(Svenska) Mitt Nyårslöfte varje år är att träffa någon men det händer aldrig och jag känner mig uppgiven

Mitt Nyårslöfte varje år är att träffa någon men det händer aldrig och jag känner mig uppgiven

Nyår kan för många människor vara ångestframkallande. Jag har tidigare skrivit om alla förväntningar som trissas upp runt julen. Detsamma kan för en del människor gälla inför nyårsafton. Ofta börjar vi kring nyår att reflektera över året som gått och kanske ha en del önskemål kring det kommande året.

Många människor reflekterar kring sina relationer och hur de ser ut. De flesta upplever att relationer till en partner är viktigt och om du är ofrivilligt ensam är det vanligt att dina nyårsönskningar kanske handlar om att träffa någon. Om du har haft samma önskan flera nyår i rad kan det kännas hopplöst och deprimerande och du kanske tänker att du aldrig kommer att träffa någon och att du bara önskar att alla fester tar slut så att du kan gräva ner dig i vardagen igen.

Om du känner igen dig i beskrivningen ovan är mitt råd:

– Observera tankefällan “generalisering” vilket du lätt kan ramla ner i om du upplever att du aldrig träffar någon. Det är lätt att tänka “jag träffar aldrig någon, jag kommer säkert inte att träffa någon det kommande året heller”.  Det finns inget magiskt i att du inte träffar någon, däremot kanske du behöver ändra en del tanke- och beteende mönster hos dig själv.

– Tänk att du snart ska sätta dig ner och gå igenom hur det har gått till historiskt när du har träffat en partner och vilka fel du kanske gör.

– Fundera på om det finns människor runt omkring dig som kanske kan hjälpa dig att delta i fler sociala sammanhang så att dina möjligheter att träffa någon ökar.

– Fundera på internetdejting, min erfarenhet är att det är det är det vanligaste sättet.

– Om du t.ex. internet dejtar ett tag och du bara vill ge upp, ta en paus och tänk att du hoppar på tåget snart igen, min erfarenhet är att det till slut fungerar även om det ibland kan ta en stund.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Är alla narcissister likadana? – Den elitistiska narcissisten

Är alla narcissister likadana? – Den elitistiska narcissisten

Läs mina tidigare texter om narcissism.

Jag har tidigare beskrivit den principlösa narcissisten, den förföriska narcissisten, den kompenserande narcissisten och kommer nu att beskriva narcissisten som fokuserar mycket på att tävla. Narcissister generellt är tävlingsinriktade men som jag har beskrivit har de olika nischer som de fokuserar mer på. Den elitistiska narcissisten bygger likt den kompenserande narcissisten upp sin självbild kortsiktigt genom att uppvisa en falsk bild av sig själv. De lyckas dessutom ofta övertyga sig själva och andra (i alla ett tag) om att deras talanger är verkliga. Elitistiska narcissister gör allt i sitt liv till en tävling; arbete, arbetsrelationer, kärleksrelationer. Målet är inte att ha goda relationer utan att vinna. Elitistiska narcissister klättrar ofta socialt, dvs. de är insmickrande mot människor som har status, höga positioner etc. medan de kan bete sig illa och med förakt mot människor som de anser ha lägre status än de själva. De tycker att det vet bäst och kan bäst och tycker därför inte att de behöver lyssna på andra eller följa regler.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Är alla narcissister likadana? – Den kompenserande narcissisten

Är alla narcissister likadana? – Den kompensatoriska narcissisten

Läs mina tidigare texter om narcissism

Jag har tidigare beskrivit den principlösa narcissisten och den förföriska narcissisten.

Den kompenserande narcissisten fokuserar mest på försöka kompensera för sin känslolösa uppväxt där han/hon inte blivit sedd genom att blåsa upp sig inför andra och framstå som bättre. Enligt Millon (1996) “utför den ledande rollen i en falsk och påhittad teater”, istället för att leva sitt eget liv. De försöker förbättra sin självkänsla genom att ofta påhittade prestationer. De försöker skaffa sig en publik som köper deras påhitt. Kompenserande narcissister är ofta känsliga för hur andra uppfattar dem och lyssnar noggrant efter tecken på förakt eller kritik hos andra.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Är alla narcissister likadana? – den förföriska narcissisten

Är alla narcissister likadana? . den förföriska narcissisten

Läs mina tidigare texter om narcissism.

Jag har tidigare beskrivit den principlösa narcissisten som är skrupelfri. En annan typ av narcissister är mer inriktad på att charma sina offer och inleda relationer. De här narcissisterna är framförallt fokuserade på att förföra. De baserar sitt egenvärde på hur bra de är på att erövra en partner. De promenerar ofta från erövring till erövring medan de ljuger och sårar andra.

Den förföriska narcissisten kompenserar sin känsla av värdelöshet genom att förföra andra.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Jag känner mig egoistisk när jag inte orkar spela glad på julen

Jag känner mig egoistisk när jag inte orkar spela glad på julen

Jag har tidigare skrivit om att julen kan vara känslomässigt påfrestande för många människor. Många kan känna sig mer ensamma och mer utanför än vanligt även om de har en familj.

Det kan på många sätt kännas roligt att träffa sin  bakgrundsfamilj på julen men om det kan också kännas extra jobbigt om du på något sätt upplever att du avviker från den övriga familjens sätt att leva. En ytterligare jobbig faktor kan vara om du har känt dig utanför flera jular i rad och helt enkelt inte orkar spela glad när du inte är det. Även om alla i din familj brukar vara förstående kan det ibland vara så att några i familjen inte har förståelse för att du känner dig utanför pga. att de själva alltid har följt strömmen och levt såsom “man bör”. Du kanske t.ex. för höra att du kan försöka ansträngas dig lite, att du förstör stämningen för de andra, att du inte bara kan tänka på dig själv etc.

Om du i grunden har en bra kontakt med din familj, försök att:

– Förklara att du anstränger dig men att du känner att din situation är hopplös och att julen är extra känslig.

– Förklara att du kommer att anstränga dig under en del av kvällen men att du sedan vill vara ifred en stund.

Om du inte i grunden har någon bra kontakt med din bakgrundsfamilj:

– Försök tänka att du kommer att delta en stund och sedan gå.

– Res bort.

– Fundera på vad det fyller för funktion att du deltar, får du ut något av det och i så fall vad eller deltar du enbart för någon annans skull och för att slippa känna dig egoistisk.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Jag orkar inte anstränga mig för att verka glad på julafton när jag egentligen känner mig misslyckad och utanför

Jag orkar inte anstränga mig för att verka glad på julafton när jag egentligen känner mig misslyckad och utanför

Läs om julångest i mina tidigare texter.

Jag har tidigare skrivit en del texter om julafton och att den här perioden på året kan vara ångestfylld och jobbig för många människor. Julen kan hos många väca känslor av ensamhet och utanförskap. Det kan handla om att du kanske inte har någon att fira jul med, att din familj alltid varit konstigare än andras, att det döljs mörka hemligheter i din familj men att alla låtsas som det regnar, det kan handla om att alla i familjen har partner eller barn medan du är ensam etc.

Anledningar till att just julen kan vara jobbig är att det trissas upp massor av förväntningar. Det ska vara på samma sätt som alltid, alla ska vara glada, det ska vara mysigt etc. Människor som kanske inte upplever att de “passar in i mallen” kan känna sig utanför. När det gäller förväntningar och krav generellt gäller det att försöka att inte låta de stiga för mycket då det ofta leder till dåligt mående och känslor av misslyckande.

Här kommer några tanketips kring hur du kan hantera julafton om du känner dig ensam och utanför:

– Försök förklara för din familj hur du känner dig och fundera på hur de andra kan underlätta för dig.

– Tänk hela tiden på att du delar känslor av ensamhet och utanförskap på julafton med en massa människor. Även om människor i din närhet i inte delar din känsla så finns det hur många andra människor som helst som gör det av olika anledn

(Svenska) Är alla narcissister likadana? – Den principlösa narcissisten

Är alla narcissister likadana? Den principlösa narcissisten

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Det gemensamma för narcissister är att de känner sig berättigade att bete sig på det sätt de känner för i ett givet ögonblick, oavsett hur det påverkar andras behov.

Narcissismen kan dock yttra sig på olika sätt. Enligt Theodore Millon (1996) är en typ narcissister mer principlösa.

Hos dem är det centralt att de saknar ett samvete. De är skrupelfria och kör över andra. De är grandiosa (uppblåsta) och trycker sitt egenvärde i ansiktet på andra. De är drivna av att konkurrera ut andra vilket de tycker bevisar att de är smartare än andra.

De här narcissisterna kan vi hitta både i fängelser, på behandlingshem för missbrukare men även bland ostraffade och på utsidan oproblematiska personer.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Jag är orolig för att min man/fru ska dricka för mycket på Nyårsafton och förstöra kvällen

Jag är orolig för att min man/fru ska dricka för mycket på Nyårsafton och förstöra kvällen

Om du har en man/fru som är oförutsägbar när det gäller alkohol och som dricker för mycket kan det vara speciellt jobbigt inför fester.

Om din man/fru har problem med alkohol, men bara ibland handlar det sannolikt om ett alkoholmissbruk. Det utmärkande vid alkoholmissbruk är att det kan gå bra långa perioder men när det väl blir fel så blir det väldigt fel. Den drabbade förnekar ofta sitt probem vilket de flesta med alkoholproblem gör men när det handlar om missbruk blir ofta även du som partner lurad under lång tid. Det beror på att man kanske fortfarande tänker att om en människa har alkoholproblem som sker alkoholkonsumtionen ofta.

Typiska tillfällen då personer med alkoholmissbruk kan dricka för mycket är fester. Då kan det vara motiverat att dricka, alla dricker och då kan den drabbade ofta lättare intala sig själv att det är ok. Alkoholkonsumtionen leder dock ofta till att du som partner blir besviken, arg och kanske bortgjord då din partner kanske har sagt eller gjort något olämpligt.

En jobbig faktor för dig som partner är att du aldrig riktigt kan slappna av när du ska ha trevligt på en middag eller fest då du aldrig vet hur kvällen kommer att sluta.

Ett första steg för dig kan vara att du försöker ta ett steg bort från situationen känslomässigt (så mycket du kan) och börja observera och registrera hur din man/fru beter sig. Försök koncentrera dig på att observera istället för att hoppas på att problemet kanske har försvunnit av sig självt. Nästa steg kan efter en period vara att du väljer en lugn situation när du kan sammanfatta dina iakttagelser för din man/fru, var då även beredd på att bli bemött av förnekelse och kanske ilska.

Försök att inte ställa till med en scen dagen efter festen då din man/fru sannolikt är full av skam och ångest.

Upprepa vid flera tillfällen samma procedur tills du landar i hur du vill gå vidare. Det kan vara så att du till slut behöver ställa ett ultimatum där du kräver att din partner börjar jobba med sina alkoholproblem om ni ska fortsätta er relation.

Se till att även ett sådant samtal sker när du noggrant har planerat vad du vill säga så att samtalet inte förvandlas till pajkastning då det inte gynnar varken dig eller er relation.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Psykopaten vänder andra emot dig genom att få dig att framstå som en dålig människa

Psykopaten vänder andra emot dig genom att få dig att framstå som en dålig människa

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Psykopaten är manipulativ och förrädisk. Även andra människor kan bete sig illa och elakt men det som utmärker psykopaten är graden av elakhet och att han/hon går längre i sina elakheter.

En strategi som psykopater ofta tillämpar är att de beter sig som att de vill dig väl. De gör dig gärna några småtjänster och kanske tom. någon stor tjänst så att du ska fastna ordentligt på kroken. När de sedan börjar bete sig illa är du ofta villig att tolerera en hel del dels därför att du har tagit emot tjänster men också för att du kanske ifrågasätter dina egna iakttagelser. Du kanske tänker att du överdriver, är överkänslig eller otacksam. Det gör att när du till slut reagerar har du umgåtts med psykopaten ett tag. Psykopaten har ibland vid det laget hunnit bekanta sig med dina vänner och bekanta och börjat baktala dig. Baktalandet sker ofta på ett finurligt sätt så att andra tenderar att tro på psykopaten efter ett tag. När du sedan börjar beklaga dig kanske andra kommer att säga samma saker som du själv tänkte från början, att du överdriver och kanske att du är otacksam.

Det första steget om du börjar förstå att du har att göra med en icke välmenande människa är att du tar avstånd. Du kommer genom erbjudande av nya tjänster att vara lockad att bli kompis med psykopaten igen men det gäller att du står fast vid ditt beslut, annars är det risk för att andra heller inte tror på dig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur behandlar man psykopater?

Hur behandlar man psykopater?

Läs mer i mina tidigare texter om psykopati.

Den forskning som hittills gjort på behandling av psykopater visar att det som fungerar bäst är att försöka hitta beteenden som kan motivera psykopaten till ett laglydigt liv jämfört med ett liv i fängelse.

Det gäller att det finns fördelar med det laglydiga livet.  Det kan t.ex. handla om att år av tid på anstalt kan lett till att  psykopaten är trött på att vara inlåst vilket leder till motivation att sköta sig på utsidan.

Forskning har även visat att det är bra att ha som mål att jobba bort psykopatens missbruk (det är vanligt att psykopater missbrukar, sannolikt för att de försöker hantera ett grådaskigt känsloliv) och försöka psykopaten att avstå från umgänge med kriminella nätverk. Det gäller dock även här att det finns fördelar med att sluta missbruka och sluta umgås med kriminella.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se