Undvikande anknytning och typiska beteende mönster

Undvikande anknytning och typiska beteende mönster

Läs mer om anknytning i mina tidigare texter.

Personer med undvikande anknytning och med undvikande desorganiserad anknytning (barnet beter sig kaotiskt med inslag av undvikande mönster) har vissa nyckel strategier som vuxna som man kan titta efter. Exempel på vanliga strategier är:

– Du idealiserar din förälder eller bortrationaliserar det negativa beteendet han/hon hade mot dig.

-Du minimerar de känslomässiga skador som förälderns beteende har åsamkat dig.

. Du kan ibland med stolthet se på dina strategier att se framåt och din motvilja att gräva i det som har varit.

– Du kan ibland se på jobbiga känslor som skamfyllda och du kan tycka att det är pinsamt och svagt om du blir ledsen och påverkad av händelser i din uppväxt.

– Du kan ha svårt att be om hjälp för att du inte vill belasta andra eller för att du tycker att det är svagt att be om hjälp.

– Du kan ibland med stolthet se på din självständighet och att du inte har behov av andra.

-Om du blir alltför påverkad känslomässigt av en relation är kan du ibland ta en paus från relationen eller backa från den.

– Du lever väldigt mycket i huvudet och kan tycka att det är onödigt eller svagt att trassla i känslor.

Det här är exempel på  tanke och beteende mönster som kan finnas hos personer med undvikande mönster i sin anknytning.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Varför kan barn med desorganiserad anknytning bete sig aggressivt mot den passiva föräldern? – Fall exempel

Varför kan barn med desorganiserad anknytning bete sig aggressivt mot den passiva föräldern? – Fall exempel

Läs mina tidigare texter om desorganiserad anknytning.

Jag har tidigare skrivit om att många barn med desorganiserad anknytning vid 4-5 års ålder utvecklar ett organiserat sätt att bete sig dvs. de hittar en strategi i kaoset. Vissa blir anpassliga och har som omedveten strategi att vara lätta att ha att göra med för att minska förälderns/föräldrarnas missnöje eller ilska. Andra barn blir arga på sin anknytningsperson och kan bete sig argt och  föraktfullt.

Ett exempel på ett scenario där ett barn reagerar med ilska och hån mot sin anknytningsperson är följande:

Fia är mamma till Mark, hon är den huvudsakliga anknytningspersonen och försöker möta hans behov. Hon är dock anpasslig och rädd för att bli lämnad av sin man. Hon  har anknytning som gör att hon  lätt får ångest för att bli lämnad i relationer, ibland kombinerat med en osjälvständighet som hon inte orkar ta itu med. Det kan handla om att hon inte orkar ta itu med att få ett bra jobb, utbilda sig, betala räkningar  själv etc.

Fias vardag går mycket ut på att scanna av sin mans humör och försöka se till att han inte blir arg. Han har ett  oförutsägbart humör och hennes strategi till att få bättre stämning  är att dölja saker för honom, ljuga och vara till lags inställd. När Mark blir utsatt för pappans raseriutbrott eller kritiska uppfostringsmetoder  väljer att se bort för att hon är rädd för sin mans ilska och för att bli avvisad av honom. Mark blir  utsatt för pappans oförutsägbara humör med inslag av ilska och tystnad samtidigt som han blir sviken av Fia som inte skyddar honom genom att sätta gränser mot pappan eller flytta därifrån. Eftersom Mark inte kan få utlopp för sin ilska och besvikelse mot pappan väller den upp mot Fia kombinerat med hån och förakt.

Fia kan heller inte sätta gränser mot Mark då hon är rädd för att bli avvisad eller för att det ska bli jobbig stämning.

Fia får ångest av dålig stämning och hennes enda mål är att försöka släta över och vara till lags så att stämningen blir bättre. Hon ser inte att hennes jakt efter kortsiktiga känslomässiga vinster leder till att hon bara skjuter fram sin ångest.

Det här är ett exempel på hur ett barn i förskole- och skolåldern med desorganiserad anknytning kan bete sig. Jag vill dock poängtera att det här är ett exempel, det finns även andra typer av scenarion.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Hur kan personer med undvikande anknytning jobba med sina undvikande mönster?

Hur kan personer med undvikande anknytning jobba med sina undvikande mönster?

Läs mer om undvikande anknytning i mina tidigare texter.

Om du har undvikande anknytning eller desorganiserad anknytning med inslag av undvikande behöver du först hitta faktorer som kan motivera dig till att jobba med dina undvikande mönster. Om du undviker jobbiga känslor får du kortsiktiga vinster i form av att du slipper känna en massa jobbiga känslor om du bara undviker de relationer som aktiverar jobbiga känslor hos dig. Impulsen att undvika kan t.ex. aktiveras när du ska kliva in i relationen mer känslomässigt. Du och din partner har kanske umgåtts och din partner kanske börjar ställa mer känslomässiga krav på dig. Du kanske då plötsligt reagerar med att känna dig fångad, pressad, uttråkad och du kanske plötsligt börjar se fel hos din partner; fel som kan handla om t.ex. hur din partner skrattar eller också kan det bara “kännas” fel och du står till slut inte ut med känslan utan du gör slut och känner lättnad. Motivationen att med dina undvikande mönster kan ofta gradvis komma för att du efter många år av ensamhet till slut känner att du egentligen inte vill vara ensam och att något måste vara fel eftersom du alltid hittar fel hos din partner. När du väljer att börja jobba med dina undvikande mönster behöver du bl.a. komma kontakt med känslor av sorg, avvisande och längtan efter närhet som ledde till avvisande när du var liten. Om du har idealiserat en förälder behöver du även se de negativa sidorna hos din förälder och hur de har påverkat dig till att få undvikande strategier i dina vuxna relationer. Om känslor av sorg, behov av närhet etc. väcker känslor av skam och vilja att börja intellektualisera och springa bort från de jobbiga känslorna behöver du vara medveten om det och försöka stanna kvar i de jobbiga känslorna.

Du behöver öva på att bli medveten om  de jobbiga känslorna acceptera dem och ta hand om dem istället för att kritisera dem och trycka bort dem.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Vanliga tankefällor om du är ångestdriven i relationer

Vanliga tankefällor om du är ångestdriven i relationer

Om du är ångestdriven när det gäller relationer har det sannolikt med din anknytning att göra. Det kan handla om att du har ambivalent anknytning eller desorganiserad anknytning med ambivalenta inslag. Dina reaktionsmönster i relationer handlar då ofta om att du är rädd för att bli avvisad, lämnad och du tillbringar ofta mycket tid till att tänka runt dina relationer. Du har även ofta tankefällor som går ut på att du tänker negativt om dig själv i relationen. Exempel på tankefällor kan vara:

– Selektiv uppmärksamhet: Du drar ut delar ur meningar och sammanhang som är till din nackdel och som får dig att tro att du inte är värd att bli älskad.

– Selektiv tolkning: Du tolkar saker din partner säger som ett tecken på att du inte är värd att älska.

– Selektivt minne: Du minns saker din partner har sagt som är till din nackdel men du tenderar att glömma bort de meningar som bevisar att han/hon vill vara med dig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Hur påverkas din personlighetsutveckling av desorganiserad anknytning?

Hur påverkas din personlighetsutveckling av desorganiserad anknytning?

När du som barn blir utsatt för trauma pga. att du har blivit illa behandlad under din uppväxt, påverkas inte bara ditt sätt att fungera när du är barn, utan hela din personlighetsutveckling påverkas (Van der kolk och Fischer, 1994).  Du kan få symptom som är typiska för PTSD då du t.ex. får svårt att reglera dina känslor (du har humörsvängningar), du dissocierar (stänger av känslomässigt och får en slags slow motion känsla som när du är under vatten), du somatiserar (har ont i kroppen som magen, huvudet etc.), du förändrar ditt sätt att se på dig själv och andra och du förändras när det gäller din känsla av livslust. Din personlighet kan präglas av att du ofta känner ilska eller av att du stänger av känslomässigt. Vissa personer med desorganiserad anknytning kan inta samma roll som den egna misshandlande föräldern hade. Det innebär att du kanske hanterar stressande situationer mot dina barn på samma sätt  som din anknytningsperson gjorde. Ett annat alternativ är att du blir passiv och rädd när du är i stressande situationer med dina barn pga. av att den stressande situationen blir en trauma aktivering av din egen uppväxt.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Skillnader i undvikande beteenden hos barn med undvikande anknytning och desorganiserad anknytning

Skillnader i undvikande beteenden hos barn med undvikande anknytning och desorganiserad anknytning

Läs mer om undvikande anknytning här.  Läs mer om desorganiserad anknytning här.

Det kan verka förvirrande ibland att se skillnad på desorganiserad anknytning och undvikande anknytning eftersom även barn med desorganiserad anknytning undviker sin anknytnings person ofta. Skillnaden är dock att om du har undvikande anknytning undviker du konsekvent att skapa nära relationer till andra människor; som barn väljer du hellre att titta och engagera dig i leksaker och som vuxen väljer du att ha många bekanta och tillfälliga relationer. Om du har desorganiserad anknytning undviker du inte din anknytnings person konsekvent, du har inte undvikande som en enda strategi utan du undviker på måfå på ett förvirrat sätt och du blandar den strategin med att inte göra någonting eller gråtande närma sig sin anknytnings person. Ett litet barn med undvikande anknytning som plockas upp av sin anknytnings person tittar ofta bort. Ett litet barn med desorganiserad anknytning kan ofta titta på sin förälder men med tom blick som om han/hon  tittar rakt igenom sin förälder. Barnet kan även bete sig  viljelöst utan initiativ.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterpeut

www.kbtemanell.se