(Svenska) Vad händer i kroppen när du är arg?

Vad händer i kroppen när du är arg? 

Läs mer om ilska i mina tidigare texter.

När du blir arg sker det en koppling mellan dina tankar, känslor, beteenden och fysiska reaktioner.

Ett vanligt scenario är att du tänker på något som gör dig arg vilket triggar kroppen att förbereda sig för attack. Ditt sympatiska nervsystem aktiveras vilket gör att du spänner musklerna, ditt hjärta slår snabbare och ditt blodtryck höjs.

Vidare blir din matsmältning långsam för att kroppen ska slippa lägga ner energi på annat än det den uppfattar som överlevnad.

Hjärnan centrum för ilska aktiveras och den gör dig förberedd för attack.

Parallellt med att kroppen förbereds för attack upplever du en stark känsla av ilska. Allt detta samspelar och leder till att du ibland utför ett beteende  enlighet med det du känner; du kanske vifta med armarna, skriker högt etc.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vilka strategier har narcissister för att skydda sig mot känslor av värdelöshet?

Vilka strategier har narcissister för att skydda sig mot känslor av värdelöshet?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

De flesta narcissister har en omedveten känsla av värdelöshet och rädsla för ensamhet.

De kämpar med hela tiden med att slippa komma i närheten av dessa rädslor. De lyckas ofta kortsiktigt genom att blåsa upp en överlägsenhet men det dröjer inte länge innan känslan av värdelöshet hinner ikapp dem och då måste de jobba snabbt för att blåsa upp sin överlägsenhet igen. Det blir ett heltidsarbete för narcissister.

Strategier narcissister har för att kortsiktigt känna sig värdefulla är:

1. Perfektionism. Narcissister är konkurrens inriktade och de vill vara först. Att var i mitten prestationsmässigt är oftast förnedrande för narcissisten.

2. Mobbar strategier. Narcissister känner sig kortsiktigt mer värdefulla när de trycker ner andra. Det kan handla om att de är elaka eller att de pratar så mycket om sig själva och sina prestationer att de ger dig en känsla av misslyckande och ibland ilska som du kanske tar ut på fel person senare.

3. Skryt beteenden. Narcissister skryter ofta och på ett sätt som gör att du själv känner att du har misslyckats med ditt eget liv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vilka 3 typer av känslomässig försummelse finns det enligt schema terapin?

Vilka 3 typer av känslomässig försummelse finns det enligt schema terapin?

I schema terapin som påminner om kbt fast med mer fokus på uppväxt och anknytning finns det 18 scheman eller inre övertygelser om dig själv.

De inre övertygelserna är ofta omedvetna och grundläggs under din uppväxt beroende på hur du blev omhändertagen av dina föräldrar.

Ett schema som inte är så ovanligt är känslomässig försummelse (emotional deprivation). Schemat går ut på att du blev känslomässigt försummad.

Försummelsen delas in i 3 undergrupper:

1. Brist på omvårdnad.

Om du har blivit känslomässigt försummad med fokus på brist på omvårdnad har du inte upplevt känslomässig värme. Då har dina föräldrar inte varit bra på att ta upp dig i famnen, trösta dig och krama dig.

2. Brist på empati.

Om du har blivit känslomässigt försummad med fokus på brist på empati har du inte haft någon som har bekräftat dig känslomässigt och visat intresse för att lyssna på dig. Du har heller inte haft någon att anförtro dig åt.

3. Brist på skydd.

Om du har blivit känslomässigt försummad med fokus på brist på skydd har du inte haft någon att vända dig till för att få vägledning, råd och kraft. Du har inte haft någon att vända dig till för att få kraft och trygghet.

Det kan vara så att du har blivit försummad inom alla områden eller inom ett område. Det kan vara viktigt att du tänker igenom hur du har blivit försummad då du kmmer att känna mer kontroll när du vet hur du blev behandlad och varför du har de problem du har idag. Därpå kan du börja jobba med att hantera dina problem.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Jag har svårt att be om hjälp

Jag har svårt att be om hjälp

Det kan finnas många orsaker till att du kan ha problem med att be om hjälp. Ofta kan du hitta svar om du tittar på din uppväxt och hur din anknytning till dina föräldrar såg ut.

När du är liten är det naturligt att du söker hjälp. Om du av olika orsaker inte får den häjlp du vill ha eller om hjälpen du vill ha eller om hjälpen blir ett maktmedel till att få dig att göra som någon annan vill kan det leda till att du som vuxen inte vill be andra om hjälp. Då kommer du omedvetet ihåg att det är bestraffande och ibland förnedrande att be om hjälp och du tänker att det går bäst om du klarar dig själv.

Du kan även ha en uppväxt där duktighet har kopplats ihop med att klara sig utan hjälp. Då kanske du omedvetet tänker att du framstår som duktig och självständig om du gör allt själv. Du kanske även får höra att du är duktig för att du är så kapabel vilket leder till kortsiktigt vinster kopplat med att du gör allt själv, vilket vidmakthåller klara sig själv  beteendet.

Om du har svårt att be om hjälp är det bra att du börjar jobba med det bl.a. för att:

– Du får bättre relationer med andra då du kan hjälpa dem och de kan hjälpa dig, det blir mer jämlikt.

– Du riskerar inte att känna dig utnyttjad för att du hjälper andra utan att få något tillbaka.

– Du övar på att få närmare relationer i och med att du “hänger ut” dig själv känslomässigt när du ber någon annan om något där du riskerar att bli avvisad men om det går bra får du signaler om hur bra relationer fungerar, dvs. du jobbar med att ändra ditt gamla tanke- och beteende mönster.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Jag blir bara attraherad av män/kvinnor som inte ser mig

Jag blir bara attraherad av män/kvinnor som inte ser mig

Om du i flera omgångar har blivit attraherad av personer som inte ser dina behov  kan det vara viktigt att du börjar titta på om det finns destruktiva mönster som du följer. En vanlig fälla är att du kanske bara fastnar för personer där du känner en stark attraktion. Du kanske tänker att om du ska ha en relation så måste du känna stark attraktion annars kan du lika gärna vara själv.

Jag menar inte att du istället ska välja personer där du inte känner någon attraktion alls men du kanske kan vara uppmärksam på om du blir “förblindad” när du blir attraherad och därmed inte riktigt tar dig tid att se hur personen du är intresserad av är som människa.

Om du ofta blir attraherad av personer som inte ser dig bör du först analysera hur din anknytning till din förälder såg ut när du växte upp och om du kände dig sedd av henne (det är oftast mamman som är din närmaste anknytnings person). Om du inte kände dig sedd av din mamma för att hon inte hade tid, ork eller lust kan det leda till att du som vuxen söker dig till en partner som inte ser dig.

Det första steget är att lär dig mer om din anknytning varpå du behöver börja jobba med den så att du så småningom väljer en partner som ser dig och uppskattar dig och dina behov.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Jag står inte ut med min ångest

Jag står inte ut med min ångest

En del människor kan drabbas av så svår ångest att de känner att de inte står ut. Vissa kan drabbas av den typen av ångest under någon period av sitt liv medan andra som har borderline ofta drabbas av känslan att inte stå ut.

Om du drabbas av känslor där du känner att du inte står ut, tänk på att:

– Ångest går alltid ner  intensitet efter ett tag. Din upplevelse att ångesten den här gången inte kommer att ge sig lurar dig, den kommer att avta efter ett tag. En anledning till att “inte stå ut ångest” ger panik känslor är just känslan att den inte kommer att gå över, så försök börja med att tänka att hur jobbigt det än känns så kommer det att kännas bättre om ett tag.

– Gå igenom beteenden som brukar få dig att må bättre, skriv ner dem och välj något från listan när du har ångest. Det kan vara svårt att sitta ner och tänka ut vad du vill göra när du känner brinnande ångest. Då gäller det att du redan har skrivit ner en lista så att du bara kan göra något från listan. När du har hemsk ångest brukar inget kännas lustfyllt, därför gäller det att du bara gör något från listan.

– Exempel på bra strategier vid jobbig ångest är att prata med någon eller göra något fysiskt som att träna, ta en dusch etc. för att sedan, när ångesten minskat lite gå över till att se en film etc. I vissa lägen, när ångesten är som värst kan det vara svårt att se en film, läsa en bok etc, då du kanske inte kan koncentrera dig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vad innebär antingen eller tänkande eller svart vitt tänkande?

Vad innebär antingen eller tänkande eller svart vitt tänkande?

Antingen eller tänkande eller svart vitt tänkande är en tankefälla som kan ställa till med problem för många människor.

Det går ofta ut på att antingen beter du dig exakt som, du har tänkt dig och allt går exakt som du har tänkt dig eller också kan allt lika gärna gå åt pipan. Jag har i tidigare texter nämnt att psyket strävar efter balans och om du tvingar dig själv efter att sträva efter perfektionism är risken stor att ditt psyke slår bakut och du svänger plötsligt åt andra hållet. Det kan handla om att du vill träna extremt mycket för att vara duktig, du vill prestera extremt mycket för att vara duktig, du slår knut på dig själv för att vara andra till lags etc. De nämnda beteendena leder ofta efter ett tag till att du t.ex. inte orkar träna alls efter ett tag, du orkar inte prestera alls efter ett tag eller du undviker andra för att du kopplar ihop att träffa dem med att vara till lags etc.

Om du har svart-vitt tänkande behöver du jobba med att eftersträva gråskalan eller mitten. Det låter kanske svårt men en början kan vara att du ser ditt problem, varpå du efter ett tag gör en plan för hur du ska jobba med ditt problem. När du sedan börjar jobba med ditt svart.vitt tänkande är det viktigt att du inte har som mål att topp prestera i det, dvs. om du misslyckas några gånger är det ok, du resrer dig upp och försöker igen.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Min man/fru lockar mig att berätta hemligheter om mig själv som han/hon sedan vänder mot mig

Min man/fru lockar mig att berätta hemligheter om mig själv som han/hon sedan vänder mot mig

Om du lever med en person som du känner att du inte kan lita på är du utsatt för konstant stress. Om du inte känner stressen hela tiden kan det bero på att du är så van vid att gå omkring på nålar att du inte tänker på hur jobbigt det är.

En aspekt där det är jobbigt med att inte kunna lita på en partner är om du känner att du måste tänka på vad du säger hela tiden därför att dina ord kan vändas mot dig i ett annat sammanhang när din man/fru är på ett annat humör.

Din partner kan t.ex. ha stora humörsvängningar där du kanske i vissa lägen blir satt på en pedistal medan du in andra lägen inte är vatten värd.

I de lägen där du blir upplyft kanske du känner att ni har förtroliga samtal varpå du berättar saker om dig själv som du kanske inte berättar för så många människor. Det kan t.ex. handla om hur du blev behandlad i en tidigare relation eller hur du blev behandlad av dina föräldrar. Din man/fru kanske ibland verkar förstående vilket leder till att du berättar ännu mer varpå han/hon i ett annat läge kanske börjar håna dig för att du har sjuka föräldrar och att du med andra ord inte är så konstigt att du beter dig på ett visst sätt som din man/fru inte tycker om.

Om du märker att din man/fru utnyttjar ditt förtroende, försök tänka på att:

1. Försök att ta upp problemet med tillit med din man/fru (även om det ofta inte fungerar men det är bra att du i efterhand vet att du har försökt), berätta att du känner att du inte kan lita på att det du säger inte vänds emot dig.

2. Om samtalet kring tillit med din partner inte fungerar, försök göra en plan inför vem du ska prata med när du behöver anförtro dig åt någon.

3. Planera hur du kan hjälpa dig själv att motstå dina impulser att anförtro dig till din partner, skriv gärna ner din plan.

4. Fundera på hur relationen med din partner får dig att må generellt, gå igenom om fördelarna med relationen överväger och i så fall varför.

5. Om du ser att fördelarna med relationen överväger trots att du inte kan anförtro dig åt din partner, öva på acceptans, annars se över hur du tror att ditt liv skulle se ut om du lämnar relationen.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) De narcissistiska barnen känner sig älskade när de är duktiga

De narcissistiska barnen känner sig älskade när de är duktiga

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Barn som har narcissistiska drag och som blir narcissister som vuxna känner sig sedda av sina föräldrar eller av sin förälder när de presterar på något sätt. Prestationen kan variera beroende på vad deras förälder tycker är viktigt. Vissa föräldrar tycker att det är viktigt att deras barn presterar i skolan, andra kanske tycker att deras barns utseende är viktigt etc.

När de narcissistiska barnen inte presterar  i enlighet med deras föräldrars önskemål blir de kritiserade, ignorerade och ibland bestraffade.

De lär sig att manipulera, ljuga och förställa sig för att bli sedda och undvika kritik. De lär sig även att se upp till vissa människor som de kan få nytta av och se ner på människor de inte kan få nytta av; de är strategier som de ofta lär sig av sina föräldrar.

De narcissistiska barnen får för lite gränser inom vissa områden i kombination med att de inte blir älskade för den personlighet de har, deras förälder är oftast inte intresserad av deras personlighet utan av en personlighet som på något sätt kan höja förälderns självkänsla kortsiktigt.

De narcissistiska barnen ger efter ett kort tag ofta ett odrägligt och osympatiskt intryck, vilket förstärker deras inneboende känsla att inte bli accepterade och omtyckta som de kommer att ha i vuxen ålder.

Narcissisten har omedvetet innerst inne en känsla av ensamhet och tomhet.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Han var artig och bekräftande under dejting processen och hemsk under relationen

Han var artig och bekräftande under dejting processen och hemsk under relationen

Läs mer i mina tidigare texter om narcissism.

När jag beskriver den intensiva initiala bekräftelse processen som plötsligt vänds till sarkasm och nedvärderande pratar jag om “han” därför att det oftast är män som är narcissister men naturligtvis finns det både kvinnliga narcissister och psykopater.

När du träffar en narcissistisk man som du blir attraherad av och som du ser som en potentiell partner är det inte ovanligt att han är så charmig, artig och bekräftande att du tänker att du har träffat en perfekt person. Tänk bara på att om någon verkar för bra för att vara sann så är han för bra för att vara sann, dvs. han är inte sann utan du ser en hög med beteenden som är till för att du ska bli fångad.

Om du har träffat en narcissistisk man som är uppvaktande och bekräftande under dejting processen är det bara en tidsfråga innan han blir kritisk och avvisande. Du kommer att ramla ner från din pedistal med en smäll och du kommer hela tiden att tro att det beror på att du har gjort något fel. Sedan kommer du att tillbringa en stor del av ert umgänge med att försöka korrigera dina fel så att du kan hamna åka upp på pedistalen igen. Tyvärr kommer dina till lags strategier inte att lyckas. Det enda som kan göra att narcissisten får respekt för dig är att du visar att du inte kommer att acceptera att bli överkörd. Om narcissisten fortsätter att behandla dig illa även efter att du har satt gränser behöver du börja fundera på hur ditt liv skulle se ut utan narcissisten. I början behöver du inte göra annat än att tänka hur du liv skulle se ut i praktiken för att inte drabbas av alltför stor panik.

I vissa fall kan narcissisten bli mer respektfull och du kanske kommer fram till att det fungerar att leva med honom. I andra fall kanske han är “alltför” narcissistisk och du kanske upplever att dina försök att sätta gränser inte leder någon vart. Då behöver du som sagt tänka vidare hur du kan ta hand om dig själv och dina behov.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se