(Svenska) Vilken typ av perfektionism har du? (3)

Vilken typ av perfektionism har du? (3)

Om du är perfektionistisk känner du förmodligen att du konstant har för lite tid för att hinna med allt du vill (läs mer om perfektionism i mina tidigare texter).

Jeffrey Young delar in perfektionism i tre delar:

– Tvångsmässighet

– Fokus på prestation

– Fokus på status

Jag har tidigare beskrivit tvångsmässighet och fokus på prestation.

Fokus på status handlar om att du fokuserar mycket på t.ex. pengar, utseende och status. Det här leder till att du aldrig känner dig tillräckligt bra vad du än gör vilket i sin tur leder till att du fokuserar ännu mer på  pengar, utseende etc.  och på det sättet åker du runt i en ond cirkel. Du bär hela tiden på en skam kring vem du är.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Kan unga psykopater bli hjälpta?

Kan unga psykopater bli hjälpta?

Unga psykopater kan bli hjäpta att välja en livsstil som är mer fungerande i samhället. De har ett starkt psyke och är bra på att känslomässigt klara av motgångar och att andra är kritiska mot dem. Eftersom de oftast är intresserade av pengar kan de t.ex. ha eget företag, bli politiker etc.

Forskning har även visat att psykopaters aggressivitet och impulsivitete kan dämpas med antidepressiva läkemedel. Man har sett att förlåga doser serotoning i hjärnan kan ge ökad aggressivitet. Transomttorsubstansen dopamin är länkad till känslor av lycka. Om du har för lite dopamin framstår du mer kylig och återhållsam. Om du har mycket dopamin är du mer pratsam och framåt.

En del forskning har visat att psykopater kan ha för lite serotonin i kombination med för mycket dopamin i hjärnan.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vilken typ av perfektionism har du? (2)

Vilken typ av perfektionism har du?

Om du är perfektionist känner du sannolikt en konstant tidspress som hänger över dig. (läs mer in min förra text om perfektionism).

Jeffrey Young har delat in perfektionism i olika delar.

1. Tvångsmässighet

2.Fokus på prestation

3. Fokus på status

Om du har fokus på prestation jobbar du ofta mycket, du kanske tom. är en arbetsnarkoman. Du kanske tycker att du presterar ok, men att du kan prestera lite till. Ofta känner du en känsla av irritation på saker eller personer som du uppfattar som hinder från att lyckas bättre. Du behöver inte vara arbetsnarkoman inom ett arbete, det kan handla om allt som du gör till en plikt, t.ex. att inreda ditt hem, spela tennis, att träna.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vilken typ av perfektionism har du? (1)

Vilken typ av perfektionism har du?

Om du är perfektionistisk känner du dig sannolikt ständigt pressad och du har en känsla av att tiden inte räcker till. Ofta har människor en bild av dig att saker fungerar bra för dig, men du själv vill korrigera och finslipa dina egna beteenden. Du känner ofta att du har mål som du rusar fram mot och du kan ha svårt att stanna upp.

Enligt Jeffrey Young (schema terapi), finns det tre typer av perfektionism:

1. Tvångsmässighet

2. Fokus på prestation

3. Fokus på status

Den tvångsmässiga perfektionismen handlar om att du vill ha allting rätt in i minsta detalj och du blir upprörd om något blir fel. För dig som är tvångsmässigt perfekt är kontroll väldigt viktigt. Om du känner att du inte har kontroll över någon del i livet lägger du ner all din energi på att försöka springa snabbare för att få tag i känslan av kontroll.

Problemet är att eftersom du kör över dig själv i din strävan efter kontroll och perfektionism så kommer din känsla av missnöje med dig själv inte att gå över, utan tvärtom, den kommer att öka om du kör över dig själv ju mer du kör över dig själv.

Fortsättning följer om perfektionism.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Psykopater kan bli rasande om du försöker tvinga dem att erkänna en lögn

Psykopater kan bli rasande om du försöker tvinga dem att erkänna en lögn

Psykopater har som regel dålig impulskontroll. Jag tror dock att de är olika skickliga på att bli pressade. Vissa brister ganska fort när de känner sig pressade medan andra kan tåla en del för att på alla sätt försöka åla sig ur situationen på ett sätt som får dem att behålla kontrollen. De ä bra på att snabbt finna sig i en ny situation och komma på bra argument, vilket gör att du ofta i slutet av samtalet  kan känna dig snopen och full skuldkänslor för att du har haft mage att ha så elaka tankar om psykopaten.

Om du har samlat på dig så mycket bevis att du svart på vitt kan bevisa att psykopaten ljuger t.ex. kring en otrohet kan psykopaten ändra sig efter ett tag från att vara trevlig kring att bli mycket otrevlig, så pass otrevlig att du kan bli rädd.

Det kan tom. vara en poäng med att du låter honom/henne hitta på en ny lögn och sedan lämna diskussionen utan att du berättar för psykopaten att du förstår att han/hon ljuger.

Rent generellt, om du planerar att jobba på att känslomässigt komma undan psykopatens grepp är mitt råd att inte berätta saker du tänker och känner. Spara det för dig själv för om du berättar allt ger du psykopaten kontroll vilket ger honom/henne övertaget.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Förbättra din självkänsla “jag har låg självkänsla”- Hemuppgift 53

Förbättra din självkänsla – Hemuppgift 53

Förra veckan hade du i hemuppgift att öva på flexibilitet och acceptans.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att skriva ner situationer som väcker jobbiga  tankar, skriv ner tankarna.

Tillämpa sedan mindfulness i ditt sätt att hantera tankarna t.ex.:

– Jag står inte ut med att alla tittar på mig

Tänk:: Nu har jag tanken att jag inte står ut.

– Jag måste hinna med att slutföra projektet till torsdag.

Tänk: Andas och acceptera att det känns svårt.

– Jag måste vara prefekt.

Tänk: Jag tror på tanken att jag måste vara perfekt.

– Jag misslyckades med att få jobbet.

Tänk: Det är som det är och jag måste acceptera det.

Lycka till!

Nästa vecka får du en ny hemuppgift.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Varför har personer med borderline svårt att kontrollera sin ilska?

Varför har personer med borderline svårt att kontrollera sin ilska?

Ett vanligt problem om du har problem av borderline karaktär är att du ofta har svårt att kontrollera din ilska. Du får då och då raseri utbrott när du ofta beter dig på sätt som du sedan skäms över. Enligt schema terapi teorin  (Jeffrey Young) hamnar du i the angry child mode som handlar om att du  inte får dina behov tillgodosedda och därför kämpar för att bli hörd och sedd. Det handlar även om att du precis som små barn kan tänja gränserna genom att bli arg. 

Jag tycker att personer som jag har träffat som har problem av borderline karaktär blir arga som konsekvens av att de har blivit överkörda under flera omgångar varpå de till slut kan få ett raseriutbrott av vad som helst. Eftersom både de själva och deras omgivning ofta tittar på den situation som triggat utbrottet och oftast inte tycker att reaktionen är i proportion till problemet slutar det ofta med att du med de här problemen får skuldkänslor och går över till anpassningsbeteendet igen. När du går över till anpassningsbeteendet påbörjar du åter uppbyggnaden av ilska, men du är ofta inte medveten om det själv inte strax före nästa utbrott.

För att komma till rätta med dina raseri utbrott behöver du jobba både med att identifiera när du blir överkörd och sätta gränser i tid samt med att sätta gränser för dig själv när du tippar över och beter dig illa. Du kanske t.ex. behöver bestämma dig för att när du känner att du kommer bete dig illa, lämna situationen och säga till att ni får fortsätta diskussionen senare.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur beter sig barn med desorganiserad anknytning i fas 3 (börjar vid 6-9 månader)?

Hur beter sig barn med desorganiserad anknytning i fas 3 (börjar vid 6-9 månader)?

Barns anknytning i fas 3 som börjar vid 6-9 månaders ålder kännetecknas av att barnet jobbar med att stärka sin anknytning till vårdnadshavaren.

Ett barn med desorganiserad anknytning kommer, när dess anknytningsmönster aktiveras att bete sig oorganiserat. Det kommer inte gå att hitta något mönster i hur barnet kommer att bete sig när det uppstår situationer då dess anknytningsmönster aktiveras.

Beteendet är dessutom motsägelsefullt. Barnet är på sin vakt mot vårdnadshavaren och beter sig på ett sätt som gör att det riskerar att inte bli väl omhändertaget.

Tyvärr kan därför ett barn med desorganiserad anknytning ha beteendemönster som bäddar för vidare besvikelser. Det här fortsätter ofta i vuxen ålder då du med desorganiserad anknytning ofta väljer partner relationer som inte är bra för dig.

Den goda nyheten är dock att det går att jobba med anknytningsmönster och korrigera dem i vuxen ålder. Det kräver dock tid och jobb med dig själv, men det går!

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur lär du dina barn att sätta ord på känslor?

Hur lär du dina barn att sätta ord på känslor?

Forskning har visat att om du lär ditt barn att sätta ord på sina känslor och hantera dem så ökar du deras chans mycket till att bli lyckliga när de är vuxna. (läs mer i The whole-brain child av Daniel J. Siegel).

Du övar dina barn (och dig själv också) på att sätta ord på känslor på följande sätt:

– När du frågar hur de har haft det, undvik generella frågor. Då kommer de att ofta att svara “bra” eller “dåligt”. Var mer specifik när du frågar t.ex. genom att ge förslag på olika känslor; orolig, besviken, glad, avundsjuk, nyfiken etc.

– Bekräfta känslan t.ex. rädsla istället för att vifta bort den och hjälp dina barn att istället acceptera känslor och om möjligt hantera den.

– Om dina barn är besvikna och arga över något, bekräfta känslan och berätta hur du själv kanske skulle ha känt dig i samma situation, t.ex. “jag skulle ha känt mig arg, ledsen, besviken, orolig etc.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Den narcissistiska mamman kan kritisera din partner tills du lämnar honom/henne

Den narcissistiska mamman kan kritisera din partner tills du lämnar honom/henne

Ett drag som är vanligt hos narcissister är att de är kritiska. Du får ofta höra hur fel mycket av det du gör är, vilket leder att det kan kännas som att hela du är fel. Innerst inne, på ett omedevetet plan känner sig narcissister själva misslyckade och däeför häller de över alla sådana känslor på andra.

Du uppleverdärför  ofta att din narcissistiska mamma är kritsik mot dig, och när du skaffar en partner är det vanligt att hon efter ett tag blir kritisk mot honom/henne. Ett vanligt scenario är att hon i början kan höja den nya personen till skyarna varpå han/hon faller ner som en sten efter ett tag. Din partner kan med andra ord uppfattas som bäst ett tag och varpå han/hon förvandlas till sämst.

En jobbig faktor med ovan beskrivna situation är att du ofta påverkas av din narcissistiska mamma på ett sätt så att hon ofta lyckas så ett frö hos dig som gör att du mer börjar titta på de dåliga egenskaper hon tycker att din partner har. Det här kan tyvärr ibland leda till att du efter en tid (den här processen kan ta lång tid) lämnar din partner. Om det handlar om en person som är dålig för dig kanske det inte alltid gör så mycket, men det kan även vara så att en relation som är bra för dig blir så konfliktfylld pga. din mamma att den tar slut.

Vinsten din narcissitiska mamma får av att din relation tar slut kan t..ex. vara att hon vill ha ditt sällskap mer eller att hon blir avundsjuk på att du har det bra och därför förstör för dig. Jag har dock tidigare nämnt att det här oftast handlar om omedvetna processer vilket inte ursäktar det hela, men det kan vara bra att veta.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se