(Svenska) Får du bekräftelse av din narcissistiska mamma för att du tar hand om henne?

Får du bekräftelse av din narcissistiska mamma för att du tar hand om henne?

Läs mer om narcissistiska mammor i mina tidigare texter om narcissism.

En del personer som har varit kontrollerade av sina narcissistiska mammor tänker inte ens på att de har blivit hindrade i sin utveckling pga. att deras mamma har tagit deras energi och bekräftat dem för det men inte gett någon energi tillbaka.

Det kan vara så att du från låg ålder har ansetts som smart och mogen. Din mamma kanske har bett dig om råd och berättat om sina bekymmer för dig. Hon har kanske inte känt sig trygg nog att prata om sin relation och om sin oro eller ångest med någon väninna. Istället har hon känt sig trygg med dig och hon har lyssnat på dina råd och bekräftat dig. Hon kanske även har tagit hjälp av dig för att ta hand om ditt syskon. Du kanske har fått agera som extra förälder åt ett syskon som mer har fått göra som han/hon vill.

Ett stort problem om du har tagit hand om din narcissistiska mamma är att du har fått stå tillbaka med dina behov. Du kanske inte ens har tagit reda på vad du du har för behov eftersom du har blivit dresserad i att ta hand om andras behov. Det här kan leda till att du i vuxen ålder dras till människor som ber dig om hjälp och bekräftar dig i att du är smart och duktig. Du känner själv att du ibland har svårt att be om hjälp eller också har de personer du har omkring dig inte förmåga att ge dig den hjälp du behöver. Du hamnar åter i ett mönster där du ger andra det du egentligen själv vill ha av andra medan du själv känner att du inte får något.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Min man/fru slår mig

Min man/fru slår mig

Läs mer om misshandel i relationer i mina tidigare texter.

Om du har en man/fru som slår dig och du väljer att vara kvar med honom/henne finns det sannolikt flera orsaker till det.

Du kanske har valt att inte berätta det för andra då du tror att andra kommer att förebrå dig för att du inte lämnar din man/fru.

Orsaker till att du väljer att stanna kvar med en partner som misshandlar dem kan handla om att:

– Han/hon är fantastisk ibland och du slutar inte hoppas på att de stunderna kommer att bli fler.

– Du har det bra ekonomiskt tack vare din man/fru och du tror inte att du skulle klara dig på egen hand.

– Du har barn med din man/fru och orkar av olika skälv därför inte ta steget till separation.

– Du känner rädsla för din man/fru och tror inte att du kommer att orka med alla  elaka påhitt han/hon kan komma på vid en separation.

– Din man/fru knäcker din självkänsla helt varpå du tvivlar på din förmåga inom alla områden.

Mitt förslag om din man/fru slår dig är att du börjar med att försöka se om du kan bygga något eget som inte är kontrollerat av din man/fru. Försök träffa vänner, gå någon utbildning och berätta inte allt du tänker och känner för din man/fru. Försök fundera, fast du får ångest av det hur du skulle kunna bo och vad du skulle kunna sysselsätta dig med utan din man/fru. Även om det känns som en omöjlighet är det bra att tänka i termer av olika alternativ. Det bidrar att inte all ångest och hjälplöshet ramlar över dig samtidigt. Din hjärna börjar i och med att du tänker på olika alternativ sortera tankar och känslor vilket på sikt kan leda till att en separation till slut inte känns som en omöjlighet.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Är psykopater alltid arga?

Är psykopater alltid arga?

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Psykopater har ingen förmåga att känna vissa känslor. De kan känna glädje men den är mer ytlig och bygger på snabba koncentrerade rus betonade känslor om de t.ex. är på väg att tjäna mycket pengar eller håller på att erövra en vacker man/kvinna. De kan även känna en form av kortsiktig glädje närt.ex.  någon de är avundsjuka mår dåligt.Psykopater känner ingen skam, ingen empati för andra och de får ingen behållning av närhet med andra då de upplever att det är tråkigt och onödigt, de har inte det behovet. Därför har de heller ingen behållning av att planera sin framtid med hem och familj om det inte gynnar deras mål. De kanske t.ex. vill ha en vacker fru, barn och fint hem därför att det ser bra ut inför andra. vilket kan vara viktigt i vissa sammanhang.

Psykopater har en stark förmåga till att känna ilska. Olika psykopater kan dock ha olika förmåga att dölja ilskan. En del har dålig förmåga att dölja den medan andra kan ha kontroll över sin ilska så att den inte aktiveras förrän de känner sig inträngda i ett hörn. Ilskan vilar dock alltid under ytan hos en psykopat men det hindrar de inte från att ibland vara enormt charmiga, vältaliga, förtroendeingivande och hjälpsamma om de vill lura dig och manipulera dig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Går det att leva med en narcissistisk man/fru?

Går det att leva med en narcissistisk man/fru?

Narcissism innefattar ett stort spann så du kan ha drag av narcissism eller också kan du ha narcissistisk personlighets störning som ingår i ett psykiatriskt diagnos system (DSM V).

Man kan även säga att i den ena änden av narcissism närmar du dig dig psykopati medan i den andra änden har du kanske några narcissistiska drag.

Om din man/fru har några narcissistiska drag är det lättare att få ett tillfredsställande liv med narcissisten då han/hon är mer mottaglig för att sättas på plats. Narcissisten måste sättas på plats även om han/hon bara är “lite” narcissistisk. Om du inte sätter din narcissist på plats kommer du att bli uppäten. Narcissisten kommer då att ta för sig mer och mer och du kommer att känna dig mer och mer vädrdelös och otillräcklig.

Om du lever med en person som har narcissitiska drag behöver du tänka på att:

– Fundera på vad som är viktigt för dig och vilka personer som är viktiga för dig.

– Avsätt tid för dina behov.

– Stå emot skuldkänslor som vill locka dig till att avstå från dina aktiviteter, det kommer bara att göra dig arg och bitter på sikt.

– Strunta i att narcissisten ger dig känslan av att vara egoistisk, observera känslan och strunta i den.

– Var tydlig med din narcissist, säg vad du vill och inte vill, annars utnyttjas din diffushet till att köra över dig. Motivera varför du inte tycker att du har fel eller erkänn någon del i det du har gjort som eventuellt är fel.

Läs mer i mina tidigare texter om narcissism.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Skillnad mellan att ha borderline och att vara manodepressiv

Skillnad mellan att ha borderline och att vara manodepressiv

Både personer med borderline och personer som är manodepressiva svänger i sitt humör. Det kan svänga mellan te.x  kraftig ilska, ångest, nedstämdhet och du som är drabbad blir utmattad tillsammans med de som är omkring dig som ofta känner sig hjälplösa.

En tydlig skillnad mellan humörsvängningar hos borderline och humörsvängningar hos manodepressiva är att de manodepressiva känslosvängningarna är mer “strukturerade”. Om du kartlägger dem kommer du märka att de kommer med samma intervall ungefär, t.ex. en gång per år, två gånger per år vid vissa årstider, var tredje dag.

Om du har borderline kommer humör svängningarna när som helst  och de varar olika länge.

Läs mer om borderline i mina tidigare texter.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Min man/fru misshandlar mig psykiskt

Min man/fru misshandlar mig psykiskt

Det finns många anledningar till att människor fortsätter en relation som är destruktiv för dem. Orsakerna kan vara att det är svårt att lämna ett bekvämt liv, rädsla för att vara ensam, rädsla för att int kunna träffa någon ny person, rädsla för att barnen kommer att få det sämre etc.

Den största anledningen är dock ofta att du känner en förhoppning att misshandeln kommer att upphöra och att det finns perioder med den som misshandlar som är bra.

Den psykiska misshandeln kan handla om att du ständigt känner dig kritiserad, du kanske blir hånad, utskrattad och din partner kanske ofta blir rasande för saker du aldrig kan förutse. Det här kan leda till att du anpassar dig ännu mer för att försöka undvika nya utbrott. Anpassnings beteenden i sådana här relationer leder tyvärr till at din partner kommer att tappa respekten för dig ännu mer och ta för sig ännu mer.

Ditt första steg om du känner dig psykiskt misshandlad är att försöka berätta det för någon du litar på för att få hjälp att se att det inte är du som är klantig, dum eller egoistisk.

Därpå behöver du försöka planera in små steg där du försöker sätta gränser och stå ut med att din partner tillfälligt kommer att bli ännu värre.

Du behöver även bestämma dig för att avsätta tid för aktiviteter och människor som du tycker om och där din partner inte är med, så att du kan börja bygga upp din självkänsla.

Läs mer i mina tidigare texter om narcissistiska män/kvinnor.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur känner man igen en psykopat?

Hur känner man igen en psykopat?

Läs mina tidigare texter om psykopati.

Ibland kan det vara mycket svårt, i princip omöjligt att känna igen en psykopat i ett tidigt skede.

Efter ett kort tag kan du dock börja märka en del konstigheter som du tyvärr om du är intresserad av en relation med psykopaten, ofta väljer att bortse från. Du kommer ofta tänka att du kanske är alltför misstänksam, att du är orättvis, att psykopaten kanske pga. stress råkat säga fel till dig etc.

Faktorer som du ganska tidigt kan bli fundersam kring är:

– Du börjar märka att den misstänkte psykopaten har sagt olika saker vid olika tillfällen. Om du konfronterar psykopaten med detta kommer han/hon fort att ge dig känslan att du har dåligt minne eller att du har missuppfattat en del.

– Psykopaten berättar saker om sig själv som du tycker verkar för bra för att vara sanna, te.x att han/hon är pilot och jurist (medan du kanske får intrycket att han/hon inte har några kunskaper inom de områdena), att han/hon är mycket rik (trots att han/hon ser till att du får betala ofta när ni är ute) etc.

– Den misstänkte psykopaten berättar snyfthistorier om sin uppväxt för Att få dig att vilja hjälpa till ekonomiskt eller på annat sätt. Historierna kan ändra sig lite mellan olika gånger men åter ges du en känsla av att ha dåligt minne eller också ges du skuldkänslor för att du inte har lyssnat engagerat nog när psykopaten har berättat om sina svårigheter.

– Om du aldrig får träffa den misstänkta psykopatens familj och vänner finns det anledning att bli fundersam och försöka fundera på hur du kan skaffa fram mer information om psykopatens tidigare liv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur yttrar sig ambivalent anknytning hos vuxna?

Hur yttrar sig ambivalent anknytning hos vuxna?

Läs mer om ambivalent anknytning i mina tidigare texter.

När man ska se vilken anknytning vuxna har talar man om medvetande tillstånd.

Ambivalent anknytning motsvarar “överdrivet upptagen” i vuxen ålder. Personer som når upp till kriterierna för överdrivet upptagen låter t.ex. uppväxten och relationen till föräldern ta upp mycket tid i vuxen ålder. Du är alltför upptagen av relationer generellt, även relationer i nuet. Du har även svårt att följa en röd tråd under anknytnings intervjun (AAI) och har svårt att verka begriplig. Du översvämmas lätt av känslor som ilska eller rädsla. (Läs mer i Hesses forskning om AAI).

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Is psychopathy genetic?

Är psykopati genetiskt?

Läs mer i mina tidigare texter om psykopati.

Jag får ofta frågan om psykopati är genetiskt. Forskning visar att det är genetiskt till en viss del så om ett barn har psykopatiska drag är det sannolikt att det finns en förälder som kan ha psykopatiska drag.

Det man även vet är att du under svåra uppväxt förhållanden får en större grad av “ökenlandskap” i hjärnan då många kopplingar som du får av trygg anknytning blir svagare och svagare tills de försvinner när det är brist på känslomässig näring. Det är dock svårt att veta den exakta mängden av olika faktorer som påverkar men antagligen blir en person som är psykopatiskt benägen ännu mer psykopat av en känslomässigt fattig uppväxt. Däremot kan man sannolikt inte bli psykopat “bara” av en knepig uppväxt. Då får man i stället andra konskevenser som man får jobba med.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg.Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vilka faktorer är ofta centrala under narcissistens uppväxt?

Vilka faktorer är ofta centrala under narcissistens uppväxt?

Läs tidigare texter om narcissism.

Ett vanligt scenario för människor som blir narcissister är att de under sin uppväxt inte har fått tillräckliga gränser inom något område medan de rent känslomässigt inte har blivit bekräftade.

Deras anknytningsperson har oftast inte brytt sig om vem sonen/dottern är som person utan vem anknytningspersonen (mamman) vill att han/hon ska vara. Den framtida narcissisten har därför fått bära upp föräldrarnas försök att få bättre självkänsla genom att prestera på något sätt. Den framtida narcissisten är ofta kritiserad och korrigerad för att bete sig på ett sätt som gör föräldrarna stolta och som gör att andra tycker att de har gjort ett bra jobb. Ett scenario kan vara att narcissisten slipper ta ansvar för allt som rör hemmet och får all mark service serverad medan hans /hennes åsikter, behov och känslor ignoreras eller viftas bort. Det kan t.ex. handla om att narcissisten styrs mot att studera eller arbeta med något som föräldrarna vill.

Den framtida narcissisten får en gedigen träning i hur man kan kritisera andra, vilket också är något som narcissisten konstant kommer att ägna sig åt i vuxen ålder.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se