(Svenska) Varför kan bebisar ofta härma sina föräldrar kort efter födseln?

Varför kan bebisar ofta härma sina föräldrar kort efter födseln?

Jag har tidigare skrivit lite om spegel neuroner men jag tänkte skriva om det en runda till med tanke på att det anses vara bundet till hur det går till när du känner empati för en annan människa.

Du har säkert märkt att människor ofta börjar gäspa när de ser en annan människa gäspa. Forskare har upptäckt att när du gäspar aktiveras samma hjärnceller som när du ser en annan person gäspa. Men hela processen förutsätter att du kan räkna ut vad den andra personen är på väg att göra. Det som med andra ord händer är att du ser vad den andra personen gör, du förutser nästa beteende och du förbereder dig själv för samma handling själv.

Den ovan beskrivna processen kan vara anledningen till att bebisar ofta kan sticka ut tungan och härma sina föräldrar några timmar efter födseln.

Nästa steg i den ovan beskrivna processen är att vi inte bara kan härma andras beteenden utan även spegla deras känslotillstånd. Du kan alltså med dina spegel neuroner inte bara förutse hur någon annan kommer att bete sig utan även de känslor som är kopplade till beteendet. Du speglar alltså inte bara tillbaka utan du suger även in denn andra personens känslotillstånd. Du har säkert märkt att när når du är stressad tenderar dina barn stressade.

Hjärnforskare säger att hjärnan är ett socialt organ. Du är biologiskt utrustad för att ha relationer vilket även påverkar ditt psykiska mående positivt.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vilka känslor kan leda till hetsätning?

Vilka känslor kan leda till hetsätning?

En vanlig anledning till att du får sug efter att hetsäta är att du inte hanterar en jobbig känsla på ett bra sätt. Ofta är du inte medveten om vad du känner, men det kan också hända att du vet varför du känner som du gör men att du hetsäter i alla fall, t.ex. för att du har känt dig överkörd av någon.

Vanliga känslor som kan leda till att du hetsäter är:

– Du känner dig överkörd och ledsen men du lyckas inte sätta en gräns.

– Du känner dig tjock och äcklig och du känner självförakt för att du inte lyckas ha karaktär nog att stå emot att äta (överätning och hetsätning handlar inte om karaktär).

– Du är jättegrlad över något och kan inte hantera det utan börjar hetsäta (tanken du ofta får att du kan belöna dig själv för något).

. Du Kan känna dig uttråkad och vet inte riktigt hur du ska hantera det utan hetsäter i stället.

– Du känner dig ensam och hetsäter.

– Du vill trösta dig själv för att det har gått dåligt med något, du är besviken och du hetsäter.

– Du äter några tuggor mer än du har plannerat vilket gör att du tycker att allt känns kört och du hetsäter.

– Du känner dig trött men vägrar att lägga dig tidigt och du hetsäter.

– Du kan känna dig uppsvälld och irriterad före mens varpå du hetsäter.

– Du känner dig bortvald, dålig, skam över dig själv, självförakt varpå du hetsäter.

Det här var några exempel på känslor som kan leda till hetsätning.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Min narcissistiska partner kör över mig och tror att han/hon gör mig en tjänst samtidigt

Min narcissistiska partner kör över mig och tror att han/hon gör mig en tjänst samtidigt

Om du har en partner som egentligen vill väl men beter sig illa för att han/hon pga. sina narcissistiska drag inte förstår bättre kommer här ett exempel på en situation och hur du kan hantera den.

– Om du känner dig besviken för att du hela helgen fått laga mat, diska och städa för att ni har haft gäster samtidigt som du har haft dina barn att ta hand om medan din partner tycker att han/hon har varit hjälpsam och duktig för att han/hon tagit emot era gäster och varit social, berätta varför du känner dig trött och besviken istället för att bli arg och skrika. Säg något i stil med ” Jag vet att du tog väl hand om våra gäster och det är jättebra men jag har sedan helgen började gjort (lista alla saker istället för att säga “allt”) och jag känner mig trött och besviken över att du inte deltog. Nästa gång vill jag gärna att vi planerar bättre hur fördelningen ska vara. Säg sedan vad du vill att din partner hjälper till med nästa gång.

Gör även klart för din partner att han/hon inte gör dig en tjänst när han/hon t.ex. städar för att ni ska ta emot gemensamma gäster utan för att era gäster ska trivas.

– Innan ni ska få gäster nästa gång, gör en planering och gå igenom vad var och en ska göra. Om din partner t.ex.  helst vill handla och gå ut med barnen, låt honom/henne göra det medan du förbereder det andra.

– Glöm inte bort att berömma narcissisten (som fungerar som en 2-åring känslomässigt) när han/hon har gjort något bra. Ofta glömmer narcissister inte bort att berömma sig själva och kräva att höra att de har varit duktiga, men det kan ändå vara bra att du väljer ett eget tillfälle när du säger att din partner har haft bra beteenden.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vad innebär desorganiserad anknytning?

Vad innebär desorganiserad anknytning?

Barn som har desorganiserad anknytning har inte hittat en organiserad strategi till hur de ska hantera separationer från sin förälder. De kan t.ex. skrika efter sin förälder och sedan röra sig bort från förälder. De kan uttrycka rädsla när föräldern närmar sig eller titta med ett avtrubbat ansiktsuttryck.

Barnen kan inte bestämma sig om de ska undvika föräldern eller klänga sig fast vid föräldern. Relationen präglas av rädsla.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur ser uppväxten ut för personer som utvecklar borderline?

Hur ser uppväxten ut för personer som utvecklar borderline?

De flesta med borderline problematik har haft en jobbig uppväxt.  En del kan dock tycka att deras uppväxt inte har varit så jobbig men att de ändå har fått problem vilket de passar på att ha som argument för att de är svaga och värdelösa.

Det är dock viktigt att du tänker på att du inte är förprogrammerad till att tycka att du är värdelös utan det kommer från någonstans, även om det kan vara dolt. En vanlig orsak till att du tycker att du är värdelös är att du under din uppväxt inte har fått känna dig bra som du är, utan du har upplevt att du ska tänka och känna på ett annat sätt.

Jag tycker att ett vanligt scenario är att din närmaste anknytningsperson (ofta din mamma) har varit stabil psykiskt och lite “tjockhudad”. Hon har kanske utgått från sig själv och i all välmening talat om för dig att du inte ska känna på olika sätt vilket kanske gjort att du känt dig överkänslig, konstig och värdelös.

I de flesta fall finns det dock mer konkreta orsaker till varför människor utvecklar borderline. Det kan handla om psykiska, fysiska och sexuelle övergrepp.

Människor med borderline problem har ofta under sin uppväxt tvingats anpassa sig i hopp om att bli omtyckta, ibland bestraffade, ibland hotade om att de kommer att bli lämnade. Ångest kring att bli övergiven är central hos personer med borderline.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Förbättra din självkänsla “jag har låg självkänsla”- Hemuppgift 40

Förbättra din självkänsla – Hemuppgift 40

Förra veckan hade du i hemuppgift att träna dig själv i tankebanor kring att du är bra fast du inte är perfekt.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att fundera på om du även är kritisk mot andra, som t.ex. din partner för att du är så mån om att allt ska vara perfekt. Du får i så fall skriva ner dina kritiska tankar men bara uttrycka en kritisk tanke per dag. Tänk att du får säga resten som du vill kritisera, vid något annat tillfälle. Utvärdera sedan i slutet av veckan om ditt nya beteende har påverkat ditt mående.

Lycka till!

Nästa vecka får du en ny hemuppgift.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur kan du hantera att du mår dåligt över att du är tyst i sociala situationer?

Hur kan du hantera att du mår dåligt över att du är tyst i sociala situationer

Om du mår dåligt över att du är tyst i sociala situationer är risken stor att du har blivit fixerad vid det vilket kanske har lett till att du överanstränger dig att komma på något vettigt att säga.

Mitt råd är:

– Om du kritiserar dig själv för att du inte kan komma på något att säga, sluta med det, det leder till att du komer ha svårare att komma på något att säga.

– Om du får en fråga, försök svara mer än ja eller nej om du kan svaret, du kommer må bättre av det. Om du t.ex. får frågan “hur var din semester i Frankrike, svar inte bara “bra” utan berätta vad du såg, åt eller shoppade.

– När du ska träffa någon, gå gärna i förväg igenom vad du skulle kunna berätta om dig själv och vad du skulle kunna fråga den andra personen om.

– Sätt dig eller ställ dig bredvid den person du tycker verkar mnist ångestfylld att prata med och vänd dig direkt till den personen eftersom du antagligen tycker att det är jobbigare ju fler det är som lyssnar.

– Jobba med acceptans för din personlighet och gå ofta igenom vad andra har sagt är bra med dig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Finns det biologiska faktorer som leder till borderline problematik?

Finns det biologiska faktorer som leder till bordeline problematik?

Det finns biologiska faktorer som kan göra dig mer benägen att få borderline problematik. Jag tycker dock att det är viktigt att på en gång säga att du föds inte med borderline utan du du kan vara mer sårbar vilket gör att du med fel förutsättningar lättare drabbas. Kvinnor drabbas oftare än män vilket man tror beror på skillnader i temperament. 75% med borderline problem är kvinnor och 25% är män.

På samma sätt är fler män psykopater, vilket man kanske kan säga är motsatsen till borderline. Psykopater har ett för fattigt känsloregister medan människor med borderline problematik har för rikt känsloregister. Om du har borderline känner  du så mycket och så ofta att du blir utbränd av att känna hela tiden. Jag tycker att det är lättare att förstå hur en person med borderline lever om du du tänker hur människor som precis blivit sjukskrivna pga. utbrändhet känner sig just då när det är som värst. I ungefär det känslotillståndet lever en person med borderline problem alltid. Du kan heller inte bli sjukskriven från ditt tillstånd eller ta semester från dig själv utan du känner dig ofta fast med dig själv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur börjar ofta problem med bulimi?

Hur börjar ofta problem med bulimi?

Om du lider av bulimi lider du av att ofta tappa kontrollen över ditt matintag. Det är som med många andra problem lätt att trampa ner i destruktiva matmönster varpå du fort fastnar och upplever att problemen förvärras.

En vanlig anledning till att du får problem med bulimi är att du börjar banta. Du drar ner på matintaget kombinerat med att du ofta hoppar över måltider.

Jag tror att det absolut vanligaste scenariot är att du snålar på frukost och/eller lunch, du kommer hem på kvällen och du upplever plötsligt ett enormt sug efter att äta förbjuden mat. Vanlig förbjuden mat är pizza, pommes frites, hamburgare och jag tror att det är ännu vanligare med sötsaker såsom choklad, godis, kakor, smågodis etc. När du väl har tagit en tugga av något förbjudet upplever du att allt är förstört vilket gör att du fortsätter att äta, ibland kopiösa mängder. Samtidigt tänker du ofta att du from. imorgon måste banta.

Mitt råd är:

– Se till att du lägger upp ett stabilt matschema som inte tvärt svänger åt att du får i dig för lite, och se till att det inte går för många timmar mellan dina matintag, som jag nämnde ovan är en typisk trigger att inte äta under dagen och sedan tappa kontrollen efter middagen.

– Försök göra dina matrutiner trevliga, undvik att stå och äta och knappt veta vad maten smakar.

– Börja införa beteenden där du är snäll mot dig själv, oavsett om dina tankar är självkritiska.

– Om du inte kan sluta tänka på godis, fundera om du under kontrollerade former, planerat i förväg kan föra in någon efterrätt under dagen, helst efter middagen.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur skiljer sig ambivalenta barns utåtagerande från undvikande barns utåtagerande?

Hur skiljer sig ambivalenta barns utåtagerande från undvikande barns utåtagerande?

Enligt Stoufe (1983) lär sig den barn med undvikande anknytning att om de uttrycker ilska så kommer det bara leda till att föräldern avvisar de ännu mer. Barnen kan därför ibland rikta sin ilska utåt genom att ljuga, mobba och skylla på andra.

Barn med ambivalent anknytning som är arga ofta blir istället lätt överstimulerade, de har kort stubin, de är impulsiva och rastlösa och exploderar lätt av de anledningarna.

Rubin (1991) menar i sin forskning att barn med undvikande anknytning oftare blir utåtagerande i förskolan.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se