer att agera på ett sätt (eller visa ångest symtom) som kommer att vara förnedrande eller pinsamt. Individen behöver inte göra något pinsamt men är rädd för det vilket leder till rädsla och ångest.
2. Exponering för den sociala situationen aktiverar ångest.
Själv ämnet som individen är rädd för kan variera. Det kan röra sig om att ringa samtal, föra ett samtal, gå in i ett rum fullt av människor, äta eller skriva när andra tittar, tala inför andra människor etc.
3. Individen förstår att rädslan är överdriven och ologisk.
En jobbig faktor med social fobi är att du ofta förstår att det du utsätter dig för inte är farligt och att din oro är onödig och att det gör situationen värre. Det här får dig att känna dig osäker, underlägsen och otillräcklig.
4. Individen undviker eller står ut med den obehagliga situationen med intensiva känslor av ångest och obehag.

Fortsättning följer…
Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

(Svenska) Social ångest och självkänsla “andra kommer att tycka att jag är konstig, tråkig, nervös etc.”

Andra kommer att tycka att jag är konstig, tråkig, nervös etc.

Om du har social ångest är du antagligen väldigt orolig att andra ska tycka något negativt om dig. Faktum är att du antagligen är så orolig att du är villig att köra över dina egna behov för att till varje pris försöka förhindra att andra ska tycka något negativt om dig.
Som jag har skrivit tidigare har vi människor, när vi upplever någon jobbig känsla, en tendens att bete oss på ett sätt som gör den jobbiga känslan ännu jobbigare.
Om du t.ex. har en övertygelse om att du är en tråkig människa är det möjligt att du beter dig på ett sätt som ökar sannolikheten att du framstår som ointressant”.
Vanliga tankemönster om du har social ångest är:
– Du oroar dig för vad andra kommer att tycka om dig
– Du är självmedveten vilket innebär att du hela tiden observerar ditt eget beteende och funderar på hur det kommer att uppfattas.
– Du tycker att du har svårt att koncentrera dig på vad andra stämmer (vilket hänger ihop med att självmedvetenheten distraherar dig).
– Du oroar dig för att saker kommer att gå fel.
– När du väl varit i en social situation är det vanligt att du ältar saker du sagt och ofta är kritiserar du dig själv och förebrår dig själv över att du inte betett dig på ett annat sätt.
– Du tycker att du ofta inte kan komma på något att säga vilket du kritiserar dig själv för.

Fortsättning följer…
Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

(Svenska) Social ångest och självkänsla “jag har ångest i sällskap med andra människor”

Social ångest och självkänsla “jag har ångest i sällskap med andra människor”

Social ångest handlar om en nervositet och ångest som många av oss kanske har känt någon gång när vi träffar andra människor. Det handlar om en rädsla att göra bort sig och framstå som t.ex. osäker, tråkig, fel, annorlunda etc. Som jag beskrivit flera gånger tidigare gör vi människor, i situationer när vi känner obehag, ofta saker som leder till att vi på sikt käner ännu mer obehag.
Det är vanligt om du har social ångest att du kanske märker att den har förvärrats, vilket beror på du har säkerhetsbeteenden (beteenden som på kort sikt ger en ångestlindring men som på lång sikt ger ännu mer ångest).
Social ångest kan även ibland leda till depression. Det beror på att den sociala ångesten ofta leder till att du undviker sociala sammanhang mer och mer vilket i slutändan kan göra att du känner dig ensam och isolerad.
Om du känner igen dig i det jag beskriver vill jag först och främst att du ser att det går att komma till rätta med det här problemet. Du kan se det som att du antagligen har snurrat in dig i ett nystan av ångest och undvikande men att om du börjar bena ut hur det började och vad du själv gör som vidmakthåller problemet kan kommer du efter ett tag att känna mer kontroll över din sociala ångest. Om du har problem med social ångest är det sannolikt att du även har problem med din självkänsla. Själva sociala ångesten handlar om rädsla att inte prestera, duga och bli omtyckt av andra vilket visar att du anagligen inte tycker att du duger som du är.
Fortsättning följer…
Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

How can the narcissist be helped?

How can the narcissist get helped?

As I said earlier, it is unusual that the narcissist wants to have therapy, at least when it comes to make some changes. The reson they often go to therapy is because they, for example feel bad after a relationship has come to an end and then they want to talk about the fact that they experience that they have been treated badly.
In some cases though, narcissists agree going to therapy to work with their flaws. I can be because a partner threatens to leave them after a long marriage or after they lose a job because of their behavior.
If narcissists want to work with their difficulties they can try the following (Read more in Reinventing your life by Jeffrey Young).

1. Write a list with advantages and disadvantages about not accepting limits that other people set.
2. Confront your own excuses for not accepting limits that other people set.
3. Register problems in your daily life that arise because of your problems with setting limits.
4. Write flashcards (cards where you write what you find being a problem and the advantages about swallowing your irritation for not getting your way.
5. Ask for feedback.
6. Try to show emapthy.
7. Understand your underlying schemas ( I have written more about this in my earlier articles about narcissism).
8. Write a list about frequent situations that cause you problems.
9. Use the technique time out to handle your anger (you say that you need to go away for a while and then come back).
10.. Learn what thought errors you have (for example “either we do it my way or we drop the whole thing”).

Cognitive Behavior Psychologist Monica Emanell
www.kbtemanell.se

(Svenska) Förbättra din självkänsla (övningar med hemuppgifter) Hemuppgift 2

Förbättra din självkänsla

Till den veckan var din hemuppgift att öva på att identifiera och sedan upprepade gånger läsa positiva egenskaper om dig själv.
Mitt råd är att du fortsätter att öva lite på den hemuppgiften fast du nu kommer att få en ny uppgift. Kom ihåg att du måste träna hjärnan som du tränar kroppen när du går till ett gym, dvs. ofta och regelbundet.

Den här veckan vill jag att du övar på att identifiera dina “borde tankar”. Om du tycker att du har problem med din självkänsla är det sannolikt att du har borde tankar i större eller mindre omfattning. Borde tankarna kan handla om allt möjligt t.ex. – jag borde städa mer, jag b´prde vara mer social, jag borde alltid vara glad, jag borde vara mer uppskattande mot min partner, jag borde vara mer engagerad i mina barn, jag borde prestera bättre på jobbet etc.
Som jag tidigare har sagt, gtycker psyket om balans så om du har fler kritiska tankar jämfört med bekräftande tanka mot vdig själv, kommer du att må dåligt. Om du gör som alla borde tankarna vill kommer du bli mer osäker och få ännu fler borde tankar på halsen.
Hemuppgiften blir att varje kväll skriva ner några borde tankar som du har haft under dagen och sedan skriva ner vad som talar mot tanken. Här är ett exempel:
– Jag borde alltid vara glad och intitiativtagande till samtal för att andra ska tycka om mig.
– Nej, människor är inga robotar och kan inte ha samma energinivå alltid. Jag kan ibland vara mer dämpad och låta andra komma på samtalsämnen. Om någon kommenterar att jag är mer tyst än vanligt kan jag säga att jag är trött eller att jag har mycket att göra.

Försök göra den här hemuppgiften den kommande veckan så får du en ny uppgift nästa måndag!

(Svenska) Påverkar dina gener din relation?

Påverkar dina gener din relation?

Jag har i tidigare artiklar skrivit om betydelsen av hormonerna oxytocin och vasopressin när det gäller våra relationer.
Hormonet oxytocin t.ex. utsöndras när kvinnor föder barn och ammar vilket gör att de lättare knyter an till sitt barn. Hormonet är ihopkopplat med hjärnans belöningssystem vilket gör att du känner dig lugn och harmonisk.
Forskning har visat att människor som har fått en oxytocinpuff i näsan har blivit mindre egoistiska och de har haft mindre ångest när de har talat inför publik.
När det gäller hormonet vasopressin har det i djurstudier visat sig vara viktigt när det gäller sorkars vilja att leva med en partner.
Studier som gjorts visar att präriesorkar verkar få högre upptag av vasopressin och oxytocin än vad bergssorkar får, vilket i sin tur tros vara orsaken till att präriesorkar tillbringar sitt liv med en partner medan bergsorkar inte tycker om att binda sig.
Hos människor har det visat sig att ett område bundet till frisättning av vasopressin, allelen 334 har inverkan på viljan att binda sig. Män med enkel eller dubbel uppsättning av allelen 334 tros ha svårare att binda sig enligt en svensk studie gjord på tvillingar.
När det gäller kvinnor tros det finnas en genvariant som är kopllad till frisättning av oxytocin som kan påverka hur de fungerar i relationer. (läs mer om detta i Medicinsk vetenskap, nummer 3).
Det är intressant avv veta vad som påverkar våra relationer och varför människor rent genetiskt är olika och därför beter sig olika.
Jag vill dock poängtera att du kan påverka ditt val av partner. Som jag har skrivit i mina tidigare artiklar om relationer är det viktigt, om du är missnöjd med dina relationer för att du ofta väljer en partner som är känslomässigt otillgänglig eller för att du är kroniskt singel för att du inte träffar “rätt” person, att du analyserar dina relationsmönster. Om du hamnar i relationsmönster ofta som du är missnöjd med, är det inte pga. dina gener utan sannolikt pga. av dina tidiga anknytningsmönster som du väljer fel eller int väljer alls.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

(Svenska) Vad händer när du curlar dina barn?

Vad händer när du curlar dina barn?

De flesta i Västvärlden är nog överens om att barns självkänsla blir lidande om det får för mycket kritik jämfört med hur mycket det blir bekräftat. På senare år har det dock skrivtis en del om att det kan bli för mycket av det goda, dvs. barn får för mycket hjälp med olika saker och lär sig därför inte att handskas med olika situationer när de växer upp. Föräldrar idag har tendens att lätt drabbas av skuldkänslor för att de inte gör tillräckligt med barnen och de vill till varje pris att deras barn inte ska överanstränga sig och må dåligt.
Föräldrar är ofta väldigt medvetna om vad de ska tänka på när det gäller att ta hänsyn till barnens känslor etc.
Som jag har sagt tidigare tycker psyket om balans så det gäller att få till att hjälpa sina barn men inte så mycket så att de inte utvecklar tillit till att kunna hantera jobbiga situationer själva. Det här är svårt så om du känner oro för att du inte riktigt vet om du överdriver åt något håll kan jag säga att medvetenheten är värd mycket. Även om du inte alltid beter dig på ett sätt du tycker är bra är det bra att du ser det. Sedan är det viktigt att tänka på att vi människor inte är robotar så alla gör misstag. Det kan vara bra att tänka att dina barn inte får problem som kommer att göra dem olyckliga när de blir vuxna om du ibland curlar eller om du ibland är arg och kritisk.
När det gäller curling säger forskaren Givertz att för mycket curlande kan leda till att barnen som vuxna inte litar på sin förmåga att klara av situationer, de saknar självförtroende och de kan dessutom bli deprimerade. De kan få en uppfattning att de är berättigade till att få saker serverade men att de inte har förmåga att själva se till att de får något, vilket kan leda till ständiga besvikelser.
Enligt Marano författaren till boken “A nation of wimps: The high cost of invasive parenting” kan du därför då och då tänka på att det är ok att dina barn är besvikna ibland. Du kan även tänka på att öva dem att då och då lösa sina problem själv samtidigt som du bekräftar deras känslor. Jag tycker generellt att strategin att separera känslor från beteenden är jättebra både mot barn och vuxna.
Den går ut på ett du t.ex. säger “jag ser att du är arg och det är ok, men det är inte ok att slänga fruktsalladen på golvet”.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur kan narcissisten bli hjälpt?

Hur kan narcissisten bli hjälpt?

Som jag har sagt tidigare är det ganska ovanligt att narcissister söker terapi. De kan söka terapi för att jobba med t.ex. att en relation har avslutats, men då vill de gå igenom hur illa behandlade de upplever att har blivit, det är inte för att jobba med sin egna brister.
I en del fall kan dock narcissistern vara motiverade att jobba med de narcissistiska dragen. Det kan t.ex. vara i samband med att de är på väg bli lämnade av en partner de haft i många år eller i samband med att de har förlorat ett arbete eller flera arbeten där de inte har kommit överens med sina medarbetare.
Om människor med narcissistiska drag vill jobba med sig själv kan de försöka följande (Läs mer i Reinventing your life av Jeffrey Young):
1- Gör en lista med för- och nackdelar med att inte acceptera gränser som andra sätter.
2. Konfrontera dina egna ursäkter till att inte acceptera andras gränser.
3. Registrerar problem in vardagen som uppstår pga. att du inte accepterar gränser.
4. Skriv flashcards (kort där du skriver det du tycker är jobbigt och som du har svårt att klara av samt vad som talar för att du ite.x. ska svälja din irritation över att du inte får din vilja fram.
5. Be om feedback.
6. Försök visa empati.
7. Förstå dina underliggande scheman (jag har skrivit mer om detta i mina tidigare artiklar om narcissism.
8. Gör en lista med återkommande situationer som skapar problem.
9. Tillämpa tekniken time out för att hantera ilska (du säger att du måste gå iväg en stund innan du kan fortsätta samtalet.
10. Lär dig dina tankefällor (t ex. “antingen får jag allt jag vill ha eller också får det vara”

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

(Svenska) Testa en enkel lyckoövning!

Testa en enkel lyckoövning!
I senaste numret av Brainworld kan du lära dig en enkel lyckoövning.
Sitt ner på golvet med rak rygg. Skaka huvudet från sida till sida. Klappa med knytnävarna på nedre delen av din magen i 3-5 minuter. Du kommer sannolikt att känna värme i din mage och du kommer att producera saliv i munnen. Det här är ett tillstånd av lycka som serotonin (transmittorsubstansen som bidrar till känslor av förnöjsamhet och lycka) producerar i din kropp. I Brainworld kallar man serotonin för bl.a. lyckohormonet.
Övningen som du precis läst om kallas “Brain Wave Vibration”.
Tänk på att det är du som är ägaren till dina känslor. Se på dem som vågor i ett hav. Även om havet ibland är stormigt blir det förr eller senare lugnt. Du får acceptera att dina känslor inte alltid kan vara i samma tillstånd men däremot kan du träna dig på att hantera dem så att du får ännu bättre chans att påverka dem på ett sätt som gynnar dig.

Monica Emanell. leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

What happens in the brain when you feel attracted to someone?

What happens in the brain when you feel attracted to someone?

I have written in my earlier articles about what happens in the brain when you feel attraction. In the book “The chemistry between us”, you can read more about this interesting subject. The authors, Larry Young and Brian Alexander write that when a woman looks at a person that she is attracted to, the same areas in the brain get activated as when she looks at her baby.
Further the authors write that the reason why people stay in a relationship after the period of strong chemistry has faded is that they become addicted to each other the way you get addicted to drugs. I have writte in my earlier articles what substances get activated in the brain when you for example meet your partner after having missed him/her for a period.
Another thing that researchers have identified is that about a third to a quarter of all people are not brainwired to live in monogamous relationships. That does not mean that these person can´t miss their partners, because they can, but nevertheless they can have a need to have sexual relationships with other people.
Form these findings we can conclude what most of you already probablyknow and that is that relationships are complicated. I still want to point out that it is possible to successfully work on your relationship, both when it comes to finiding someone that is good for you and when it comes to working on the relationship you already have if both you and your partner are motivated.

Cognitive Behavior Psychologist Monica Emanell
www.kbtemanell.se