(Svenska) Vilka effekter och skador får du av kokain?

Vilka effekter och skador får du av kokain?

Läs mer om droger i mina tidigare texter.

Kokain är mycket beroendeframkallande därför att den når en högintensiv positiv effekt under kort tid, vilket leder till att du vill ha mer. Med tanke på att du aldrig vet hur just din hjärna fungerar och vilken skada den kommer ta av olika droger bör du aldrig testa även om du har ångest eller känner dig nedstämd. Tänk på att de obehag känslor eller tristess känslor som leder till att du provar kommer att öka på sikt. Du blir alltså inte av med dem utan de ökar.

Personer som är påverkade av kokain får stora pupiller, snabb andning, rinnande näsa och de är upprymda.

De kroppsliga skadorna du kan få är infektioner i halsen, diarré, problem med hjärtat och skador på näsans slemhinnor. Du kan också få klåda på huden och få för dig att det kryper maskar under huden. Du kan även då få impulser att klia bort insekterna.

Vid längre kokain missbruka kan du få problem med aggressivitet och bli farlig för din omgivning.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) När börjar dina ritualer kallas tvångssyndrom?

När börjar dina ritualer kallas tvångssyndrom?

Många människor kan ha ritualer för sig. Barn mellan 2 och 8 år uppvisar ofta ritualer för att få kontroll över sin tillvaro och olika rädslor. Under tonåren kan de sedan uppvisa ett extremt intresse för någon musik eller någon aktivitet. Det är även vanligt med magiskt tänkande som är en tankefälla. Du tänker t.ex. “om jag inte tar på dörrhandtaget tre gånger innan jag går in kommer något hemskt att hända min familj”.

De flesta ritualer försvinner i vuxen ålder. Om du tycker att du har tvångsmässiga  ritualer (antingen tankemässigt eller beteendemässigt) och undrar om du lider av tvångs syndrom kan du kartlägga hur lång tid ritualerna tar per dag. Om de tar mer än en timme per dag och du upplever att de är handikappande och hindrar dig i ditt liv kanske du behöver se hur du kan behandla problemen för att bli bättre. Den mest effektiva behandlingsformen är kbt, ibland i kombination med mediciner.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Öva dig mindfulness- Hemuppgift 15

Öva dig i mindfulness – Hemuppgift 15

För två veckor sedan hade du hemuppgift 14 i mindfulness.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att avsätta några minuter per dag och öva medvetenhet kring din andning.

Sätt dig, blunda och följ din andning ända ner till magen och upp igen, gör övningen några minuter.

Lycka till!

Nästa vecka får du en ny hemuppgift.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vad kan dina tomhets känslor bero på – Fall exempel – Strategi

Vad kan dina tomhets känslor bero på – Fall exempel – Strategi

Läs en tidigare text om tomhet.

Lea började gå i terapi för att försöka göra något åt sin situation. Där fick hon lära sig att hon pga. sin uppväxt hade desorganiserad anknytning när det gäller relationer. Det betyder att hon inte genom relationen till sin närmaste anknytnings person (oftast mamman) fick lära sig hur man knyter an till en annan person på ett sunt sätt. Leas mamma var oftast deprimerad och då visade hon inget intresse för Lea. Korta perioder kunde hon må bättre och då var hon engagerad i Lea. Pappan var lynnig när han drack och kunde få plötsliga raseri utbrott. Leas strategi att prestera sig genom sin uppväxt och stänga av sina känslor var hennes överlevnads strategi.

Hon började öva  på att identifiera sina känslor genom att välja ut några känslor och sedan i slutet av varje dag gradera mellan 0-5 hur mycket hon känt av varje känsla under dagen. Hon började även kartlägga sitt mående efter möten med andra människor för att försöka klura ut vilka personer som fick henne att må bra och vilka som fick henne att må dåligt.

Lea fick även fundera på vad hon skulle vilja göra mer av i sitt liv om hon kunde. På det sättet kunde hon mer föra in beteenden i sin vardag som fick henne att må bra och minska beteenden som fick henne att må dåligt.

Så småningom fick hon även registrera situationer då hon anpassade sig efter andras behov och vilken effekt det hade på henne.

Efter ett halvår började Lea känna sig mindre avstängd. Hon kunde även känna sig nöjd eller glad vissa dagar.

Det finns naturligtvis andra orsaker till varför du kan känna tomhet men här fick du läsa om ett exempel.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vad kan dina tomhets känslor bero på?- Fall exempel

Vad kan dina tomhets känslor bero på? – Fall exempel

Om du känner tomhet och meningslöshet i ditt liv är ett första steg att förstå varför för att sedan kunna göra något åt det.

Här kommer ett fall exempel på en möjlig orsak till känslor av tomhet.

Lea var uppvuxen i en kaotisk miljö. Hennes pappa missbrukade alkohol och tabletter medan mamman var deprimerad och det mesta Lea minns av sin mamma är att hon låg i ett rum och ville vara ifred.

Lea tycker att hon har klarat sig bra trots sin uppväxt och att den inte verkade ha satt så djupa spår i henne. Hon började tidigt prestera både i skolan och i idrott. Hon var van vid att höra att hon var duktig och andra uppfattade henne som flitig och lätt att ha att göra med. Lea minns inte så många detaljer från sin uppväxt. Hon minns mest att hon studerade, sportade och att hon flyttade hemifrån tidigt. Hon hade lite kontakt med sina föräldrar och kände inget speciellt mot dem. Hon kände sig sig inte arg men hon hyste heller inga varma känslor mot dem. Lea kände generellt inte speciellt mycket när det gällde livet i stort. Hon kände inte något speciellt när hon tänkte på sin semester, på sina relationer etc. Hon ville någonstans ha en familj men hon kände oftast inte så pass mycket för sina pojkvänner att hon ville fortsätta relationen. Lea studerade ekonomi och jobbade sedan hårt. Hon presterade väl och hon betedde sig korrekt mot andra. Hon såg alltid tll att andra var nöjda och funderade inte över vad hon kände själv. Hon kände sig dock sällan glad, arg eller ledsen. Hon kände tomhet både i nuet och när hon tänkte på framtiden.

Lea tyckte att enda gången hon kände något var när hon åt. Hon var lite överviktig men hon kände ingen energi eller lust att ta itu med detta. Det kändes som att det inte spelade så stor roll.

Fortsättning följer…

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Psykopaten gör dig en tjänst för att sedan kunna utnyttja dig

Psykopaten gör dig en tjänst, för att sedan kunna utnyttja dig

Psykopater utnyttjar andra för att nå sina mål. Om du har något som psykopaten vill ha, kommer han/hon att använda sig av manipulativa strategier som är svåra att motstå och svåra att se igenom. Om du har känt psykopaten ett tag kommer du sannolikt att se vissa små tecken på att något är konstigt men vid det laget har han/hon ofta redan fått ett grepp om dig. Det kan handla om att du är förälskad i psykopaten och därför väljer att strunta i din magkänsla. Det kan även handla om att psykopaten har gjort dig en tjänst och att du känner dig tvungen att umgås med honom/henne eller göra något annat som psykopaten vill.

Tyvärr kanske du efter ett tag inte kan motstå att ta emot ytterligare tjänster från psykopaten vilket leder till att du gräver ner dig ännu djupare. Psykopaten trycker gärna på dina skuldkänslor och du kanske även känner skam inför andra vilket gör att du inte berättar saker du upplever med psykopaten. Detta leder till att du blir känslomässigt isolerad vilket är ytterligare ett led i den nedbrytnings process som psykopaten utsätter dig för.

Psykopater når ofta sina mål, de är så duktiga att manipulera andra att de ofta kan få igenom saker som du tror är omöjliga; det kan handla om att få uppgifter av myndigheter, att få igenom bygglov, köpa utbildningar etc.. De kan manipulera, muta, förföra etc. för att till varje pris nå dig de vill.

Ett första viktigt steg för dig att skydda dig mot psykopater är att du lär känna dig själv och dina svaga punkter, det kommer att hjälpa dig att stå emot psykopatens försök att snärja dig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Varför är de “känsliga” perioderna i barnets liv viktiga när det gäller anknytningsprocessen?

Varför är de “känsliga” perioderna i barnets liv viktiga när det gäller anknytningsprocessen?

Under perioden 6 till 18-24 månader blir barnet mer eller mindre på sin vakt mot okända människor.

Den här strategin är viktig för att så länge barnet är sårbart för fara och fram tills att det kan lära sig att förutse vilka människor som är farliga så är det evolutionsmässigt viktigt är det är på sin vakt.

Dessutom befäster barnet sin anknytning till några få personer och behöver därför sålla bort främlingar genom att vara på sin vakt.

Barnet har nu valt ut en eller några personer som kan påbörja och avsluta anknytningsbeteendet.

Bebisen kommer att vända sig till sin anknytningsperson speciellt i situationer när han/hon är sjuk, trött eller hungrig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Narcissister umgås med vissa människor bara för att bli påminda om hur bra de är – Fall exempel

Narcissister umgås med vissa människor bara för att bli påminda om hur bra de är – Fall exempel

Läs mer om narcissister som väljer vissa vänner enbart för att bli påminda om hur bra de är.

Fall exempel:

Linn och Nina har umgåtts sedan tonåren. De började i samma klass i sjuan och började ganska snart att umgås eller rättare sagt så valde Nina ut Linn och de började umgås. Nina var populär och många killar var intresserade av henne, hon hade ett bra självförtroende. Linn däremot var tillbakadragen och hon hade haft lite problem med kompisar på mellanstadiet. Hon kände sig väldigt smickrad när Nina ville umgås med henne och hon accepterade att Nina ibland inte var tillgänglig t.ex. när hon ville umgås med någon annan eller när hon hade en kille. Linn kunde komma och gå men när hon var tillgänglig höjde det även Linns status, hon kände sig mer sedd av andra när Nina umgicks med henne.

När tjejerna blev vuxna kom Nina lätt in på den utbildning som hon var intresserad av medan Linn fick kämpa men till slut kunde även hon studera det hon ville. När de var ute och roade sig fick Nina mer uppmärksamhet och de pratade mer om Ninas privatliv när det gällde killar eller annat som Nina oroade sig för. Linn fick inte så ofta utrymme och när hon fick det ville Nina gärna berätta för henne hur hon skulle tänka och om hon inte tyckte som Nina blev Nina irriterad.

Tjejerna bildade så småningom egna familjer och umgicks ibland allihopa men Linn kände för det mesta att hon var sämre och att hon  hade ett sämre liv. Av någon anledning kände hon sig ofta misslyckad och värdelös efter sina möten med Nina. Hon började till slut fundera på vad hon fick ut av relationen.

Det här var ett fall exempel på hur det kans se ut när en narcissist väljer att umgås med någon utan att på ytan verka få någon nytta av sin vän. Behållningen blir dock att med hjälp av vännen känna sig mer lyckad med sitt eget liv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vilken hjärnhalva dominerar för mycket när du är avstängd känslomässigt?

Vilken hjärnhalva dominerar för mycket när du är avstängd känslomässigt?

Läs mer en tidigare text om vilka funktioner de olika hjärnhalvorna tar hand om.

De första två åren i ditt liv dominerar din hägra hjärnhalva. Du kommunicerar med dina anknytnings personer genom icke verbal kommunikation eftersom du inte kan prata. När du börjar prata ger sig vänster hjärnhalva också in i leken och meningen är att den ska komplettera det den högra har utvecklat.

I situationer då du inte får en fungerande trygg anknytning med dina föräldrar byggs inte färdigheterna på utan det blir luckor som så småningom i vuxen ålder kan t.ex. yttra sig i form av humörsvängningar, utåtagerande beteenden eller genom att du att inte känner mycket för något. Du kanske presterar väl och du känner en tillfredsställelse när du har åstadkommit saker men du känner inte speciellt mycket för andra människor. Du kanske även ofta känner en allmän tomhet och meningslöshet över ditt liv. Du kanske känner dig som en robot som bara avverkar dagen för att sedan ta itu med nästa dag.

Om du känner igen dig i exemplet ovan har du antagligen under din uppväxt omedvetet bestämt dig för att inte känna därför att det skapar för mycket smärta. Istället har du tränat dig själv att fungera som en robot och kanske blivit bra på det, till priset att du inte känner glädje inför framtiden eller inför möten med andra människor.

Ett första steg om du är avstängd  känslomässigt är att du börjar öva mindfulness. Gör te.x. en kropps scanning, öva att bli medveten om din andning, avsätt en stund under dagen när du dricker en dryck och beskriv smaken, lukten, känslan mot huden, ljudet, vad du ser.

Övningen ovan gör att du börjar aktivera höger hjärnhalva mer.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vilken hjärnhalva dominerar för mycket när du har humörsvängningar?

Vilken hjärnhalva dominerar för mycket när du har humörsvängningar?

Din hjärna består av höger och vänster hjärnhalva och meningen är att de ska samarbeta för att du ska känna dig balanserad.

Många människor har dock en jobbig uppväxt vilket påverkar din hjärna, den anpassar sitt sätt att fungera för att du ska överleva känslomässigt. Vissa människor trycker ner sina känslor för att det blir för smärtsamt att känna känslor när det ändå inte går att göra något. Hos de personerna blir vänster hjärnhalva mer dominant. Andra kan inte trycka ner sina känslor utan de blossar upp för mycket och ofta vid fel tillfälle. Det kan handla om för mycket ångest, ilska etc.  Hos de personerna dominerar höger hjärnhalva. (Läs mer i Mindsight av Daniel Siegel).

Vänster hjärnhalva är mer logisk, intellektuell och verbal. Höger hjärnhalva är känslosam och ser helhets intryck bättre.

De första åren av ditt liv är nästan bara höger hjärnhalva aktiv. Du kommunicerar vad du har för behov med hjälp av icke verbala signaler. I två års åldern aktiverar sig vänster hjärnhalva mer och mer i och med att du börjat prata.

Om du i vuxen ålder har problem med att du inte känner kontroll över dina känslor är ett första steg att börja sätta ord på vad du känner, då börjar du aktivera vänster hjärnhalva vilket på sikt kommer leda till att du intellektuellt kommer att få grepp om dina känslor, vilket på sikt även leder till att du kan börja hantera situationer som leder till att du tappar kontrollen över dina känslor.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se