(Svenska) Psykopater saknar ånger och skuldkänslor

Psykopater saknar ånger och skuldkänslor

Psykopater har inga skuldkänslor pga. de känslomässiga eller fysiska skador de åsamkar andra. Tvärtom kan de ofta tycka att den som är utsatt får skylla sig själv.

Ett exempel är en kvinna lurade sin partner och hans familj på pengar. Hon hamnade i fängelse och kände sig deprimerad varpå hon blev arg på mannen som hade låtit sig luras. Hon tyckte att det var hans fel att hon fick sitta på anstalt och må dåligt.

Ett annat exempel är en person som mördade sin man och sedan sade att hon älskade sin man. Hon beklagade sig över att folk inte uttryckte tillräckligt mycket empati för henne eftersom hon kände sorg.

Psykopater kan även förminska offrets lidande. Ett exempel är att de kan tycka att den som är rånad egentligen inte förlorar något eftersom han/hon får tillbaka pengar på försäkringen. Däremot kan de tycka synd om sig själva för att de får sitta inlåsta.

Psykopater kan uttrycka ånger och senare i samtalet motsäga sig själva. De lär sig att använda sig av ordet men de känner ingen ånger. (Läs mer i Psykopatens värld av Robert Hare).

Jag vill nämna att den intressanta tvisten att skada eller kränka någon och sedan vända det till att känna sig förorättad och illa behandlad även är typisk för narcissister men deras skador är “mildare”. Narcissisten är framför allt ute efter att framhäva sig själv och få bekräftelse medan psykopaten också är det men han/hon går ofta längre i hämndaktioner och i sina planer att skada andra.

Om du tänker att narcissism finns på olika nivåer så är en psykopat bortom den högsta narcissist nivån. Med andra ord, ju elakare och mer skrupelfri personen är, desto högre upp kommer han/hon komma upp på “psykopathy checklist”(utvecklad av Robert Hare).

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur upplever du dig själv när du har schemat underkastelse som gör att du anpassar dig?

Hur upplever du dig själv när du har schemat underkastelse som gör att du anpassar dig?

Om du har underkuvande schemat är det centrala i dina relationer att du vill vara andra till lags. Du struntar i dina behov om du ens reflekterar att du har några behov. Du kan känna dig tyngd av att underkasta dig men du upplever inte att du har något val (Läs mer i Lev ditt liv som du vill och inte som du lärt dig av Jeffrey Young och Janet Klosko).

Även om du har tendenser att anpassa dig efter andra behov och köra över dina egna är det inte säkert att du är medveten om vad det har för konsekvenser. Du kanske känner dig trött och nedstämd, ångestfylld eller du kanske har problem med att mat eller alkohol utan att se en koppling till dina anpassnings tendenser. När människor går i terapi hos mig och säger att de har tendenser att anpassa sig efter andras behov brukar jag försöka få grepp om vilka konsekvenser det har för deras mående. Ibland kanske du inte ens har funderat på vad du har för behov och blir förvånad över frågan. Ofta är det inte så att dina problem direkt är kopplade till att du låter andra köra över dig. Du kanske har blivit överkörd under dagen, du kanske inte ens är medveten om att du är arg, och du överäter på kvällen. Du kanske känner dig hjälplöshet, självförakt och hopplöshet över att du inte har någon kontroll över ditt mat- eller sötsug.

Om du har känslomässiga problem eller tycker att du har problem med din självkänsla kan det vara en bra idé att du scannar av om du har tendenser att låta dig köras över av andra och om du har ett underkastelse schema.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Psykopater har dålig inlevelseförmåga (empati)

Psykopater har dålig inlevelseförmåga (empati)

En egenskap som är utmärkande för psykopater är att de saknar empati, dvs. de kan inte leva sig in i hur någon annan känner. (Läs mer om empati i min artikel och spegelneuroner och empati).

Psykopater kan inte sätta sig in i hur andra människor känner och de kan dessutom tycka att den utsatte får skylla sig själv för att han/hon är så dum att han/hon går på lögnerna.

En kvinnlig psykopat kände sig deprimerad över att sitta inlåst i fängelse. Hon kände sig arg över att den mannen hon hade lurat ekonmiskt hade varit dum och låtit sig luras. Hon tyckte att det var hans fel att hon hade hamnat i fängelse.

Det har bevisats att soldater och terrorister kan tränas till att betrakta sina offer som saker. Psykopater har dock generellt en dålig inlevelseförmåga (Läs mer i Psykopatens värld av Robert Hare). De känner varken empati för sin famil eller för någon annan.

Däremot kan det ibland verka som att de känner emapti för t.ex. sina barn. En psykopat sade att han skulle skydda sina barn om någon attackerade dem, men inte pga. barnens välmående utan för att markera sitt eget revir. Han sade vidare att han generellt var ointresserad av sina barn och deras behov och astt han struntade i hur det gick för dem. Han skulle även natrutligtvis alltid prioritera sin egen säkerhet framför sina barns.

Psykopater ser på sina familjemedelmmar som man ser på sina ägodelar. Hare beskriver i sin bok “Psykopatens värld” en kvinna som lånade ut sina femåriga dotter till sin pojkvän för att hon själv inte orkade ha sex med honom. Hon kunde sedan inte förstå varför dottern blev omhändertagen eftersom dottern tillhörde henne.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

 

(Svenska) Jag sitter som på nålar och väntar på min partners nästa utbrott

Jag sitter som på nålar och väntar på min partners nästa utbrott

När du är i en relation är det normalt att du och din partner ibland blir arga på varandra. Vissa mäniskor kan dock tappa humöret utan förvarning och på ett sätt som blir jobbigt för deras partner.

Om du är i en relation där du känner ångest inför vilket humör din partner kommer att vara på i olika sammanhang är mitt råd:

Kartlägg under en vecka hur ofta och i vilka situationer din partner tappar humöret.

– Fundera på hur ofta din partner vänder sitt missnöje över saker till att det blir ditt fel?

– Registrera dina beteenden när du får ångest pga. din partners utbrott. Blir du till lags inställd? Försöker du vara extra glad för att få honom/henne på bra humör? Försöker du gå med på att allt är ditt fel bara för att han/hon ska bli nöjd? Försöker du vända ut och in på dig själv för att din partner ska sluta vara arg?

– Försök att tänka att du ska göra ett beteende experiment och använd sedan inte de till lags strategier som du brukar när din partner blir arg och börjar kritisera dig. Tänk att oftast får ångest fast du anpassar dig så egentligen har du inget att förlora på att få lite extra ångest men å andra sidan en förhoppning om att det kan bli en förändring.

– Kom ihåg att till lags beteenden mot en person som ofta är kritisk och tycker att mycket är ditt fel inte kommer att göra din situation bättre, tvärtom kommer överkörningarna av dina behov att öka.

– Om du är räddför att bli avvisad eller lämnad, tänk på att sannolikheten till det är större när du signalerar att det är ok att köra över dina behov.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Anpassar du dig efter andra pga. rädsla?

Anpassar du dig efter andra pga. rädsla?

Om du har den andra formen av underkastelse schema (du har en övertygelse om att du måste anpassa dig efter andra), handlar det om att du ofrivilligt anpassar dig därför att du kanske har en historik av att ha blivit bestraffad under din uppväxt när du inte har anpassat dig. Du kan kse anpassar dig av rädsla för att bli avvisad eller lämnad. (Läs mer i Lev ditt liv som du vill och inte som du lärt dig av Jeffrey Young och Janet Klosko).

Om du anpassar dig pga. rädsla är det viktigt att du börjar med att tittar hur dina mönster av anpassning har utvecklats. Har någon av dina föräldrar förväntat sig att du ska anpassa dig och straffat dig på något sätt om du inte anpassade dig?

Vidare bör du jobba med att:

. Registrera när i din vardag du tycker att du anpassar dig

– Titta hur det får dig att må kortsiktigt och långsiktigt.

– Fundera på om du kan bete dig på ett lite annorlunda sätt i något sammanhang där du gör lite mer som du själv skulle vilja.

– Registrera om det går bra och försök att inte kritisera dig själv om det inte går bra. Försök i stället att göra upp en ny, kanske lättare plan och försök igen.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

 


(Svenska) Anpassar du dig efter andra pga. skuldkänslor?

Anpassar du dig efter andra pga. skuldkänslor?

Om du har ett underkastelse schema är ofta din spontana impuls i sällskap med andra att anpassa dig.

Det finns två former av underkastelse (läs mer i Lev ditt liv som du vill och inte som du lärt dig av Jeffrey Young och Janet Klosko). Den ena formen är självuppoffring (som bygger på skuldkänslor) och den andra formen är undergivenhet (som bygger på rädsla).

Om du anpassar dig efter andras behov pga. skuldkänslor känner du dig ofta ansvarig för hur andra mår. Det kan vara så att du är uppvuxen i en miljö där du fick ta ansvar.Du är antagligen empatisk och du hjälper ofta andra.  Ibland kanske du känner dig arg för att du känner dig tvungen att hjälpa någon annan men du gör det frivilligt för att du tycker att det känns bestraffande att få skuldkänslor

Om du gör saker pga. skuldkänslor är det vanligt att du känner dig hjälplös inför känslan. Du kanske inte har lust att uppoffra dig fört.ex. din förälder men du känner inte att du har något val. Du kanske även har en förälder som förstärker din känsla av skuld genom att framstå som offer. Ibland kanske du försöker protestera och du kanske tycker att t.ex. din förälder borde förstå att du inte orkar eller hinner ställa upp så mycket.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Förbättra din självkänsla “jag har låg självkänsla” – Hemuppgift 19

Förbättra din självkänsla – Hemuppgift 19

Förra veckan hade du i hemuppgift att fundera på och skriva ner vad du tycker om olika saker t.ex. politik, mat, socialt umgånge etc.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att skriva upp olika livsområden, gradera hur nöjd du är från 1-10. Du kan därpå skriva ner hur stor mellanskillnaden är och sedan fundera på vad som hindrar dig från att känna dig mer nöjd.

Fundera över följande livsområden:

1.Intima relationer

2. Föräldraskap

3. Egna behov

4. Hälsa

5. Samhällsengagemang

6.Fritidsaktiviteter

7. Utbildning

8. Arbete

9. Socialt liv

10 Familjerelationer

Lycka till!

Nästa vecka får du en ny hemuppgift.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur kan du få kontroll över din ilska snabbare?

Hur kan du få kontroll över din ilska snabbare?

De flesta av oss kan bli arga ibland men om du inte känner att du har kontroll över din ilska kan det leda till jobbiga situationer.

Forskning har visat att en strategi som fungerar bra är att du övar på att distansera dig från dina tankar och känslor. Tänk att du står utanför situationen och tittar på någon annan som är i den situation som du befinner dig i.

Om du te.x har tendens att bli arg när du kör bil, tänk att du befinner dig i en helikopter ovanför bilen och att du tittar ner på bilarna och bilförarna.

Ju mer du övar på den här tekniken desto bättre kommer du att bli på att tillämpa den. Eftersom utdragen ilska kan leda till förhöjt blodtryck och påverka dina relationer negativt kan det vara värt att öva.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur många av de som misshandlar sin partner är psykopater?

Hur många av de som misshandlar sin partner är psykopater?

Forskning har visat att ca. 25% av de män som misshandlar sin partner är psykopater. När de sedan deltar i program på anstalter så är det för att öka sannolikheten till att snabbare bli fria. Psykopater har vidare en tendens att splittra grupper när de deltar i program (Läs mer i Psykopatens värld av Robert Hare).

Om du har haft en psykopatisk partner har han/hon antagligen lämnat känslomässiga spår hos dig som du inte kan glömma. Ofta gör relationer med psykopater att det tar lång tid att bygga upp din självkänsla igen. Det är även svårt att bli känslomässigt fri från en psykopat när du väl har bestämt dig för att relationen inte är bra för dig. Eftersom de ofta är charmiga har de en stor förmåga att övertyga dig och locka tillbaka dig. Faktum är att de är så bra på att övertyga att även om du t.ec. tycker att du har bevis för att d3 har ljugit eller lurat dig så är det inte ovanligt att du går från samtalet med en skamkänsla för att du har överdrivit eller varit för kritisk och orättvis. Det kan även hända att du känner dig rädd.

När du väl bestämmer dig för att lämna din psykopatiske partner är det viktigt att:

– du jobbar med att få upp ett socialt liv som du mår bra av.

– du försöker engagera dig i frittidsintressen som du tidigare har tyckt om och där du kan träffa nya människor.

– du jobbar med att gå igenom och sortera allt som har hänt sedan du träffade din  partner och hur det har påverkat dig känslomässigt.

– du försöker vara konsekvent när det gäller att inte accpetera kontakt med din partner. Ramla inte ner i tankar som “jag är stark just nu så det gör ingenting m vi pratar lite”.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Varför du fortsätter anpassa dig efter andras behov fast du mår dåligt av det

Varför du fortsätter att anpassa dig efter andras behov fast du mår dåligt av det

Ibland kan det vara ett så invant mönster att anpassa sig efter andras behov att du kanske inte ens tänker på att du gör det. Det kan även kännas främmande att göra på något annat sätt om du alltid har gjort det. Ibland kanske du dock har försökt sluta anpassa dig men upplever att det verkar omöjligt att bryta mönstret. Orsaken till det är ofta att du har fått en kortsiktig vinst av att anpassa dig. Vinsten är att du känner dig uppskattad, bekräftad och omtyckt av att aldrig ställa egna krav eller säta gränser. Du kanske även är orolig för att andra ska bli besvikna på dig och inte tycka om dig om du börjar ställa krav och “bli jobbig”. Risken är att oron för att andra ska bli arga, besvikna elle ratt du ska få skuldkänslor blir en orsak till att ditt anpassar beteende vidmakthålls.

Mitt råd om du känner igen dig i ovan nämnda beskrivning är:

1. Gå igenom hur ditt anpassar beteende har uppstått. Ofta handlar det om att du under din uppväxt har utvecklat det här beteendet för att känna dig omtyckt. Då fyllde det en funktion, det gör det inte i vuxen ålder.

2. Gå igenom situationer i din vardag där anpassar beteendet uppstår. Titta på den kortsiktiga fördelen du får av beteendent och den långsiktiga nackdelen. Nackdelarna kan handla om att du känner dig trött, orkeslös, nedstämd, ångestfylld, arg innerst inne vilket du kan vara mer eller mindre medveten om, du kanske överäter etc.

3. Välj ut en situation som du tycker är minst jobbig att utsätta dig för och gå igenom hur du kan ställa krav eller sätta en gräns mot någon.

4. Gör något trevligt för dig själv när du har lyckats, det kan handla om att köpa en tidning eller ta en fika på ditt favoritfik etc.

5. Om du försöker och det inte fungerar, sätt upp ett lättare mål eller tänk att du till samma person kan gå med på en sak men sätta en gräns när det gäller något annat.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se