(Svenska) Hur berättar du saker på ett övertygande sätt?

Hur berättar du saker på ett övertygande sätt?

Forskning har visat att en central faktor för att fånga andras intresse när du berättar saker är att du tar ett konkret exempel och berättar detaljer. Det gör att din berättelse blir lättare att förstå, att komma ihåg och den blir mer övertygande.

Om en turistbyrå t.ex. vill locka turister till en aktivitet, bör de beskriva hur en annan turist har upplevt aktiviteten.

Om man t.ex. vill varna människor för att köra onyktra är det bättre att beskriva en olycka i detalj snarare än att berätta om riskerna med att köra onykter.

Det är alltså bättre att berätta en historia om ditt budskap än att få andra att fantisera själva kring ett budskap. (Läs mer i i for influence av Rob Yeung).

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Kan narcissister även vara psykopater?

Kan narcissister även vara psykopater?

Narcissister är inte automatiskt psykopater, däremot ingår narcissism alltid i en psykopati.

Både narcissister och psykopater har problem med empatin, men psykopater går längre i sina elakheter. Om du upplever att någon är elak på ett mer ovanligt sätt dvs. slår dig, verkar få en sadistisk tillfredsställelse av att du mår dåligt, anmäler dig till myndigheter för olika saker etc. så har du antagligen att göra med en psykopat.

Narcissister kan också naturligtvis vara elaka men är inte lika ihärdiga och beräknande i sina elakheter som psykopater. Psykopater ger dessutom intryck av att vara smarta vilket de inte alls nödvändigtvis behöver vara, men de har en instinkt att göra det bra för sig själva, ungefär som krokodiler gör när de tålmodigt väntar tills ett byte kommer tillräckligt nära.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Varför blir inte alla psykopater våldsamma? – Fall exempel

Varför blir inte alla psykopater våldsamma? – Fall exempel

Jag har tidigare skrivit om varför inte all psykopater blir våldsamma.

Här kommer ett fall exempel på detta:

Dan arbetade som advokat och det gick bra för honom. Han hade aldrig ansträngt sig speciellt mycket varken i skolan eller under sina juridik studier men det gick bra för honom ändå. Han var charmig och han lyckade få andra att känna sig sedda och bekräftade. Det fanns även många kvinnor som var intresserade av honom. Han lyckades på gymnasiet alltid få någon att hjälpa honom med arbeten och sammanfatta teori vilket gjorde att han ofta fick bättre resultat än de som pluggade mycket. Han hade talangen att utifrån minimala medel få ut det maximala.

När Dan var färdig med sina juridikstudier lyckades han få arbete på en advokatbyrå och avancerade snabbt. Han var smart och effektiv och han kände sig som en kung under rättegångarna. Alla tittade på honom medan han pratade och han var duktig att på ett träffsäkert sätt plocka ut viktig information och hjälpa sina klienter. Han hjälpte de inte för att han kände någon empati för andra utan för att han avancerade snabbt i karriären och dessutom hände det att han fick tjänster av sina klienter. Dan tyckte om att leva i lyx vilket i och med hans framgångar blev en möjlighet. Han gifte sig med en vacker kvinna vars föräldrar hade pengar och kontakter som kunde gynna Dan. Han kände ingen närhet till sin fru, däremot var han nöjd när han ibland visade sig med henne eftersom hon var vacker och rik.

Dan körde över människor utan problem och han kunde minnas oförrätter länge och hämnas på dem som han kände sig kränkt av. Hans sätt att hämnas var beräknande men aldrig våldsamt. Han hade ingen anledning att äventyra sin ställning med att vara våldsam när han på ett effektivt sätt kunde ge igen på mindre konkreta sätt som ibland inte ens gick att spåra till honom.

Fall exemplet ovan visar att psykopater som har väl utvecklade och fungerande strategier att ta sig fram inte behöver använda sig av våld. Det är helt enkelt mer smidigt att använda sig av sätt som innebär  mindre trubbel för dem.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur kan du hantera att du är arg och bitter på din föredetta partner?

Hur kan du hantera att du är arg och bitter på din före detta partner?

Du kan läsa om ett fall exempel kring hur ilska och bitterhet kan yttra sig mot en före detta partner.

Om du har känt dig överkörd och utnyttjad av en före detta partner och du tycker att det har förstört mycket för dig finns det en risk för att du blir bitter.

Här  följer några strategier kring hur du utan att bli bitter kan hantera att du har känt dig överkörd av någon under en längre tid:

1. Skriv ner vad du har svårt att släppa; är det att du har känt dig vilseledd och i så fall varför, har du känt dig utnyttjad, skriv i så fall ner varför etc.

Psyket har behov av att strukturera upp saker och sortera, därför är det bra att du har ordentlig uppfattning kring varför du har svårt att släppa tankar kring personen som har kört över dig.

2. Tänk igenom ordentligt kring hur du tänkte, kände under den tid då du blev överkörd; hur så g ditt liv ut.

Ofta är det lätt att i efterhand älta hur du borde ha tänkt och vad du borde ha  märkt men din livs situation då kanske såg ut på ett sätt att det inte var så konstigt att du lät dig köras över.

3. Fundera i detalj kring hur personen som körde över dig fungerar.

Psykopater är t.ex. bra på att utnyttja andra och komma undan med det men de har ett tråkigt och torftigt känsloliv och det är inte speciellt roligt att inte har förmåga att uppskatta människor man har i sin omgivning.

4. Skriv en lista över saker du kan aktivera dig med som du tror kan få dig att må bättre; det kan minska ditt behov av att älta och fastna i ältande och bitterhet.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Öva dig i mindfulness – Hemuppgift 4

Öva dig i mindfulness – Hemuppgift 4

Förra veckan fick du hemuppgift 3 i mindfulness.

Forskning har visat att en av de faktorer som ökar känslor av lycka är att du blir mer på ett medvetet plan tänker på saker du är tacksam för.

Den kommande vecka får du i hemuppgift att varje dag uppmärksammar saker du är tacksam för.

Det kan handla om personer du har i din närhet, att vädret är som du vill en viss dag, att är nöjd med ditt arbete, att någon eller något dök upp i ditt liv vid ett tillfälle när det var extra viktigt etc.

Du kan även ta upp ämnet med andra och påminna dem om ett tillfälle när ni hade roligt.

Lycka till!

Nästa vecka får du en ny hemuppgift.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) När jag får paralyserande ångest skär jag mig – Fall exempel

När jag får paralyserande ångest skär jag mig – Fall exempel

En utmärkande faktor för personer med problem av  borderline karaktär är att de ofta drabbas av en hemsk ångest. De översvämmas så ofta av intensiva jobbiga känslor att de inte hinner återhämta sig från en känslo attack innan de drabbas av nästa attack. De kan ofta pga. känslor av desperation skära sig. Läs mer om borderline bl.a. här 

Här kommer ett fall exempel på hur det kan se ut:

Ina är 18 år och har ångest ofta. Hon har ångest för att andra inte ska tycka om henne, för att hon känner sig tjock och äcklig, för att hon ska misslyckas på proven i skolan, för att ingen kommer vilja ha en relation med henne etc.

Ina tycker inte om sig själv och hon anklagar sig själv varje dag för att hon borde vara mer intressant, smalare, snyggare och smartare. Hon tycker att alla andra lyckas bättre än hon. Hon får höra att hon är duktig i skolan och att hon är duktig på sin karate träning men hon har svårt att ta till sig beröm. Hon tror att andra säger snälla saker för att de tycker synd om henne eller för att de säger så till alla. Hon känner sig som en bluff och att hon när som helst kommer att bli upptäckt och då kommer även de som har berömt henne att se hur värdelös hon verkligen är. Ina kämpar med att bli smal. Andra säger att hon ser normal ut men hon tycker att ordet normal känns kränkande. Hon vill vara smal så att hon kan känna att hon åtminstone är bra på något. Ina kräks ofta upp mat och tränar nästan varje dag. Hon orkar ibland inte träna och hon känner sig stressad med tanke på allt skolarbete men hon tränar i alla fall, hon är besatt av att bli smal och då menar hon att hon  vill känna sig smal. Ina har ingen pojkvän och hon tror att hon skulle känna sig mer värdefull om någon vill vara med henne. När hon går på fester kan hon dricka en del och då känner hon sig bekräftad. Hon känner att hon har makt över killar när hon är onykter och hon går ofta hem med killar varpå hon nästa dag känner en hemsk ångest och då skär hon  sig ofta. Hon känner sig smutsig, fet och äcklig och hon hatar sig själv. När hon skär sig kan hon ofta få en ångestlindring. Det känns som att hon mår bättre dels för att hon känner fysisk smärta men även för att hon straffar sig själv för att hon förtjänar att bli bestraffad och då blir hon tillfälligt mer lite lugnare.

Efter hemska ångest attacker känner sig Ina avtrubbad. Då kan hon gå omkring som en zombie och hon känner sig som att hon är inbäddad i bomull. När hon hamnar i det här tillståndet känns det ibland som att hon hör sämre och att allt rör sig långsammare. Det känns skönt att vara avtrubbad, då slipper hon i alla fall ångesten.

Människor med problem av borderline karaktär befinnes sig oftast i det avtrubbade tillståndet även om det inte alltid är så påtagligt som i beskrivningen ovan. I det avtrubbade tillståndet är du ofta lätt att ha att göra med och då låter dig bli överkörd av andra och du kör över dig själv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vad är Compassion Fokuserad Terapi?

Vad är Compassion Fokuserad Terapi?

En ny våg i terapi världen är Compassion fokuserad terapi. Den blandar flera terapi former och är mer process orientera d än målinriktad. Den fokuserar mycket på skam och självkritik och arbetet förutsätter att du över tid, genom att jobba med olika aspekter av ditt liv ska bli mer empatisk mot dig själv. (läs mer i Compassion Focused Therapy av Paul Gilbert)

Ett annat fokus är att inte bara tänka dig fram till att du bör ha empati för dig själv, utan även känna det.

I Compassion Fokuserad terapi ingår även mindfulness, en komponent som många terapi former har fokuserat på de senaste 10-15 åren.

Terapin har till stor del en evolutionär approach dvs. att människor i överlevnadssyfte har behov har vinster av att bli bekräftade och av att kunna läsa andras avsikter när det gäller bekräftelse. Omhändertagande och bekräftelse påverkar spädbarn fysiologiskt och det är bevisat att din fysiska hälsa även i vuxen ålder påverkas positivt om du får bekräftelse och omtanke.

Fortsättning följer om Compassion Fokuserad terapi.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Jag oroar mig konstant för allt möjligt – Fall exempel

Jag oroar mig konstant för allt möjligt – Fall exempel

Generaliserad ångest är svår att få grepp om därför att du oroar dig för allt möjligt. Den blir svårare att angripa eftersom, om du analyserar en ångest situation dröjer det inte länge innan nästa dyker upp, vilket leder till att du mer eller mindre konstant känner dig spänd och orolig.

Här kommer ett fall exempel på hur det kan se ut om du lider av generaliserad ångest. Problematiken är dubbelt så vanlig hos kvinnor.

Bea är 30 år och arbetar som läkare. Hon är ambitiös och samtidigt mån om att hennes patienter ska känna sig sedda och bekräftade. Hon har krav på sig från sina chefer att arbeta mycket men eftersom hon samtidigt har höga krav på sig själv att arbetet ska vara perfekt känner hon sig pressad och hon upplever att hon alltid har för mycket att göra. Hon har en man och en två årig dotter som hon ofta har dåligt samvete för. Hon blir orolig när dottern inte vill bli lämnad på dagis på morgonen, hon blir irriterad på sin man för att han är slarvig och hon är orolig för att han inte tar med allt dottern behöver när han lämnar på dagis. Därför ringer hon honom för att försäkra sig att han gör allt han ska. Hon blir ofta efter samtalet orolig igen för att han ofta blir irriterad på henne då han känner sig kontrollerad.

Pga. all oros moment på morgonen är Bea ofta väldigt trött, redan vid lunch. Hon har då hunnit träffa några patienter och ofta blivit orolig för ha missat något som kan leda till att hon blir anmäld eller att någon dör. Bea har massor med katastroftankar. Det handlar ofta om rädsla att det ska hända henne dotter något, att dottern ska må dåligt eller att hon ska missa något i sitt arbete vilket kan få ödesdigra konsekvenser.

Bea springer ofta från arbetet i sista stund för att hämta sin dotter. Om hon inte hade haft en tid att passa skulle hon antagligen arbeta över de flesta dagar men nu är hon mer orolig för att dottern ska få vara på dagis för länge och därför må dåligt.

Dottern är ofta på dåligt humör när hon blir hämtad och Bea blir orolig att hon kanske är på dagis för länge. Hon blir till slut irriterad på dottern och får sedan skuldkänslor pga. det. Under kvällen hackar hon på sin man att han inte gör tillräckligt utan för att han bara sitter i soffan och de hamnar i en konflikt.

Bea lägger sig kl. 11 och är trött samtidigt som hon känner sig spänd och orolig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vad är generaliserat ångest syndrom (GAD)?

Vad är generaliserat ångest syndrom  (GAD?

Generaliserat ångest syndrom handlar om en diffus oro som du känner av i princip varje dag. Oron kan handla om alla möjliga vardagliga småsaker och försvinner ett oros moment brukar det ersättas av nästa. Det här ångest tillståndet är alltså inte bundet till något speciellt ämne utan oron kan handla om vad som helst.

Enligt diagnos systemet DSM IV innefattar GAD följande:

A. Du har en överdriven rädsla och oro (förväntansångest) de flesta dagar i 6 månader.

B. Du har svårt att kontrollera oron.

C. Du upplever minst tre av följande:

-Rastlös och på helspänn

– Lätt att bli uttröttad.

– Svårt att koncentrera dig

– Irritabel

– Muskelspänning

– Sömnstörning

D. Rädslan, oron handlar inte om någon annan ångest problematik

E. Rädslan, oron orsakar lidande socialt, arbete eller i andra viktiga avseenden.

F. Rädslan, oron beror inte på missbruk, sjukdom.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur ska du bete dig när du möter en psykopat?

Hur ska du bete dig när du möter en psykopat?

Den bästa om du prata med en psykopat är att du inte försöker skapa någon typ av relation överhuvudtaget. Tyvärr vet man ju oftast inte från början vem man har att göra med men om du har hört saker som kan få dig att misstänka att du har att göra med en psykopat, tänk på följande:

– Le, hälsa och försök gå vidare, försök inte påbörja en konversation.

– Om du hamnar i ett samtal i alla fall, var ytlig dvs. prata om vädret mm.

– Anförtro dig aldrig till en människa som du misstänker är psykopat, då har han/hon påbörjat insnärjnings processen.

– Om du gör misstaget att anförtro dig, försök göra upp en plan för att inte gör om det.

– Var observant på att psykopaten cirkulerar runt dig för att hitta dina svaga punkter så slappna inte av.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se