(Svenska) Kan man bli frisk från borderline?

Kan man bli frisk från borderline?

Se mina tidigare texter om borderline.

Borderline kallas även emotionell personlighets störning. Problematiken går ut på att du har väldigt lätt för att känna mycket och intensivt. När personer med borderline ibland påpekar att det bara tillför en massa nackdelar att känna mycket brukar jag säga att personer som känner mycket och intensivt ofta är roliga och intressant personer som har lätt för att känna empati för andra och scanna av allmänna känslolägen hos andra och i grupper. Även om den motiveringen till varför det finns fördelar med att vara känslig ofta uppfattas som klen tycker jag att du ska ha det med dig i dina tankar när du har lust att kritisera dig själv.

Det går att jobba framgångsrikt om du ha en borderline problematik. Den terapi form som anses mest framgångsrik är dialektisk beteende terapi som är en form av kognitiv beteende terapi som mer riktar sig åt att behandla dig som har problem att identifiera vad du känner och problem med att hantera dina känslor. Du får också hjälp med att hantera dina relationer eftersom de ofta blir lidande pga. att du ofta har svårt att sätta gränser varpå du kanske sätter för mycket gränser på fel sätt, du har humörsvängningar och du tappar lätt kontrollen och säger saker du sedan kanske får skuldkänslor över.

När du är “färdigbehandlad” kommer du att uppleva att du har bättre kontroll över dina känslor och dina relationer men du kommer att ha din känslighet kvar, vilket jag tycker att det finns många fördelar med (som jag nämnde ovan).

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vilka 4 domäner och drag delas psykopatin in i?

Vilka 4 domäner och drag delas psykopatin in i?

Psykopatin delas enligt forskaren Robert Hare in i 4 domäner och drag:

Interpersonella där personen i fråga testas när det gäller graden av:

– Ytlighet

– Grandiositet (narcissism)

– Brist på lojalitet

Livsstil där personen i fråga testas när det gäller:

– Impulsivitet

– Avsaknad av mål

– Ansvarslöshet

Affekter

När det gäller affekter saknar psykopaten förmåga till:

– Skuldkänslor

– Empati

– Accepterar inte att ta ansvar

Antisocial

Personen i fråga har en historia av:

– Dålig förmåga att kontrollera sina beteenden

– Antisociala beteenden under tonåren

– Antisociala beteenden i vuxen ålder

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Varför tycker psykopater om riskfyllda aktiviteter?

Varför tycker psykopater om riskfyllda aktiviteter?

Psykopater tycker om riskfyllda beteenden. De blir väldigt lättuttråkade och då måste det hända saker som är utöver det vanliga för att deras liv ska få en mening. Eftersom psykopater är ointresserade av människor och nära relationer behöver behöver de en ersättning för att känna någon mening med livet.

Psykopater kan hitta på alla möjliga aktiviteter som ger kickar. Det kan handla om att förbereda rån, att spela på spelautomater, ta droger, hitta på nya företags idéer, tjäna mycket pengar, byta partner ofta, ha flera kvinnor/män samtidigt etc.

Om psykopater hamnar i fängelse ofta kan de till slut tänka sig att byta livsstil för att slippa sitta inlåst. Ofta kan det då handla om att byta till nya kick beteenden som kanske inte är kriminella eller som är mindre kriminella.

Du kan dock inte motivera en psykopat att sluta med något dåligt genom att trycka på hans/hennes skuldkänslor, då de inte har förmåga till att känna skuldkänslor.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vilka känslotillstånd kan leda till att hjärnan “glömmer” delar av händelsen?

Vilka känslotillstånd kan leda till att hjärnan “glömmer” delar av händelsen?

Jag har tidigare skrivit en del om minnet.

Under vissa omständigheter kan hippocampus i hjärnan (som tar hand om en stor del av minnet) slås ut. Det kan t.ex. handla om situationer när du dricker för mycket. Du kanske minns vissa delar av kvällen men upplever att du t.ex. inte vet hur du kom hem eller vem du pratade med.

Ny forskning visar att även vissa känslotillstånd kan leda till att du inte minns vissa delar av en händelse. Det kan t.ex. handla om situationer när du är väldigt arg men även i vissa lägen om du upplever hög grad av stress. (läs meri mindsight av Daniel J. Siegel).

Siegel förklarar att en flashback (du minns delar av en traumatisk händelse) kan vara en konsekvens av att du använder implicit minne (det minne som hanterar minnen i form av sinnes upplevelser. En flashback kan t.ex. inträffa om det i en situation luktar på samma sätt som det gjorde när du blev misshandlad som barn. Samma lukt kanske leder till en våg av ångest och du känner dig lamslagen.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Öva dig i mindfulness – Hemuppgift 8

Öva dig i mindfulness – Hemuppgift 8

Förra veckan hade du hemuppgift 7 i mindfulness.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att uppmärksamma situationer som inte går som du vill och för ska utöva acceptans inför dem.

Träna sedan på att tänka i tankebanor som kan hjälpa dig igenom den jobbiga situationen.

Exempel på tankar du kan tänka är:

– Jag hade otur idag men oturen kommer inte att pågå för alltid.

– Jag har det jobbigt inom ett livs område men jag kanske har det bra inom ett annat livsområde.

– Det här gick dåligt men det gick bra när det gäller…

Läs även böcker om hur andra människor har hanterat jobbiga situationer och klarat sig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Narcissisten ber om ursäkt för att han/hon var elak men motiverar det med att du är överkänslig eller att du är klantig

Narcissisten ber om ursäkt för att han/hon var elak men motiverar det med att du är överkänslig eller att du är klantig

Narcissister tycker inte att de behöver be om ursäkt eftersom de är berättigade att göra som de vill. Om de någon gång vet att de har gått över gränsen och inte kan stå för det hittar de ett nytt sätt att berättiga sitt det okontrollerade beteendet, de säger att de betedde sig illa för att du betedde dig illa vilket fick de att bete sig illa.

Med andra ord är det ditt fel att narcissisten beter sig illa.

Exempel på hur narcissister kan be om ursäkt erkänna att de har betett sig illa är:

– Det var dumt att jag sade att du är en värdelös nolla men jag har sagt åt dig en miljon gånger att torka bort smulorna på bordet när du har ätit.

– Jag borde inte ha sagt att du är en misslyckad, tjock och dum idiot men är alltid trött och gnällig när vi ska ha det trevligt på kvällen.

– Jag kanske sade några otrevliga saker men så illa var det inte, du över reagerar för att du är så känslig.

– Jag har aldrig sagt att du är äcklig och att jag hatar dig (narcissisten ljuger), du överdriver för att du är överkänslig.

– Jag skulle aldrig säga att du är tjock och misslyckad om jag inte tänkte att du kan ändra på dina vanor om du anstränger dig, jag försöker få dig att vakna på det sättet.

Det finns många sätt som narcissister kan ursäkta sitt beteende. En av de bästa motiveringarna jag har hört är:

– Jag borde inte ha lurat min partner men jag kan inte rå för att han/hon var så korkad  att han/hon lät sig luras och nu är jag arg för att jag framstår som boven.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Jag överäter eller hetsäter på nätterna

Jag överäter eller hetsäter på nätterna

Om du har problem med överätning eller hetsätning är det jobbigt nog om du känner sug att överäta eller hetsäta på dagen, men då kanske du åtminstone upplever att du försöker distrahera dig med olika aktiviteter. Om du hetsäter på nätterna upplever du sannolikt en ännu högre grad av hjälplöshet då du kanske bara vill somna men hindras av ditt sug.

Om du känner igen dig i beskrivningen ovan är mitt råd:

– Kartlägg noggrant hur du äter under dagen. Ett vanligt misstag om du har problem med överätning eller hetsätning är du vaknar på morgonen och känner att du har bra kontroll över ditt sug. Du frestas ofta då att utnyttja det faktum att du inte känner sug genom att äta för lite under dagen.

– Var observant på att om du har hetsätit under natten är det sannolikt att du känner äckel och självförakt när du vaknar vilket ytterligare frestar dig att äta för lite under dagen.

– Kartlägg om du sover för lite, du kanske i så fall ska ta mediciner under en period så att du får struktur på din sömn.

– Kartlägg under en vecka när du känner dig överkörd.

– Kartlägg under en vecka när du kör över dig själv.

– Träna på att vägra göra som dina självkritiska tankar vill, försök inte trycka bort dem men lyd dem inte.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Kan mediciner förändra psykopater?

Kan mediciner förändra psykopater?

Psykopater har ofta dåligt impulskontroll och de kan bli väldigt arga när de känner sig pressade. I de lägena beter de sig ofta illa utan tanke eller med lite tanke på eventuella konsekvenser. Eftersom de har liten eller ingen förmåga till empati, skuldkänslor och rädsla har de inga känslomässiga bromsklossar som hindrar de från att bete sig som de vill.

Antidepressiva mediciner har visat sig förbättra unga psykopaters impulskontroll och utbrott av ilska. I och med det minskar även deras beteende problem.

Däremot kan inget ändra de karaktärsdrag psykopater har. De har liten eller ingen förmåga till empati, rädsla, skuldkänslor och de känslomässiga bristerna kvarstår och de går aldrig att förändra. Om du frågar an psykopat om han/hon skulle vilja känna mer kommer sannolikt svaret att bli nej, eftersom han/hon inte vet hur de känslorna känns. Dessutom kan de utifrån att observera andra se att det kan vara jobbigt att sakna andra, att känna ångest för saker och att känna skuldkänslor över saker man har gjort.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur pusslar hjärnan ihop fakta minnen och känslo minnen?

Hur pusslar hjärnan ihop fakta minnen och känslo minnen?

Hippocampus är den del av hjärnan som pusslar ihop olika delar av minnet till en helhet.

I vänster hjärnhalva lagars verbal information och i höger hjärnhalva lagras minne som handlar om bilder, lukter, ljud etc.

Hippocampus lägger ihop pusselbitarna så att du kan minnas helheten i olika situationer.

En del tillstånd kan påverka hippocampus så att du bara minns delar av en händelse. Exempel på när du kan få minnesluckor är t.ex. när du är onykter eller när din kropp pga. stress tillstånd utsöndrar mycket av hormonet cortisol.

Läs mer i Mindsight av Daniel J. Siegel.

Läs mer om minnet och om hur minnet påverkas av traumatiska händelser.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vad är utmärkande för implicit minne? (viktigt för förståelse av minnen från uppväxten)

Vad är utmärkande för implicit minne? (viktigt för förståelse av minnen från uppväxten)

Läs min tidigare text om implicit minne.

Det utmärkande för implicit minne är:

1. Du behöver inte medvetet fokusera för att minnas med implicit minne.

2. När du minns med hjälp av implicit minne har du inte känslan av att du minns något från din uppväxt.

3. Implicit minne kräver inte att hippocampus (en del av hjärnan som är central för minnen) deltar.

Läs mer i “Mindsight” av Daniel Siegel

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se