(Svenska) 5 saker som kan få dig att känna lust att göra saker igen

5 saker som kan få dig att känna lust att göra saker igen

Många av oss kan ha perioder av nedstämdhet och brist på lust att göra saker vi tidigare tyckt om att göra.

Den spontana reaktionen när du inte har lust till något är att inte aktivera dig. Den strategin kan vara bra om du har haft en period av överaktivitet i form av arbete eller något annat. Då kanske du behöver vila och det ska du i så fall försöka unna dig. Det kan dock också vara så att du har känt dig nedstämd en period och därför tappat lusten till att göra saker du tidigare hat tyckt om att göra. I så fall kommer en brist på aktivitet sannolikt att leda till att du känner dig ännu mer nedstämd och passiv.

Om du pga. nedstämdhet har tappat lusten till att göra saker är mitt råd:

1. Skriv ner vad du tidigare har tyckt om att göra.

2. Välj den aktivitet som känns minst krävande och tänk att du ska testa att utföra den och sedan utvärdera hur det blev. Du behöver inte göra om den om utfallet blir dåligt.

3. Tänk att om du kväver all aktivitet som du tidigare har tyckt om kommer du att bli deprimerad, så det är inget alternativ.

4. Välj en aktivitet per dag. Det kan vara att köpa din favorittidning, träffa en kompis, köpa din favoritchoklad (om det inte orsakar mer ångest på sikt).

5. Registrera din nedstämdhet i ett dagschema så att du kan se vad som får dig att må bättre respektive sämre.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Ska jag lämna min partner om jag inte vet vad jag känner?

Ska jag lämna min partner om jag inte vet vad jag känner?

Många människor har perioder då de inte känner så mycket för sin partner. En del undrar om det är ett tecken på att de ska lämna sin partner. Det är vanligt med funderingar som “det kanske finns någon som är bättre för mig”, “jag kanske slösar bort mitt liv genom att vara med någon som jag inte känner så mycket för”, “varför känner jag mig inte så förälskad som många av mina vänner gör”?, “det kanske inte rätt mot min partner att jag är med honom/henne känner mer” etc.

Om du känner igen dig i beskrivningen är mitt råd:

– Fundera på hur länge dina känslor för din partner har varit svala?

Tillbringar du mycket tid med att känna efter ordentligt om du känner något för din partner? Om det handlar om mycket tid, är du rädd för att du ska börja känna ännu mindre? “försöker du känna mer för att han/hon är en bra person?

– Om du försöker tänka dig fram till om du känner något är risken att ditt psyke reagerar med att du inte kommer fram till något. Dessutom kan det leda till att du bara känner dig ännu mer förvirrad.

– Tänk att du bara ska vara med din partner som du brukade vara när ni träffades och at du om en månad kan utvärdera hur du känner.

– Fundera på om du tar hand om dina behov eller låter du dig köras över av din partner? Överkörningar kan efter ett tag yttra sig i form av minskade känslor.

– Fundera på om du kör över din partner, bara för att du vet att du kan ta ut din ilska över honom/henne? Om du gör det, sluta för din egen skull. Att köra över din partner kommer leda till att du tappar respekten och ibland även attraktionen och dina känslor för honom/henne.

– Om du tänker att du kanske kommer att ångra ditt val att vara med din partner om tio år, tänk att du kan separera då.

– Försök bete dig mot din partner som du gjorde när du inte var fixerad vid om du kände tillräckligt.

– Fundera på hur ditt övriga liv ser ut- Känner du dig ur balans på något annat plan? Kan din tveksamhet kring din partner hänga ihop med det?

– Om du bestämmer dig för att lämna din partner, tänk då att du har testat altt du har kunnat och att du om du känner dig ensam och singel i framtiden kommer att tänka att det här inte var något alternativ därför att du verkligen försökte jobba med relationen.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Förbättra din självkänsla “jag har låg självkänsla” – Övning 15

Förbättra din självkänsla – Hemuppgift 15

Förra veckan hade du i hemuppgift att träna på att vara uppmärksam på när dina tankefällor aktiveras och sedan öva på att se dem som fällor och inte som en del av dig.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att titta tillbaka på hemuppgift 12 där du fick fundera på hur du blev behandlad i olika situationer som barn.

Fundera nu utifrån de svar du skrev vad du lever efter för livsregler.

Livsreglerna börjar med “om”, tex.

Om jag alltid anpassar mig efter andras behov kommer jag att vara omtyckt

Om jag alltid presterar och är duktig kommer jag att duga

Om jag alltid misstror andras motiv kommer jag inte att bli lurad

Om jag alltid är glad och lätt att ha att göra med kommer jag inte att bli lämnad.

Lycka till!

Nästa vecka får du en ny hemuppgift.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vad bråkar vi mest om i relationer?

Vad bråkar vi mest om i relationer?

Om du har varit med din partner ett tag har du säkert märkt att det finns återkommande ämnen som ni har konflikter kring.

John Gottman som har forskat kring relatione har identifierat förljande ämnen som mest återkommande i konflikter:

1. Du och din partner är olika känsliga för hur stökigt det är i hemmet.

2. Ni har olika behov att uttrycka känslor.

3. Ni har olika behov när det gäller att tilllbringa tid tillsammans.

4. Ni har olika behov när det gäller sex.

5. Ni har olika behov av närhet när det gäller sex.

6. Ni har olika åsikter när det gäller ekonomi.

7. Ni har olika åsikter när det gäller att träffa släktingar.

8. Ni har olika åsikter när det gäller fördelning av hushållsarbete.

9. Ni har olika åsikter om barnuppfostran.

10. Ni har olika åsikter när det gäller att inte bli försenad när det gäller olika saker.

11. Ni har olika behov när det gäller socialt umgänge.

12. Ni har olika åsikter när det gäller religion.

13. Ni har olika behov av att prestera arbetsmässigt.

14. Ni har olika behov av romantik i relationen.

15. Ni har olika behov av äventyrsfyllda aktiviteter.

Det kan vara ett första steg för dig och din partner att ni ringar in era konflikt områden så att ni kan få bättre grepp om vad ni ska börja nysta i. En väldigt vanlig fälla som vi människor hamnar i är att vi försöker förända vår partner. Ofta märker vi efter många år att vi inte har kommit så långt med att bråka om samma saker.

Mitt råd är:

Försök  att göra en lista över era konfliktområden och sortera i när det gäller vad du kan stå ut med och vad du inte kan stå ut med. Sätt dig sedan med din partner och se om ni kan komma fram till någon kompromiss. Utvärdera ert relationsarbete efter en eller två veckor.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

 

(Svenska) Vilken effekt får frånvaron av rädsla hos psykopater?

Vilken effekt får frånvaron av rädsla hos psykopater?

Rädsla är en känsla som gör att vi inte beter oss hur som helst. Den kan t.ex. vara en bromskloss för ilska. Du kanske ibland känner dig väldigt arg men rädslan för konsekvenserna gör att du inte beter dig hur som helst. Rädsla kan även motivera oss till att göra saker. Du kanske inte har lust att göra vissa saker som är bra för dig men rädslan för konsekvenserna gör att du gör dem i alla fall.

Eftersom psykopater inte upplever rädsla finns det inga bromsklossar och de kan bete sig hur som helst. Om de blir arga på någon finns det inget som hindrar dem till att bete sig illa eftersom de inte upplever rädsla, skuld eller skam. Dessutom känner de sig berättigade att alltid få sina egna behov tillgodosedda (de är narcissistiska).

Klienter kan ibland fråga om de kan lära sig att känna rädsla eller andra känslor som de inte känner. Det kan de inte, men de kan lära sig att planera för situationer där de riskerar att bete sig illa eller undvika sådana situationer för att inte riskera att t.ex. tappa kontrollen över sin ilska.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Jag har alldeles för höga krav på mig själv – 5 regler för att hantera perfektionism

Jag har alldeles för höga krav på min själv

Många av oss har höga krav på oss själva. Du kan kanske försöker prestera på jobbet för att din chef ska bli nöjd, du försöker prestera på hemmafronten för att ha ett fint hem och en familj som där alla känner sig sedda av dig, du kanske försöker se till att familjen har ett socialt liv etc.

Det här kan leda till att du får ångest, du känner dig ofta otillräcklig, du kanske känner dig trött samtidigt som du har svårt att sova etc.

Om du har problem med att du har för höga krav på dig själv är mitt råd följande:

1. Registrera under en vecka situationer där du tycker att du har höga krav på dig själv. Om du har svårt att urskilja dem, utgå från situationer där du har ångest.

2. För höga krav innebär att du kör över dig själv för att prestera dig fram till en känsla att du duger. Du kommer inte att lyckas få den känslan genom att pressa dig själv ännu hårdare. Titta på din bakgrund och fundera när dina krav på dig själv började och hur? Förstärkte dina föräldrar dina prestationer samtidigt som du inte fick bekräftelse på annat sätt?

3. Om du hittar orsaker i din bakgrund, skriv ner en specifik situation, fundera hur du hade velat bli bemött och bemöt dig själv på det sättet nu när du får ångest pga. för höga krav.

4. Gör upp en handlingsplan kring hur du ska minska kraven på dig själv och skriv ner dem. Det kan handla om att du inte dubbelkollar mail innan du skickar dem, du kollar inte arbetsrelaterade mail på kvällen, du stänger av telefonen på kvällen, du städar mindre etc.

5. Gå igenom hur mycket du gör per vecka som ger dig energi. Det ska vara en balans mellan borde beteenden och tillgodose behov beteenden. Skriv ner dina borde beteenden och dina tillgodose behov beteenden bredvid varandra och utvärdera.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Psykopater är svekfulla och manipulativa

Psykopater är svekfulla och manipulativa

Psykopater ljuger, bedrar och sviker andra utan problem. Forskning har visat att de ofta passerar lögndetektortest och man tror att de ofta tror på sina egna lögner. Om de blir avslöjade blir de inte skamsna utan de lägger ner all energi på att få ihop en ny lögn och de gör de ofta så bra att de slutar med att den person som har konfronterat dem blir osäker och ibland ber om ursäkt. Psykopaternas uttalanden blir dock ofta motsägelsefulla. Dessutom verkar det ibland som att de ljuger utan någon speciell anledning. De kan vidare säga olika saker vid olika tillfällen.

En psykopat. kunde t.ex. ljuga om att vädret där han befann sig var soligt, vilket inte stämde.

Robert Hare berättar i sin bok “Psykoapatens värld” om en kvinna som sade att lite av det hon berättar är sant för att  få andra att tro att även resten är sant. Dessutom kunde hon ibland erkänna någon lögn för att få andra att tro att resten var sant.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) 5 faktorer som gör människor mer benägna till att bedra sin partner

5 faktorer som gör människor mer benägna att bedra sin partner

Forskare har kommit fram till att vissa faktorer gör människor mer benägna att bedra sin partner. Här är exempel faktorer som är bundna till otrohet.

1. Otrohet har förekommit i familjen under din uppväxt.

2. En personlighet där där spänning och risktagande är viktigt är mer  benägen till otrohet.

3. Att vara omgiven av ett socialt nätverk där det är ok med otrohet kan ha en inverkan.

4. Känslomässig distans till din partner kan påverka otrohet. Om du eller din partner börjar prata om personliga saker med andra men inte med varandra kan det vara en riskfaktor.

5. En ganska självklar och vanlig orsak till otorhet är att relationen är dålig och att du eller din partner känner er känslomässigt ensamma eller avvisade av den andre.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Förbättra din självkänsla “jag har låg självkänsla” – Hemuppgift 14

Förbättra din självkänsla – Hemuppgift 14

Förra veckan hade du i hemuppgift att identifiera dina tankefällor.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att vara uppmärksam på när dina tankefällor aktiveras och då ta upp din lista över alla dina tankefällor och läsa den. Tänk att din tankefälla är något som du tittar på utifrån, den är med andra ord inte du utan en fälla som ibland aktiveras.

Kalla din lista med tankefällor för t.ex. “Tankefälle paketet” och läs den varje gång en tankefälla aktiveras.

Lycka till!

Nästa vecka får du en ny hemuppgift.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur ska jag sluta hoppas på att min narcissistiska eller psykopatiska partner kommer att förändra sig?

Hur ska jag sluta hoppas på att min narcissistiska eller psykopatiska partner kommer att förändra sig?

Läs tidigare texter om psykopati hos en partner.

En vanlig fälla som många av oss faller i är att vi hoppas att kunna förändra vår partner. Vi kanske redan i början av relationen konstaterar att  vår partner har en del oacceptabla drag men när vi känner oss förälskade (vilket innebär en sorts drogtillstånd), har vi en tendens att sopa ångestframkallande tankar under mattan.

Det är generellt inte bra att gå in med inställningen att vilja förändra sin partner, men om din partner dessutom har narcissistiska eller psykopatiska drag bäddar det för en relation där du sannolikt kommer att må dåligt.

Mitt främsta råd om du är i en relation med en narcissist eller psykopat är att ta itu med dina tendenser att få upp förhoppningen om en bra relation när din partner är bekräftande. Det här är svårt därför och du kanske letar efter detaljer i den nya situationen som är unika och som du tänker talar för att den här gången kanske din partner har förstått att han inte ska bete sig sårande.

Narcissisten kan i enstaka fall börja jobba med sina brister. Exempel är om han/hon riskerar att bli lämnad efter ett långt äktenskap etc., men i de flesta fall kommer inte narcissisten och absolut inte psykopaten att ändra sig.

Himmel och helvete relationer består ungefär av några få procent himmel och resten helvete.

Försök att börja jobba med att:

– Acceptera att du älskar himmel perioderna men att du i alla fall måste börja tänka på hur du ska göra med relationen om den får dig att må för dåligt. Utvärdera hur relationen har fått dig att må det senaste halvåret.

– Tänka ” jag känner mig attraherad av min partner och jag älskar himmel perioderna, men de är inte värda att jag går under känslomässigt”.

– Tänka på att de jobbiga känslomässiga situationerna som ni har i relationen har effekten som när man tillsammans går igenom en kris, vilket kan ha effekten att du känner dig ännu mer bunden vid din partner

– Se till att ha kontakt med människor som får dig att må bra. Framför allt psykopaten kommer aktivt att jobba på att du ska såga av de sunda grenar du sitter på.

– Skriva ner bra egenskaper med dig själv och/eller fråga andra som står dig nära.

– Läsa de positiva egenskaperna och observera vilken effekt narcissisten/psykopaten har när han/hon försöker få dig att tycka att du är värdelös.

– Se till att behålla dina fritidsintressen och beteenden som långsiktigt får dig att må bra.

– Om du inte kan lämna relationen, bygg upp dina relationer med vänner och intressen igen utan att informera din partner och lämna relationen när du känner dig lite starkare.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se