(Svenska) Vilka scheman eller inre omedvetna övertygelser om sig själva har narcissister? – Bekräftelse sökande

Vilka scheman eller inre övertygelser om sig själva har narcissister? – Bekräftelse sökande

Enligt scheman terapin finns det 18 scheman eller inre övertygelser du kan ha om dig själv. Jag har tidigare skrivit om de scheman som narcissister kan ha.

Ett annat schema som narcissister har är schemat bekräftelse sökande (approval seeking).

Narcissister är ständigt på jakt efter bekräftelse. De vill höra att de är bäst och de vill vara i centrum och skina. För narcissister är målet att vara i centrum och höra att de är bäst medan för psykopater är att vara i centrum ett medel för att manipulera dig bättre så att du låter dig utnyttjas lättare.

Narcissister jagar och kräver att vara i centrum för att slippa känna sig misslyckade och ensamma.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

What schemas or unconscious assumptions about themselves do narcissists have about themselves? – Insufficient self-control

Vilka scheman eller inre omedvetna övertygelser om sig själva har narcissister? – Otillräcklig självkontroll

Enligt schema terapin finns det 18 olika scheman eller inre övertygelser som människor kan ha om sig själva. Jag har tidigare skrivit om scheman som är vanliga hos narcissister.

Ytterligare ett schema som är vanligt hos narcissister är otillräcklig självkontroll (insufficient self-control).

Det här schemat innebär att många narcissister har dålig impulskontroll t.ex. när de blir arga. Den dåliga impulskontrollen tillsammans med att narcissister känner sig berättigade att göra som de vill blir mycket påfrestande för den närmaste omgivningen. Det gör att t.ex. din narcissistiska pojkvän/flickvän kan bete sig såsom de känner för att bete sig när de t.ex. är arga utan att sedan få dåligt samvete.

Om du sedan försöker förklara hur sårad du blir kommer din narcissist antingen att avfärda dina förklaringar som oviktiga eller bli arg för att du är överkänslig och kränker eller tar dyrbar tid från honom/henne för att säga onödiga saker.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur validerar (bekräftar) du andra och dig själv? – Övning – Hemuppgift 10

Hur validerar (bekräftar) du andra och dig själv? – Övning – Hemuppgift 10

Förra veckan hade du övning 9 i hemuppgift. Den kommande veckan får du den sista hemuppgiften när det gäller övningar i hur du kan bli bättre på att bekräfta andra och dig själv.

Din hemuppgift blir att titta på tidigare övningar angående hur du kan bekräfta andra och dig själv och skriva ner vilka övningar du tror att du kan börja tillämpa mer i ditt liv.

Snart börjar en ny serie med övningar med fokus på ett nytt ämne.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Den psykopatiska mannen/kvinnan cirkulerar runt dig och nosar till sig hur dina behov ser ut

Den psykopatiska mannen/kvinnan cirkulerar runt dig och nosar till sig hur dina behov ser ut

(Läs mer i mina tidigare texter om psykopati).

Psykopater ger ofta intryck av att vara smarta för att de verkar säga rätt saker vid rätt tillfälle och de lyckas ofta få andra att göra som de vill. De är  dock inte mer intelligenta än andra människor men däremot har de en reptil instinkt som gör att de instinktivt räknar ut vad som är bäst för dem varpå de beter sig i enlighet med det.

När du träffar en psykopatisk man eller kvinna som ägnar dig positiv uppmärksamhet beror det på att han/hon kan få någon nytta av dig.

Under tiden som du får den positiva uppmärksamheten försöker psykopaten ta reda på vad du tycker om, vad du inte tycker om samt dina svaga punkter. Därpå försöker psykopaten tillgodose dina behov; det kan handla om att få bort din känsla av ensamhet,  få dig att känna dig viktig, ge dig presenter, hjälpa dig med saker och därigenom trycka på punkter som gör att du gör dig själv ännu mer sårbar varpå du fäster dig ännu mer vid psykopaten.

När den psykopatiska mannen/kvinnan känner att han/hon har dig i sitt nät kommer du börja se mer och mer av hans/hennes verkliga ansikte. I början vill du ofta inte tro på det du ser utan du hoppas på att din psykopats ilska och hemska beteenden är tillfälliga.

Om du känner igen dig i ovan beskrivna situation är första steget att du anstränger dig för att inte börja kritisera dig själv. Försök berätta för människor i din närhet om elakheterna du blir utsatt för. I det här stadiet är det viktigt att du står emot psykopatens försök att isolera dig samt att du försöker hantera dina skam känslor och negativa känslor mot dig själv. Kom ihåg att psykopater och narcissister använder andra som känslomässiga papperskorgar, du får alla skräp känslor i knät som den psykopatiska mannen/kvinnan inte vill ha själv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vilka scheman eller inre omedvetna övertygelser om sig själva har narcissister? – Berättigande

Vilka scheman eller inre omedvetna övertygelser om sig själva har narcissister? – Berättigande

Läs mer om narcissism enligt schema terapi i mina tidigare texter.

Om du vet något om narcissism så är det förmodligen att narcissister bara tänker på sina egna behov och att de kör över andra utan att få dåligt samvete.

Entitlement eller berättigande är det schema (inre omedvetna övertygelser om sig själva) som är mest tydligt hos narcissister.

De känner sig berättigade att ta för sig och de kör därför utan problem över andra för att nå sina mål. Eftersom narcissister anser att de ska ha mer än andra känner de sig förorättade, kränkta och arga om du vill att ni ska dela på en börda.

Narcissister kan känna sig berättigade att bete sig impulsivt hur de vill utan att tänka att behöva be om ursäkt för det, de kan känna sig berättigade att bli omhändertagna och de känner sig naturligtvis berättigade att få sina behov tillgodosedda även om det sker på din bekostnad.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vilka scheman eller inre omedvetna övertygelser om sig själva har narcissister? – Underkuvande/underkastelse

Vilka scheman eller inre omedvetna övertygelser har narcissister? – Underkuvande/underkastelse

Jag har tidigare skrivit om scheman som enligt Schema terapi är vanliga hos narcissister.

Schemat underkuvande/underkastelse är ett av de  scheman som människor som attraheras av narcissister har.

Om du överkompenserar för det schemat beter du dig motsatt mot det du innerst inne känner, dvs. du kontrollerar andra, vilket narcissister gör.

Innerst inne känner du dig kuvad och i underläge och du försöker bli av med den känslan genom att trycka ner andra, dvs. det narcissister gör. De känner sig värdelösa och puttar därför över den känslan på andra så att andra istället ska känna sig värdelösa.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur yttrar sig undvikande anknytning hos vuxna?

Hur yttrar sig undvikande anknytning hos vuxna?

Läs mer om undvikande anknytning.

När man har intervjuat föräldrar med instrumentet för anknytning, AAI, har man kallat undvikande anknytning för “dismissing”, avfärdande anknytning. (forskning av bl.a. Hesse).

Föräldrar med avfärdande (undvikande) anknytning utmärks av att de ofta minns sin uppväxt dåligt. De kan ge korta svar på frågor om sin uppväxt, ofta i form av att den var bra. Ibland kan de här personerna idealisera sina föräldrar varpå de vid närmare beskrivning motsäger de positiva uttrycken. Även när de uttrycker sig negativt uttrycks inga utförliga beskrivningar utan föräldern vill gärna fortsätta till nästa fråga.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur validerar (bekräftar) du andra och dig själv? – (Övning) Hemuppgift 9

Hur validerar (bekräftar) du andra och dig själv? – (Övning) Hemuppgift 9

För några veckor sedan hade du hemuppgift 8 när det gäller övningar i att bli bättre på att validera (bekräfta) dig själv och andra.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att fundera på hur du har bekräftat dig själv i ditt liv, om det finns perioder  när du har bekräftat dig mer än under andra perioder och i så fall varför. Om du inte har varit så bra att bekräfta dig själv överhuvud taget, fundera varför.

Nästa vecka får du den sista hemuppgiften när det gäller att bli bättre på att (validera) bekräfta dig själv och andra.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vill din narcissistiska förälder att ni som “team” ska prestera för uppnå hans/hennes mål?

Vill din narcissistiska förälder att ni som “team” ska prestera för att uppnå hans/hennes mål?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Ett vanligt koncept för den narcissistiska föräldern om han/hon inte har uppnått önskvärda mål i livet är att de målen förflyttas till dig.

Det kan handla om prestationer inom sport, utbildning etc.  Om din förälder t.ex.har inte har lyckats utbilda sig och tycker att det är viktigt kan du få höra att eftersom du har förutsättningar som din förälder inte hade, så förväntas du prestera. Om du inte t.ex. är mer praktiskt lagd och kanske inte så intresserad av att studera kan du få höra att du är otacksam som inte anstränger dig trots all hjälp du får av din förälder. Narcissisten kan dessutom inta en offer roll, säga att han/hon aldrig fick den chansen av olika anledningar och därmed ge dig skuldkänslor och känslor av värdelöshet.

Du får känslan att du är otacksam och dum eller lat trots att din narcissistiska förälder enbart hjälper dig för att uppnå sina drömmar med dig som redskap. Du blir pressad att prestera och du blir ditt enda sätt att bli bekräftad och kärleksfullt bemött at narcissisten är om du presterar annars blir du ofta ignorerad och du kan känna att du inte är vatten värd.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

What schemas or inner unconscious assumptions about themselves do narcissists have? – Defectiveness shame

Vilka scheman eller inre övertygelser om sig själva har narcissister? – Bristfällighet/ skam

Schema terapin har identifierat 18 scheman eller inre övertygelser som människor kan ha om sig själva.

Man har ringat in några av dem som är vanliga hos narcissister. Jag har tidigare skrivit om schemat känslomässig försummelse och schemat brist på tillit. Ett annat vanligt schema hos narcissister är bristfällighet/skam

Narcissisten känner sig värdelös innerst inne. Han/hon  tror ofta omedvetet att han/hon inte går att älska och försöker därför bli sedd genom att tvinga kräva att andra lyssnar och tillgodoser hans/hennes behov. Ett annat sätt att döva de omedvetna gnagande känslorna är att arbeta för mycket, överkonsumera alkohol, missbruka droger etc.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se