(Svenska) Hur reagerar små barn vid separation enligt anknytningsteorin?

Hur reagerar små barn vid separation enligt anknytningsteorin?

När bebisar och små barn har anknytning till en person och sedan separerar går de enligt Bowlby (anknytningteorins grundare) genom 3 faser:

1. Protest. Barnen blir arga när anknytningspersonen går och protesterar.

2. Barnen går in i en fas av förtvivlan när anknytningspersonen inte dyker upp.

3. Efter en längre tid reagerar barnen med att gå in i en depression innan de till slut börjar bygga upp en ny anknytning till den person som tar hand om det.

Om den första anknytningspersonen kommer tillbaka  regarar barnen ofta först med avstängdhet innan anknytningen med tiden byggs upp igen.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Förbättra din självkänsla “jag har låg självkänsla” – Övning 27

Förbättra din självkänsla – Hemuppgift 27

Förra veckan hade du i hemuppgift att välja ut en liten bit av de delar i ditt liv som du vill förändra och jobba med den.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att avsluta följande meningar:

Om jag tar hand om mig själv 5% mer i min relation så kommer…

Om jag sätter gränser 5% mer på mitt jobb så kommer…

Om jag lever som jag vill så kommer…

Om jag gör som jag vill så kommer…

Om jag prioriterar min självkänsla så kommer…

Lycka till!

Nästa vecka får du en ny hemuppgift.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vilka tankefällor är vanliga vid problem med ilska?

Vilka tankefällor är vanliga vid problem med ilska?

De flesta människor har tankefällor. Det är bra att du tar reda på vilka tankefällor du har så att du kan få mer kontroll över dem.

Om du har problem med ilska är det vanligt med följande tankefällor:

1. Förstoring och katastrofiering av problem t.ex. “det här är det värsta som har hänt, jag står inte ut med att lyssna på den här människan en sekund till, allt är skit och det kommer inte att bli bättre.

2. Övergeneralisering

Du använder dig ofta av ord som alltid, aldrig, totalt, alla, ingen etc. vilket ger ditt psyke signaler om att det är kört och att du har det värst.

3. Du styr eller kräver at saker ska vara på ett enda sätt.

Den här tankefällan innefattar ord som “måste”,  “borde”, “det måste vara rättvist”, “dåliga saker ska inte få hända mig”.

4. Du sätter negativa etiketter på dig själv och andra.

Du använder dig av ord som “den där själviska idioten, förloraren, aset” etc. De här orden förstärker din ilska.

5. Tankeläsning.

Du tolkar andras motiv på ett sätt utan att veta säkert, t.ex. “han/hon vill sätta dit mig”, “han/hon sade det här för att få mig tt känna mig dum”, “de skulle inte göra så här om de var mina vänner”.

6. Skuldbeläggande.

Du skuldbelägger någon annan för allt som går dåligt te.x “om du inte hade stressat mig skulle jag inte ha glömt mitt möte”, ” semestern blev förstörd för att du alltid är så trött”, “huset ser hemskt ut för att du aldrig städar” etc.

Ta reda på vilka tankefällor du har så att du kan börja jobba med dem.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur skyddar du dig från psykopater? – strategi 3

Hur skyddar du dig från psykopater? – strategi 3

Strategi 2 är här.

Bär inte skygglappar.

När du träffar en ny partner är det vanligt att du kanske så gärna vill att det ska vara bra, att du väljer att bortse från signaler som du inte tycker känns bra.

Det kan te.x. handla om att du vid flera tillfällen har märkt att din partner ljuger, att han/hon inte håller vad han/hon lovar, att han/hon inte verkar engagerad i dina behov etc.

Du kanske dessutom upplever att om du blir bemött av kyla eller avvisande om du uttrycker missnöje över något. Det här leder ofta till att du kanske drar dig för att ta upp jobbiga saker.

Hare beskriver i sin bok Psykopatens värld att om du upplever att någon är för bra för att vara sann, så är det ofta så.

Ställ frågor om den andra personens liv. Om du får vaga eller undanglidande svar kan det finnas anledning att vara observant.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur skyddar du dig från psykopater? – strategi 2

Hur skyddar du dig från psykopater? – strategi 2

Strategi 1 är här.

Försök att inte påverkas av psykopatens spel. När du pratar med en psykopat är sannolikheten stor att du dras med av skådespelet i psykopatens sätt att prata och därför kanske inte ens lyssnar so noga på innehållet i samtalet.

Försök vara observant på innehållet i det psykopaten säger, du kommer då sannolikt att märka att det psykopaten säger ofta är ganska innehållslöst. Däremot är de ofta karismatiska så att du lätt blir fascinerad av personen.

Psykopater kan ofta stirra folk rakt i ögonen för att få grepp om bytet bättre. Det är lätt att känna sig i underläge och maktlös. Försök att titta bort och lyssna på vad den andra personen säger. (läs mer i Psykopatens värld av Robert Hare).

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Det känns nästan alltid som att jag gör allting fel

Det känns nästan alltid som att jag gör allting fel

Om du har låg självkänsla kan en vanlig slutsats när du gör saker vara att det känns som att du gör fel och i slutändan kanske att du är fel. Vi människor har en tendens att tro att det vi känner och tänker är sanning vilket det ibland inte är. Om du har problem med din självkänsla kommer du ofta att känna och tänka att du har fel vilket ofta kommer att göra att du beter dig i enlighet med det, vilket i sin tur kommer att förstärka din känsla av att ha fel.

En annan “biverkning” av att du känner att du oftast har fel är att du går som handen i handsken ihop med en person som kan förstärka din åsikt om att du har fel. Det är med andra ord sannolikt att du träffar en person med narcissistiska drag som tycker att han/hon sällan har fel och att du oftast har fel.

Mitt råd om du känner igen dig i situationen ovan är:

– Kom ihåg att din känsla av att oftast ha fel hänger ihop med din låga självkänsla som du vidmakthåller själv. Du kan med andra ord göra förändringar i ditt liv som på sikt kommer leda till att du känner annorlunda. Det du tänker och känner är alltså inte något fast som inte går att ändra.

– Kartlägg när du upplever att du har fel eller är fel. Observera vad du gör.

– Se till att stötta dig själv när du känner dig fel istället för att kritisera dig själv. Gör något stöttande för dig själv.

– Prata med någon som du har förtroende för och som kan hjälpa dig att hitta alternativa sätt att se på situationen.

– Håll koll på tankar som innefattar definitiva termer som alltid, aldrig, oreparerbart etc. De väcker ofta jobbiga känslor.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Jag känner mig tom och övergiven om jag inte träffar min nya partner hela tiden

Jag känner mig tom och övergiven om jag inte träffar min nya partner hela tiden

De flesta människor känner sig glada och fulla av energi när de precis har träffat en partner som de är intresserade av. Hos en del blir det dock även plågsamt pga. en extrem rädsla för att bli övergiven. Många är lite oroliga över vad den andre tycker men hos en del kan det här bli mycket jobbigt. Om du känner igen dig i situationen att du inte kan tänka på något annat när du träffar någon och du avbokar allt bara din partner vill ses och du vill helst flytta ihop på en gång är mitt råd:

– Fundera på om du har andra faktorer i ditt liv som är viktiga eller om allt känns meningslöst utan en partner. Om det känns som att din känsla av tomhet kommer att försvinna när du har en partner behöver du leta efter fler saker som är meningsfulla.

– Se till att försätta dig i sociala sammanhang, det kan vara kurs etc. även om det känns som att det inte är roligt. Se bara till att det är något som du egentligen tycker är rätt kul men som du nu är ointresserad av därför att du helst bara vill vara med din partner.

– Gå igenom var din känsla av övergivenhet kommer från. Schemat övergivenhet (dina innersta övertygelser är att du kommer att bli övergiven och ensam) grundas på ett preverbalt stadium, dvs. innan du kunde prata, vilket gör att det känns diffust och svårt att ta på, vilket gör ångesten ännu värre.

– Identifiera att ditt övergivenhetsschema har aktiverats och gå igenom faktorer som talar mot att du kommer att bli övergiven, att du faktiskt i värsta fall kommer att överleva och fortsätta ditt liv som vanligt och träffa någon annan och att det kommer att minska om du lyckas engagera dig i andra saker som du egentligen tycker om.

– Se till att träffa en person som inte i onödan trycker på dina övergivenhets tangenter. Du ska alltså ha en person som kan boka dejt i förväg, som vet vad han/hon vill och som vill prioritera sin relation och bekräftar dig, då kommer ditt övergivenhets schema bli bättre efter ett tag.

– Försök hålla dig till det jag skrivit ovan och försök ha is i magen, tänk att ångesten till slut kommer att börja minska.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) 5 saker du kan öva på om du har ADHD

5 saker du kan öva på om du har ADHD

Om du har ADHD eller drag av ADHD finns det vissa saker du kan öva på för att ditt liv ska bli lättare.

Tänk på följande:

1. Använd ett skrivblock för att skriva ner vad du ska göra.

2. Gradera uppgifterna efter graden av viktighet.

3. Dela upp varje uppgift i deluppgifter och sätt upp plan för hur länge du ska hålla på och hur lång paus du ska ta.

4. Om du kommer på något annat som du måste göra medan du gör en uppgift, skriv ner det och tänk att du får göra det andra senare.

5. Skriv ner dina negativa tankar och försök hitta alternativa sätt att tänka på.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Förbättra din självkänsla “jag har låg självkänsla” – Övning 26

 Förbättra din självkänsla – Hemuppgift 26

Förra veckan hade du i hemuppgift att ta fram ett fotografi på dig själv när du var liten och tänka på en situation som var jobbig samt vad andra sade och gjorde och hur du reagerade.

Den kommande veckan har du i hemuppgift att välja ut en liten bit av de delar i ditt liv som du vill förändra. Det kan handla om att du vill ställa krav på någon vid ett tillfälle, sätta en gräns mot någon vid ett tillfälle, be om hjälp vid ett tillfälle, börja träna vid ett tillfälle, ta en paus om det brukar vara svårt, vid ett tillfälle, gå ut och festa (om det är ett problem) vid bara ett tillfälle, gå och lägga dig i tid en kväll (om det är ett problem), äta ordentlig frukost vid ett tillfälle (om det är ett problem), avsätta tid för dig själv (om det är svårt) vid ett tillfälle etc.

Lycka till!

Nästa vecka får du en ny hemuppgift.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Jag känner mig fet och värdelös

Jag känner mig fet och värdelös

Om du har ångest som är länkad till mat är det lätt att utveckla någon form av problem med mat. Om du ofta får en känsla att du är fet är impulsen ofta att panik sluta med matintag eller kraftigt minska ditt matintag. Som jag har sagt tidigare leder tyvärr beteenden som du gör vid ångest till att din känsla av obehag blir ännu värre. Med andra ord, om du känner dig fet, äcklig och att du inte har kontroll över din vikt, kommer ditt beteende, som ofta är minskat matintag att leda till att du känner ännu mer brist på kontroll och mer ångest.

Ett för minskat matintag eller om det går för långt mellan måltiderna kan nämligen leda till att du börjar tänka mycket på mat och sedan när du till slut börjar äta kan det vara svårt att sluta. Ditt beteende kan med andra ord leda till hetsätning.

Om du äter regelbundet men upplever att du tappar kontrollen över ditt godisätande ofta kan du börja observera när du blir godissugen. Testa sedan att införa godis under som du i förväg har bestämt mängden på. Släng resten innan du har börjat äta det.

Om du t.ex. upplever att du varannan kväll tappar kontrollen över ditt godisätande på kvällarna trots att äter regelbundet, testa då att köpa med dig en viss mängd godis efter jobbet och bestäm dig för att inta det framför tv:n på kvällen. Gör även i ordning té och försök att göra det trevligt så att det inte blir något du proppar i dig medan du har ångest och knappt känner smaken.

De gånger det inte fungerar är det viktigt att du blockerar självkritiserande tankar med hjälp av beteenden som signalerar att du vill dig själv väl. Du gör med andra ord något snällt för dig själv.

Gå även igenom hur din dag har varit de dagar du överäter i alla fall. Du kommer ofta att märka att du har känt dig överkörd eller kört över dig själv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se