(Svenska) Alla andra har lyckats bättre än jag

Alla andra har lyckats bättre än jag

Om du har problem med din självkänsla är ett vanligt symptom på det att du jämför det med andra till din nackdel.  Det kan också vara så att din rädsla för att framstå som misslyckad gör att du väljer situationer där det inte går så bra varpå du i ditt huvud kan att se det som ett bevis på att du är misslyckad.

Om du ofta har tankar på att du är misslyckad är mitt råd:

1. Skriv ner områden i livet där du tycker att ditt liv fungerar och områden där du tycker att det inte fungerar.

2. Skriv ner konkret vad du tycker inte fungerar och varför.

3.  Skriv ner varför du ser en koppling mellan de områden som inte fungerar i ditt liv och det faktum att du är misslyckad.

4. Fundera på om det finns faktorer under din uppväxt som kan vara kopplade till din känsla av att vara misslyckad.

5. Undvik att jämföra dig med andra men om du inte kan låta bli, titta på olika livsområden och inte bara det område däe du känner dig misslyckad.

6. Om du hittar konkreta bevis inom något livsområde till att saker inte fungerar, fundera på varför och se om du kan närma dig problemet på ett nytt sätt.

Om du hamnar i samma onda cirklar om och om igen beror det ofta på att du har ett beteende som ger dig kortsiktiga vinster men som på lång sikt leder till att saker inte fungerar som du vill.

Fundera även på om dina höga krav leder till att saker misslyckas, fundera även konkret på hur du kan sänka dina krav på dig själv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Förutsätter du att din partner bör veta hur du vill bli bekräftad?

Förutsätter du att din partner bör veta hur du vill bli bekräftad?

En vanlig tankefälla som människor kan falla in i är att du tänker att din partner bör veta hur dina behov  ser ut. Det kan ofta handla om att du vill bli bekräftad och bekräftelsen uteblir varpå du känner dig ledsen.

Det här problemet kan ofta härstamma från att du under din uppväxt inte har fått lära dig att kommunicera dina känslor och du har kanske heller inte fått dina känslomässiga behov tillgodosedda. När du sedan inte uttrycker vad du känner varpå du blir besviken på din partner väcker det ofta känslor av besvikelse och nedstämdhet. Du tror kanske att din partner inte bryr sig om dina behov och du ser inte att du själv inte har uttryckt dem. Ett annat scenario kan vara att du tänker att om du ska tala om för din partner vad han/hon ska göra så spelar det ingen roll för det känns inte lika värdefullt.

Om du känner igen dig i ovan beskrivna situation är det viktigt att du ser att tankeläsning är en tankefälla. Din partner kanske är dålig på att bekräfta dig men det kan du inte säkert veta innan du har uttryckt hur dina behov ser ut. Om han/hon inte bekräftar dig som du vill är det inte ett likhetstecken med att han/hon inte bryr sig om dig utan att ni kanske fungerar på olika sätt och att ni har olika behov.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Narcissisten avbokar ert möte i sista stund och lämnar dig med skuldkänslor för att du blev arg

Narcissisten då avbokar ert möte  i sista stund och lämnar dig med skuldkänslor för att du blev arg

Läs mina tidigare texter om narcissism.

En vanlig företeelse hos narcissister är att de lägger över jobbiga känslor på andra. Om du t.ex. känner dig arg efter möte med en narcissist beror det på att du har fått ta över ilskan och på kort sikt fått narcissisten att må bättre. En annan vanlig känsla som narcissister lägger över på andra är skam känslor.

Ett exempel är följande:

Du stämmer möte med en narcissist. Det är inte ovanligt att narcissister avbokar och kommer försent då de inte respekterar andras tid så det är möjligt att din narcissist kommer försent eller avbokar ert möte (det kan naturligtvis hända alla människor men när det gäller narcissster händer det ofta). Om du då visar irritation eller försöker förklara för narcissisten att det händer lite för ofta är det sannolikt att din narcissist antingen blir arg på dig eller förvandlas till ett offer. Offerstuket kan då gå ut på att han/hon har krämpor och/eller en massa problem som du får höra i detalj. Om du då artigt lyssnar tills narcissisten har pratat färdigt är det inte ovanligt att du, närt ni lägger på känner skuldkänslor för att du blev arg på stackars narcissisten som har så mycket problem.

På det sättet har din narcissist fått en kortsiktig vinst varpå samma karusell antagligen kommer att inträffa snart igen.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur påverkar ditt temperament en jobbig uppväxt?

Hur påverkar ditt temperament en jobbig uppväxt?

Alla människor påverkas negativt av en jobbig uppväxt men hur du påverkas är lite olika beroende på vilket temperament du har från födseln.

Om dina föräldrar under din uppväxt t.ex. var kritiska och obekräftande kommer du att få en omedveten inte känsla av att du inte är värdefull som person och att du inte är  värd att älska.

Känslan av värdelöshet och misslyckande kan dock uttryckas på olika sätt via ditt beteende beroende på vilket temperament du har från födseln.

Om du t.ex. är mer tillbakadragen och passiv kommer du sannolikt att utveckla en strategi som går ut på att bete dig som om schemat eller dina inre övertygelser om dig själv vore sanna. Om du känner dig omöjlig att älska kommer du t.ex. ofta att välja relationer där din partner inte har förmåga att bekräfta dig.

Om du däremot är mer extrovert och du har lätt för att bli arg kommer du sannolikt att utveckla en strategi som går ut på att göra tvärtemot ditt schema eller dina inre övertygelser om dig själv.

Narcissister hanterar te.x sina scheman genom att göra tvärtemot så när de känner sig värdelösa och misslyckade, de får andra att känna sig värdelösa och misslyckade.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Varför tappar personer med borderline kontrollen över sin ilska enligt Schematerapin?

Varför tappar personer med borderline kontrollen över sin ilska enligt Schematerapin?

Läs mer i mina tidigare texter om borderline.

Alla människor kan bli arga. Skillnaden när en person med borderline blir arg att ilskan blir överväldigande både för den som utövar den och den som blir drabbad av den.

Personer med borderline får ofta skuldkänslor efter sin ilske utbrott. De kan känna sig skamsna, värdelösa och ofta försöker de kompensera för att de har varit dåliga genom att vara extra anpassande under en period, vilket tyvärr kan leda till att de känner sig överkörda och få ett nytt utbrott.

Enligt Schematerapin hamnar personer med borderline i tillstånd som kallas “the angry child mode” eller det arga barnet modus när de blir arga. Med det menas att de i stunden blir det arga barn de aldrig fick vara när de var barn. Personer med borderline har oftast under sin uppväxt inte fått känna det de känner utan de har uppmanats eller tvingats till att känna, tänka och vara på ett annat sätt, ett sätt som har passat deras föräldrar. De har ofta fått trycka ner sin ilska och istället anpassa sig.

I vuxen ålder kan den uppsamlade frustrationen aktiveras i situationer när de känner sig överkörda varpå de reagerar på ett sätt som ofta inte är adekvat för den situation de befinner sig i.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Lewg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Narcissisten kan köra över dig genom att inte låtsas höra vad du säger

Narcissisten kan köra över dig genom att inte låtsas höra vad du säger

Jag har i tidigare texter skrivit en del om vad narcissister kan använda sig av för strategier för att köra över dig.

En strategi som kan driva dig till vansinne är att en del narcissister låtsas att de inte har hört vad du har sagt utan de fortsätter upprepa sina krav. Om du har svårt att sätta gränser och narcissisten i din närhet använder den här strategin kan det få dig att ge efter för att det tar emot att sätta gränser en gång till. Narcissisten i din närhet får då signaler att det går att köra över dig om han/hon upprepar sina krav upprepade gånger.

Ett exempel när narcissister använder den här strategin är om du säger att du inte kan hinna hjälpa dem med det de vill ha hjälp med. Svaret på detta kan bli att de upprepar att de behöver din hjälp.

Det finns en kommunikationsteknik som kallas “broken record” tekniken. Den går ut på att du upprepar ditt krav oavsett vad den andra personen säger. Därför behöver du när narcissisten upprepar sitt krav, själv upprepa att du inte kan hjälpa till. När karusellen har gått några varv kan du byta samtalsämne eller säga att du måste avsluta samtalet.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vad händer känslomässigt när du har svårt att sätta gränser mot andra?

Vad händer känslomässigt när du har svårt att sätta gränser mot andra?

Människor som har svårt att sätta gränser mot andra får ofta höra att de är snälla och hjälpsamma. Tyvärr kan det ibland bli en anledning till att de fortsätter låta sig köras över av andra, De är  rädda att om de inte fortsätter att alltid ställa upp så kommer andra att bli missnöjda med dem och kanske inte tycka om dem. De kanske även känner sig tvingade att ställa upp då de får skuldkänslor om de nte alltid ställer upp för andra.

En underliggande känsla om du har svårt att sätta gränser mot andra är ilska. Det märks ofta inte att du är arg och du kanske inte ens själv är medveten om att du är arg men innerst inne samlar du på dig ilska för att du ställer upp mer för andra än de ställer upp för dig.

Ilskan kan ibland komma fram på ett passivt aggressivt sätt. Det innebär att du kanske blir sur, butter, pikar eller ironiserar den person som du tycker kör över dig. Ilskan kan också leda till att du har behov av att prata illa om personen. Om du känner dig överkörd under en längre tid av samma person t.ex. din partner kan det även leda till att du så småningom när du kanske får chansen ge igen känner dig så arg att du till slut lämnar din partner då du upplever att ilskan aldrig kommer att gå över.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vad betyder scheman inom schematerapi?

Vad betyder scheman inom schematerapi?

Jag har tidigare skrivit lite om schematerapi.

Det finns 18 scheman. Man kan säga att scheman är ett teoretiskt sätt att förklara en livs struktur som du har haft genom livet för att du ska förstå dina livs erfarenheter. Du kan då se hur dina scheman har uppstått och hur de har vidmakthållits genom ditt sätt att tänka känna och bete dig.

Dina scheman fyller en funktion medan du växer upp. Du utvecklar dem för att kunna hantera din livs situation men när du växer upp fyller de inte längre någon funktion, de blir destruktiva för dig och hindrar dig i ditt liv. Eftersom de är omedvetna förstår du ofta själv inte vad som händer förrän du t.ex. märker att du för tredje gången fastna för en man/kvinna som du blir överkörd av.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Varför missbrukar ofta psykopater?

Varför missbrukar ofta psykopater?

Läs mina tidigare texter om psykopati.

Det är vanligt att psykopater missbrukar något, t.ex. alkohol, mat, droger, sex, spel.

De har ofta behov av missbruk eftersom deras “lycka” och mening med livet grundar sig på faktorer med kortsiktiga vinster. Eftersom de inte har förmåga att känna djupt för någon blir de dessutom ofta uttråkade, deras känsloliv blir grådaskigt.

Därför blir beteenden som ger “kickar” avgörande för psykopaten. Det kan även handla om kriminellt sug som t.ex. att planera ett rån. Då upplever psykopaten kickar under planeringen varpå känslan kulminerar under själv beteendet, t.x. rånet. Då andra människor ofta känner rädsla eller oro kommer psykopaten att uppleva en kittlande känsla av förväntan att något spännande ska hända.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Narcissisten är ofta avundsjuk

Narcissisten är ofta avundsjuk

Läs mina tidigare texter om narcissism.

Ett vanligt drag hos narcissister är att de är avundsjuka. Exempel på beteenden som narcissister har när de är avundsjuka är:

1. När du pratar om något som gör dig glad kan narcissisten t.ex. låtsas att han/hon inte hör, tala negativt om det du är glad över, och bli irriterad utan att du förstår varför.

2. Du märker att narcissisten gör saker som får dig att må dåligt i perioder när du tycker att det går bra för dig.

3. Narcissisten pratar på ett så överlägset sätt om sina egna bedrifter att du reagerar på att det verkar konstigt.

4. Narcissisten är vänlig och omhändertagande när det går dåligt för dig och hemsk när det går bra för dig.

Om du har känt dig rädd för narcissisten och mån om att duga för honom/henne ser du ofta inte avundsjukan eftersom du kanske tror att missnöjet handlar om att du inte har varit tillräckligt bra.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se