(Svenska) Min narcissistiska mamma jämför mig alltid med andra – till min nackdel

Min narcissistiska mamma jämför mig alltid med andra – till min nackdel

En knepig faktor när du har kontakt med en narcissist är att du får inte vara bra för då blir narcissisten avundsjuk, men du får heller inte vara dålig för då kan din narcissistiska mamma bli arg över att du “drar ner” henne genom att inte lyckas med saker i livet. Hon är dock snar på att hitta en förklaring genom att säga att du liknar din misslyckade pappa, farfar etc. Med andra ord spelar det ingen roll vad du gör, hon kommer alltid att hitta något fel.

Det är vanligt att du efter ett möte med din narcissistiska mamma känner dig misslyckad eller värdelös. Det beror ofta på att hon sagt saker som aktiverar de knslorna hos dig. Ett vanligt scenario är att hon berättar vad andra gör i livet på ett sätt som gör att du känner dig dålig. Om du tar upp det kommer det antingen att vändas till att hon inte har sagt något om dig, med andra ord hon har inte sagt något rakt ut, eller också kan det vändas till att du är överkänslig och att du alltid skapar konflikter.

Om din narcissistiska mamma är arg på dig eller generellt på dåligt humör går det också ofta ut över dig bl.a i form av att hon t.ex. pratar extra mycket om hur andra har lyckast med olika livsprojekt. Hon pratar ofta extra länge om delar som hon vet är känsliga för dig. Det är alltså inte ovanligt att du får äta upp att du har fallit för frestelsen att anförtro dig för en narcissist – undvik att göra det om du kan.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur validerar (bekräftar) du andra och dig själv? – Hemuppgift 6

Hur validerar (bekräftar) du andra och dig själv? – Hemuppgift 6

Förra veckan hade du hemuppgift 5 att öva på.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att skriva en tacksamhets dagbok under en vecka.

Skriv ner 3 saker i slutet av varje dag som du är tacksam över. Se till att du inkluderar saker hos dig själv som du är tacksam över att du har och att du har åstadkommit.

Lycka till!

Nästa vecka får du en ny hemuppgift för att öva på att bli bättre mpå att validera (bekräfta) dig själv och andra.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Blir din relation sämre när ni skaffar barn?

Blir din relation sämre när ni skaffar barn?

Din relation blir ansträngd periodvis när ni skaffar barn vilket inte utgör ett problem om den är stabil från början. Däremot är det en fälla att tro att barn kommer att förbättra en dålig relation.

Forskning visar att relationen blir ansträngd när era barn är små, varpå den blir bättre fram tills barnen kommer in i tonåren. Därpå blir den ca. 10% sämre än den var när era barn var små. När barnen flyttar ut blir relationen ofta såsom den var innan ni fick barn.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Min narcissistiska mamma kallar mig egoistisk när jag försöker sätta gränser

Min narcissistiska mamma kallar mig egoistisk när jag försöker sätta gränser

(Läs mer om narcissistiska mammor)

Den narcisistiska mamman är expert på att ge dig skuldkänslor. Ett upplägg på relationen kan vara att du hela livet har gjort det som förväntas av dig vilket har lett till få konflikter.

Det kan vara så att du har varit så van vid att göra som du blir tillsagd att du inte har funderat på att du faktiskt blir överkörd. Ett scenario när du kanske upptäcker det är om du börjar gå i terapi för att få hjälp med problem med alkohl, mat, nedstämdhet etc. Du kanske då börjar se att du sällan ställer krav på att saker ska bli som du vill, du kanske tom. har svårt att veta vad du vill.

När du sedan börjar sätta gränser mot din narcisistiska mamma som är van vid arr relationen bygger på att du är lätt att ha att göra med kan det uppstå problem. Hon kommer sannolikt att börja trycka på dina skuldkänslor som du anatgligen redan har lätt att känna. Hon kommer omedvetet att kämpa för att ha kvar dig i den roll som passar henne. Hon kanske säger att ni har haft en fantastisk relation men att du nu har blivit förändrad till det sämre. Hon kanske säger att du har blivit egoistisk och otacksam. Hon kanske även upprepar saker hon har gjort för dig och att tacken hon får är att du bara tänker på dig själv. Hon kan tom. vara offer och säga att hon får skylla sig själv att hon blir utnyttjad eftersom hon har uppoffrat sig själv, eller att hon borde ha tänkt mer på sig själv och inte varit hemma så mycket med dig. Den narcissistiska mamman kan inte inse att om hon har umgåtts mycket med dig så har det varit för att det har passat henne och inte för att det har varit bra för dig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Är förälskelse som en drog?

Är förälskelse som en drog?

När du är förälskad frigörs samma ämnen i hjärnan som när du tar droger. En intressant fråga är hur det kommer sig att du inte blir beroende av att vara förälskad på samma sätt som du blir av droger; dvs. att du gör vad som helst för att söka dig till konstanta förälskelser?

Ett av svaren  på den här frågan kan enligt forskning vara hormonet oxytocin. När du har varit tillsammans med samma person i många år och fortfarande upplever att du vill fortsätta relationen kanske det bl.a. beror på att du genom närhet med din partner utsöndrar oxytocin vilket gör att din kärlek hålls vid liv. Det skulle i så fall förklara varför du inte  när förälskelsen börjar dala inte automatiskt söker dig till nästa partner. (Vid sex missbruk fortsätter du konstant söka en ny partner men då finns det många underliggande känslor som missbruket handlar om och som du behöver jobba med).

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Min narcissistiska mamma pratar bara om mitt syskon när jag vill att vi pratar om mig

Min narcissistiska mamma pratar bara om  mitt syskon när jag vill att vi pratar om mig

Ett vanligt beteende för narcissister är att få de får dig att känna dig värdelös och misslyckad. Det här kan innebära att när du berättar något om dig själv får du höra hur bra andra är eller hur bra ditt syskon är. Tyvärr är det inte ovanligt att det uppstår en krock mellan syskon pga.en narcissistisk mamma som triggar avundsjuka och irritation mellan syskonen. Det här gör hon bl.a genom att lyfta det ena barnet till skyarna på bekostnad av det andra.

Ett annat scenario kan vara att hon vill ha stöd av ett dig för att hantera sitt ditt syskon, Eftersom du får vara terapeut åt din narcissistiska mamma kan av förklarliga skäl känna irritation mot ditt syskon, tyvärr oftare mot syskonet än mot din mamma. Ofta tar det tid att se hur hela karusellen hänger ihop. Det är inte från början tydligt att din narcissistiska mamma kopplar in dig som stöd för att hon tycker att det är lättar eatt lägga ansvar på dig än att ta det själv. Ofta får du kanske en känsla av att vara viktig eller också känner du dig någonstans sedd av din mamma fast hon omedevetet egentligen utnyttjar dig.

Konsekvensen av att din mamma utnyttjar dig som ett stöd för att hantera ditt syskon kan i vissa fall leda till att du får dålig kontakt med ditt syskon.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur bekräftar (validerar) du dig själv och andra – Hemuppgift 5

Hur bekräftar (validerar) du dig själv och andra – Hemuppgift 5

Nu har du övat 4 i fyra veckor när det gäller att bli bättre på att bekräfta (validera) dig själv och andra.

Ibland när människor behöver stöd kanske du har upplevt att du inte vet vad du ska säga, du kanske känner en känsla av förvirring och väljer att vara tyst. På sikt kanske du börjar undvika personen som behöver stöd.

Det är ganska vanligt med undvikande av jobbiga situationer men det blir olyckligt när undvikandet beror på att någon behöver stöd.

En validerings strategi som du kan testa när du inte vet vad du ska säga är att bara vara närvarande genom att lägga en hand på den andra personen. Sänk kraven på att säga bra saker, ibland finns det inte så mycket att säga, testa då att bekräfta genom beröring.

Lycka till!

Nästa vecka får du en ny hemuppgift.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vilken typ av partner väljer pojkar till narcissistiska mammor?

Vilken typ av partner väljer pojkar till narcissistiska mammor?

Om du har haft en narcissistisk mamma kommer du sannolikt att utifrån din biologiska uppsättning bli narcissistisk själv eller bli självkritisk varpå du ofta själv väljer en narcissistisk partner.

Jag tycker utifrån mina möten med människor märka att det inte är ovanligt att pojkar till narcissistiska mammor ofta själva väljer en narcissistisk partner som på sikt krockar med den narcissistiska mamman. Det kan ofta leda till att mamman tappar sin kontroll till förmån för den narcissistiska svärdottern varpå hon blir frustrerad. Hon kanske försöker slita sin son från svärdottern, ofta utan framgång men med konsekvensen att sonen ofta har konflikter med sin fru för att han har skuldkänslor mot sin mamma.

Ett annat scenario är att sonen själv blir narcissist och väljer en partner som blir överkörd av honom.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Öva på att förhindra att ett misslyckande leder till fler misslyckanden eller att du ger upp

Öva på att förhindra att ett misslyckande leder till fler misslyckanden eller att du ger upp

Det kan vara svårt att vända en negativ pågående situation till något positivt. Om du t.ex. har förlorat 2 badminton matcher i sträck kan det vara lätt att du förlorar även den tredje för att du känner dig nedslagen psykiskt. I sådana situationer är det lätt du tänker “det är ingen idé att jag försöker för jag kommer ändå att misslyckas” etc.

Strategier som du kan testa för att hantera ovan beskrivna situation är följande:

– Försök tänka att du ska blockerar allt som har hänt före den situation  du koncentrerar dig på just då.

-Fundera på vad någon som du beundrar skulle göra i samma situation.

– Visualisera att du tar sats och hoppa på nytt från en trampolin.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Öva på att hitta något positivt i en negativ händelse

Öva på att hitta något positivt i en negativ händelse

Det kan ofta vara svårt att se något positivt när negativa saker händer. Om du t.ex. går igenom en skilsmässa kan det vara svårt att just då medan du sörjer ser något positivt med din situation. Det kan i sådana situationer dessutom vara kännas provocerande om någon säger att du ska tänka positivt.

Det kan dock vara bra att du efter ett tag tittar på om du kan se något positivt med det som har inträffat. Forskning har visat att sådana övningar har en positiv inverkan på hjärnan. De leder till att främre hjärnan aktiverar sig mer och dämpar negativa känslo aktiveringar från amygdala som är ett viktigt känslo centrum i hjärnan.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se