Jag känner mig helt beroende av andra

Jag känner mig helt beroende av andra

Människor som känner sig beroende av andra eller av sin partner får ofta en sådan ångest av tanken på att de ska hantera sin tillvaro själva att de står ut med att bli kränkta och överkörda. De upplever ofta att de står ut med vad som helst bara de inte blir av med den trygghet de känner i sin relation. Beroendet kan vara känslomässigt men det kan ofta även handla om praktiska saker. Du kanske har en partner som betalar räkningar, tjänar pengar till hushållet, sätter gränser mot barnen etc. Du skapar ofta en ond cirkel genom att du undviker beteenden som på sikt kan ge dig en större känsla av kontroll i tillvaron. Du kanske även har valt en partner som gärna behåller kontrollen över dig genom att ta hand om allt praktiskt och då även utnyttjar det övertaget genom att köra över dig. Tanken på att lämna din partner som kanske tom. misshandlar dig psykiskt kan vara så ångestframkallande att den inte dyker upp. Du kanske istället är upptagen med ångest tankar kring att din partner kanske kommer att lämna dig om du blir för jobbig att ha att göra med. Du kanske därför undviker att visa dig missnöjd eller arg trots att du medvetet eller omedvetet med tiden samlar på dig mycket ilska. Människor som under hela sitt äktenskap får stå ut med att bli illa behandlade kan ibland börja “ge igen” på äldre dagar om deras man/fru blir gammal och försvagad i snabbare takt än de själva blir.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Hur blir du bättre på att prioritera?

Hur blir du bättre på att prioritera?

Tycker du ofta att du slits mellan olika saker du har att göra och att du ofta inte vet vad du ska välja att göra först?

Här kommer förslag på hur du kan bli bättre på att välja vad du ska prioritera: 1. Gör en lista över allt du behöver göra. 2. Gradera vikten av de olika sakerna genom att skriva 1,2,3 etc. Börja med det som behöver göras samma dag, sedan samma vecka, sedan samma månad etc. 3. Ringa in sakerna som behöver göras samma dag och gradera dem utifrån förmiddag, eftermiddag etc. 4. Gå igenom listan dagligen och gör en ny lista nästa vecka.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Lär känna dina svaga punkter för att hantera narcissisten och psykopaten

Lär känna dina svaga punkter för att hantera narcissisten och psykopaten

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Om du har kontakt med en narcissist eller psykopat är första regeln att du tar reda på vilka dina egna svaga punkter är. Du kommer trots det ofta att känna dig dränerad, ledsen och arg men du kommer känna mer kontroll över din situation vilket är guld värt på sikt. Om du te.x. vet att du pga. en känslomässig öken under din egen uppväxt är svag för en intensiv uppmärksamhet och bekräftelse behöver du vara uppmärksam på just det. Om narcissisten försöker smörja dig genom att på ett intensivt sätt se dina behov och få dig att känna dig utvald, både i början av uppvaktningen och efter att han/hon betett sig illa, behöver du vara på din vakt. Du behöver framför allt vara på din vakt när du blir uppvaktad av någon men också efter att du har haft en konflikt med din narcissist/psykopat. Var t.ex. efter en konflikt observant på att det smörjande, bekräftande beteendet trycker på punkter som egentligen handlar om din uppväxt. Om du placerar känslan där den från början hör hemma, dvs. i din uppväxt, blir det lättare att få distans till narcissistens/psykopatens beteende och makt över dig. Det du egentligen vill ha är bekräftelse, inte ett manipulativt närmande för att du ska få upp förhoppningen kring kärlek och sedan bli utnyttjad och nedtryckt igen. Om du har att göra med en narcissist/psykopat; skriv en lista över dina känsliga punkter samt hur du kan hantera dem när de aktiveras.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut www.kbtemanell.se

Hur beter sig den förälskade narcissisten?

Hur beter sig den förälskade narcissisten?

Läs mina tidigare texter om narcissism.

Det kan i början vara svårt att märka att din förälskade pojkvän/flickvän har narcissistiska drag. Det är vanligt att han/hon är uppmärksam på dig och dina önskemål, artig, charmig, galant etc. En tanke du kan ha i bakhuvudet är att om din partner verkar för bra för att vara sann så är det sannolikt så och du bör vara observant. Förr eller senare börjar narcissisten visa tecken på sin narcissism. Ett problem då är att du ofta ser tecken men du eftersom du inte vill se dem förtränger du dem eller skuldbelägger dig själv för narcissistens förändrade beteenden. Vidare kommer narcissisten att bortförklara sina otrevliga beteenden när du väl tar upp dem och han/hon gör det på ett så övertygande sätt att det ofta slutar med att du känner dig dum, egoistisk och skamsen. Ett annat typiskt scenario är att du blir kritiserad för det du gör och till slut kanske du känner att hela du är fel och att det är tur att narcissisten vill vara med dig. Kom ihåg att om du känner dig sämre och sämre känslomässigt med din pojkvän/flickvän, observera hur din han/hon beter sig mot dig och var observant på tendenser att lägga skulden till alla jobbiga känslor på dig själv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut www.kbtemanell.se

(Svenska) Känn igen och observera psykopaten

Känn igen och observera psykopaten

Jag har tidigare skrivit om hur vad du kan tänka på när du kommer i kontakt med en psykopat.

Här kommer en repetition av några av de signaler som du kan vara observant på.

Forskning (bl.a. av Robert Hare) har visat att:

– Psykopater upplever inte rädsla på det sätt som andra gör. De känner inte rädsla däremot känner de en positiv känsla i sammanhang där andra känner rädsla, en form av kick känsla. Det här gör att i situationer där du själv blir dränerad pga. ångest och rädsla gör psykopaten inte av med energi, han/hon kan tom. få mer energi.

– Psykopater reagerar inte på otäcka ord och händelser. Ord som t.e.x våldtäkt ger lika mycket effekt i hjärnan som ordet t.ex. blomma. Även det här leder till att medan du blir dränerad på energi så gör psykopaten inte alls av med  känslomässig energi.

– Handrörelser verkar hjälpa hjärnan att hitta ord. Forskning har visat att psykopater utför fler handrörelser när de pratar om känslor eftersom känslor är som när du själv försöker prata ett annat språk som du inte behärskar.

– Psykopater anses har höga testosteronhalter. Det innebär att de ofta är sexuellt aktiva tidigt, de framstår som mer attraktiva, de kan använda sex för att manipulera och trollbinda dig.

Kvinnliga psykopater kan upplevas som mer ovanliga, ohämmade och intressanta sexuellt.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur kan jag hantera min narcissistiska man/fru?

Hur kan jag hantera min narcissistiska man/fru?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Det är alltid energikrävande att ha att göra med narcissister. Sedan kan det finnas gradskillnader vilket kan vara avgörande för om det går att stå ut med personen i fråga eller inte.

Om du lever med en man/fru som ändå är välmenande på något plan och som är mer mottaglig för gränssättningar kan det finna en del knep som du kan testa:

– Fundera på vilka påtryckningsmedel som finns. Kan du hitta något som narcissisten vill ha och som du kan kontrollera om han/hon får eller inte? Använd dig i så fall av den moroten och bestäm dig för att inte ha skuldkänslor när du använder dig av den, tänk att det på sikt kommer att gynna relationen och i och med det både dig och narcissisten.

– Fundera igenom hur drabbad du är av narcissisten, är du beredd att lämna narcissisten om dina försök inte fungerar?. Det kan vara bra att du har någon form av överblick över den behandling du får eftersom det är lätt att tappa vidden av hela situationen när du befinner dig i en känslomässig torktumlare.

– Berätta för narcissisten att du vill att ni jobbar på er relation och berätta vad du vill att han/hon ändrar på. Berätta även om konsekvenserna om du inte märker någon förändring.

– Bestäm för dig själv hur lång tid du tycker att det är rimligt att narcissisten får för att åstadkomma förändringar.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Har du mött den högpresterande narcissisten som gömmer sig bakom sitt yrke?

Har du mött den högpresterande narcissisten som gömmer sig bakom sitt yrke?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

En del narcissister fokuserar på att sätta sig över andra med hjälp av sitt yrke. De har ett yrke som inger respekt och använder sig av det för att trycka ner andra och sätta sig över andra. De skyltar ofta med sina ägodelar och de har folk som assisterar dem. Det kan handla om skådespelare, läkare, höga chefer etc.

Människor som har status och makt behöver inte skylta med den och utnyttja den. Du känner igen den högpresterande narcissisten som gömmer sig bakom sitt yrke genom att han/hon använder sitt statusen inom sitt yrke för att bete sig illa och sätta sig över andra.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Min man/fru med borderline har extrema känsloreaktioner och jag dras med i dem

Jag man/fru med borderline har extrema känsloreaktioner och jag dras med i dem

En del människor är av naturen med jämna  i sina känsloreaktioner medan andra är mer ojämna känslomässigt. Personer med borderline kan upplevas som extremt ojämna i humöret. Du som lever med en person med borderline kan till slut känna dig utbränd och att du vistas i en torktumlare vilket även den drabbade kan uppleva. Den drabbade kan dock inte ta semester från sig själv medan andra kan vila när de inte är i närheten av sin partner.

Det är lätt att dras med av någon som befinner sig i en känslomässig orkan, speciellt om ilska och anklagelser riktas mot dig. Det är lätt att du plötsligt också känner dig arg och irriterad vilket ofta handlar om att din partner med borderline sprutar ut alla jobbiga känslor på dig.

Om du har en man/fru med intensiva känsloutbrott kan du tänka på att vara observant på att det är lätt att dras med känslomässigt. Tänk på att:

– Observera hur du själv plötsligt känner stark oro eller ilska och analysera hur den processen gick till.

– Var observant på att inte ryckas med i svart-vitt tänkande dvs. tolka situationer som extrema åt ena eller andra hållet.

– Separera dina egna känslor från din partners, gå igenom vad som är dina känslor.

– Var observant på dina egna känslor och om du blir överkörd.

– Gå i efterhand igenom vad du tycker stämmer av alla anklagelser och vad du vet beror på din partners tillfälliga känslotillstånd.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur påverkas anknytningen av att föräldern “sluter fred” relativt fort med barnet efter en konflikt?

Hur påverkas anknytningen av att föräldern “sluter fred” relativt fort med barnet efter en konflikt?

Jag har tidigare skrivit om vikten av att “sluta fred” fort efter en konflikt både när det gäller föräldrar-barn relationen men även när det gäller relationen med en partner.

När du hamnar i konflikt med ditt barn kommer barnets anknytnings system inom kort att aktiveras. Barnet upplever stress. Om du sedan använder dig av utfrysning som bestraffning blir konsekvensen att barnets anknytnings system inte stängs ner och stress systemet fortsätter vara aktiverat. Om situationer med utfrysning upprepas ofta leder det till att:

– Barnet fokuserar all sin energi på att scanna in förälderns humör och sinnes tillstånd och kan därför inte koncentrera sig på utveckling inom andra områden t.ex. det sociala eller intellektuella.

– Barnet lär sig inte hantera sina känslor och att hennes känslor accepteras och det här kan leda till  “vilda västern” känslomässigt när barnet växer upp och har relationer, dvs. impulsiva känslomässiga reaktioner som kan vara alltför intensiva eller för lite känslomässiga reaktioner och för mycket anpassnings beteenden.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Har du mött den bortskämda narcissisten?

Har du mött den bortskämda narcissisten?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Ett vanligt scenario i den kommande narcissistens uppväxt är att du får signaler om att det inte finns gränser, dvs, när det gäller vi ssa områden kan du bete dig hur so helst. Ett exempel är att du förväntar dig att dina föräldrar ska servera dig och tillgodose alla dina praktiska önskemål. Samtidigt blir du inte bekräftad som person, dvs. du blir oftare kritiserad än att du får känna dig sedd och viktig. I många fall blir du sällan sedd utan du blir kritiserad och får höra att du ska korrigera ditt sätt att vara. Du får signaler att du är fel samtidigt som du inte får gränser när det gäller t.ex. praktiska saker.

Den bortskämda narcissisten växer ofta upp till en person som på ett oförskämt sätt tar för sig. Om han/hon har en partner kan det t.ex. förväntas av dig som partner att du ska tillgodose narcissistens behov på samma sätt som föräldrarna gjorde. Det kan t.ex. handla om att du som partner ska sköta markservisen på samma sätt som narcissistens föräldrar gjorde.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se