Varför träffar jag bara narcissistiska män/kvinnor?

Varför träffar jag bara narcissistiska män/kvinnor

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Om du har haft flera relationer med narcissister är det vanligt att du undrar över varför det har blivit så. Du kanske tänker att du har haft otur eller du kanske undrar varför narcissister har valt dig.

Narcissister “väljer” inte medvetet människor som de kan trampa på. Däremot har de lätt för att ta för sig och de gillar att bestämma vilket gör att de uppskattar ditt sällskap om du själv ofta har svårt att välja eller om du känner dig osäker när det gäller att ta initiativ. Därför klickar du och narcissisten perfekt med varandra. Du bekräftar narcissisten och narcissisten bekräftar sig själv.

När narcissisten träffar en person som sätter gränser och ställer krav händer det ofta att de inte blir attraherade eller de blir irriterade och går vidare. När du däremot träffar någon som är omhändertagande och kanske verkar lite osäker är det vanligt att du känner dig föraktfull eller uttråkad. När du ska jobba med dina mönster så att du slutar välja narcissister är det viktigt att du börjar observera vad du blir intresserad av hos en partner och vem du har impulser att diskvalificera. Ge dig inte i i ett umgänge med någon som du ganska snart ser har samma sätt som tidigare personer som har varit dåliga för dig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Är din narcissistiska mamma känslomässigt behövande?

Är din narcissistiska mamma känslomässigt behövande?

Läs mer om narcissistiska mammor i mina tidigare texter.

Narcissistiska mammor kan utifrån sin läggning ha olika specialteman när det gäller narcissism.

En del mammor kan vara kalla, distanserade och ointresserade medan andra gärna vill ha en nära relation fast närheten bygger på att deras behov blir tillgodosedda av deras barn. Den här mamma känner sig berättigad att bli omhändertagen av sina barn.

Hon kan prata om sina känslor ibland även när det gäller jobbiga känslor i relation till sin man dvs. din pappa. Hon vill att du lyssnar, stöttar och ger råd. Du blir som en nära vän till din mamma och hon kan bekräfta dig för det vilket leder till att du känner dig sedd och duktig. Din mamma kan även inför sina vänner berätta att du och hon har en nära relation och att ni kan prata om allt.

Din största utmaning till att avsluta din roll som terapeut till din mamma blir ofta att du får brottas med skuldkänslor. Om du försöker säga till din mamma att du behöver få utrymme att prata om dig själv kommer du ofta att bemötas av missnöje och ogillande vilket gör att det blir lockande att falla tillbaka i samma roll. Så fort du återtar din roll som terapeut kommer din mamma att bli mer bekräftande igen.

Om du har en narcissistisk mamma som är känslomässigt behövande behöver du förbereda dig på att jobba med skuldkänslor du kommer få när du försöker ställa krav och du behöver bestämma dig för att du ska stå ut med dina skuldkänslor. Du kan bestämma dig för att göra ett beteende experiment under några månader då du ställer krav och om du känner att du inte står ut med dina skuldkänslor kan du tänka att du i värsta fall får återgår till dina gamla mönster. Det här är en bra strategi för att stå ut med att genomföra jobbiga beteenden.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Jag inbillar mig att jag kommer sluta känna mig som en bluff om jag presterar mer

Jag inbillar mig att jag kommer sluta känna mig som en bluff om jag presterar mer

Läs mer om självkänsla i mina tidigare texter.

Ett vanligt drag hos dig som har låg självkänsla och presterar mycket är att du tänker att du kommer att bli av med din känsla av att vara bluff om du presterar lite till. Du fastande kanske i det ekorrhjulet av tankar redan när du gick i skolan och presterade men det kan också vara så att du hamnade i prestations ekorrhjulet när du började jobba.

Om du har en inneboende rädsla för att framstå som en bluff är det vanligt att du har svårt att säga nej till arbetsuppgifter eller be någon annan att göra dem. Om du får bekräftelse på att du presterar bra är det vanligt att du pustar ut tänker att det gäller att jobba på så att andra inte ska inse att de har misstagit sig när de trodde att du var duktig. Du kan också tänka att det är en tidsfråga innan andra märker att du bara har glidit fram av en slump men att du egentligen inte kan så mycket. Rädslan tvingar dig att prestera mer och försaka dina nöjen och ibland din sömn. Den onda cirkeln vidmakthålls eller förvärras av att du ofta blir mer och mer orolig för att misslyckas ju mer du kör över dina behov. Du hanterar din rädsla genom att prestera mer och kör över dina behov mer vilket leder till att rädslan för att misslyckas och avslöjas ökar.

Ditt strategi att bryta den onda cirkeln är att du måste försöka gå emot din lust att prestera mer och istället börja fundera på hur du kan tillgodose dina behov mer. Du kommer på sikt att märka att din rädsla för att misslyckas kommer att börja mattas av.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Vill du träffa andra som har varit eller är drabbade av narcissister?

Vill du träffa andra som har varit eller är drabbade av narcissister?

Många människor har föräldrar eller en partner som har narcissistiska drag. Jag har fått flera förfrågningar om jag kan sammanföra människor som känner sig drabbade av narcissister för att man ska kunna dela sina erfarenheter med andra och känna sig mindre ensam med sina tankar och känslor. Jag vill därför föreslå att ni som vill få kontakt med andra som har känt sig drabbade av narcissister kan maila mig på kbtemanell@live.se och lämna er mail adress så att jag kan förmedla kontakt med andra som har känt sig drabbade. Meddela gärna även om det handlar om en narcissistisk partner eller om en narcissistisk förälder.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterpeut

www.kbtemanell.se

Öva på att identifiera dina känslor

Öva på att identifiera dina känslor

Många människor har svårt att identifiera sina känslor. I en bra uppväxt miljö tränas du att sätta ord på dina känslor genom att dina föräldrar hjälper dig med det. Du lär dig att sätta ord på dina känslor genom att dina föräldrar ställer frågor och sammanfattar dina reaktioner. Du får hjälp att sortera bland känslor som ilska, skam, ledsenhet etc. När du växer upp i en miljö där du får trycka ner dina känslor för att du får signaler om att de är skamfylld, misslyckade eller jobbiga har du ofta i vuxen ålder tillgång till några få känslor. Du kanske ofta blir arg på ett sätt som skadar dina relationer eller du kanske alldeles för ofta känner ångest eller rädsla på ett sätt som hämmar dig i tillvaron.

Öva dig att identifiera dina känslor på följande sätt: – Gör en lista över 3 saker som får dig att känna

ilska

skam, pinsamhet, skuldkänslor

rädsla, ångest

nedstämdhet, ledsenhet, modfälld

sorg

glädje

Skriv en ny  lista varje vecka där du beskriver vad som fått dig att känna de nämnda känslorna föregående vecka.

– Registrera varje kväll vilken känsla du har känt mest under dagen, gradera den från 0-5.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

 

Vill du träffa andra som har varit eller är drabbade av narcissister?

Vill du träffa andra som har varit eller är drabbade av narcissister?

Många människor har föräldrar eller en partner som har narcissistiska drag. Jag har fått flera förfrågningar om jag kan sammanföra människor som känner sig drabbade av narcissister för att man ska kunna dela sina erfarenheter med andra och känna sig mindre ensam med sina tankar och känslor. Jag vill därför föreslå att ni som vill få kontakt med andra som har känt sig drabbade av narcissister kan maila mig på

kbtemanell@live.se

och lämna er mail adress så att jag kan förmedla kontakt med andra som har känt sig drabbade. Meddela gärna även om det handlar om en narcissistisk partner eller om en narcissistisk förälder.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterpeut

www.kbtemanell.se

Älskar psykopaten sina barn?

Älskar psykopaten sina barn?

Den här frågan kan tyckas enkel men när det gäller psykopater är inget enkelt. I en del fall visar den psykopatiska föräldern mer tydligt och visa att han/hon struntar i sina barn. Det kan handla om att föräldern missbrukar, misshandlar barnen psykiskt och fysiskt samt ofta är utanför hemmet t.ex. för att missbruka.

I andra fall är det mindre tydligt, det kan tom. bli så diffust att barnen kanske ända upp till vuxen ålder tror att de har haft en engagerad förälder fast det i själva verket har handlat om en förälder som har försökt leva via sitt barn och uppnå sina mål med barnen som redskap. Den här föräldern skjutsar sina barn, lagar mat åt dem, betalar saker åt dem etc. I gengäld förväntar sig den här psykopatiska varianten på förälder total lydnad. Det främsta vapnet för att få barnen till lydnad är alla tjänster som föräldern gjort. Om de här barnen någon gång försöker uttrycka en vilja som går mot förälderns vilja blir de genast påminda om alla uppoffringar som deras förälder har gjort för deras skull. De här barnen får oftast inte bygga upp någon egen identitet. De är en förlängd arm av den psykopatiska föräldern och de brottas med skuldkänslor. Vissa psykopat föräldrar kan uttrycka att de älskar sina barn och de kan också göra mycket för sina barn. De kommer dock alltid att välja sina egna behov före sina barns behov. Kärleken går ut på att barnen får hjälp med saker i livet så länge det passar den psykopatiska föräldern, annars blir de utsatta för skuld, skam och kritik.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Jag får ångest av att sommaren närmar sig

Jag får ångest av att sommaren närmar sig

En del människor känner mer energi och glädje när våren kommer medan andra får mer ångest. Ångesten kan handla om:

– Tankar att man måste klä sig mindre vilket du kanske inte har lust med pga. viktångest.

– Tankar att ännu en sommar är här och att inget i ditt liv har ändrats till det bättre. – Oro kring vad du ska göra eftersom du är singel och alla andra verkar ha en pojkvän/flickvän.

– Tankar av att du är misslyckad för att alla andra verkar glada och fulla av energi.

– Tankar att du borde vara glad för att det är ljust och varmt men att du inte är det.

En början kan vara att du identifierar varför du får ångest för att du annars bara blir översköljd av en diffus känsla och psyket får mer ångest av att inte veta vad ångesten handlar om. Försök sedan gå igenom hur du kan hantera de olika tankarna. Du kanske t.ex. behöver göra en mer konkret plan inför vad du ska göra på semestern, jobba med acceptans kring din kropp, jobba med tankefällor t.ex. jag kommer aldrig få en rolig sommar med en partner utan jag kommer alltid känna mig ensam och utanför, jobba med tankefällan att  jämföra dig med andra. Du vet inte om alla du ser är så glada, det du ser är bara det de vill visa och för det andra. Vidare kanske du behöver söka upp situationer och människor som du har mer gemensamt med tanke på hur din livssituation ser ut just nu, det finns många som känner som du och du kommer känna dig mindre ensam om du har fler att prata med som känner likadant.

Det här var exempel på hur du kan tänka om du känner ångest inför sommaren. Ångesten är såklart individuell och kan handla om många faktorer men det här var bara exempel på hur det kan se ut då jag träffar många människor som får ångest vid runt den här perioden på året.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Narcissister vill tro att de är bättre än andra men är samtidigt livrädda för att bli betraktade som annorlunda

Narcissister vill tro att  de är bättre än andra men är samtidigt livrädda för att bli betraktade som annorlunda

Läs mina tidigare texter om narcissism.

Narcissister vill tro att de är bättre än andra och de kan därför även fälla irriterande kommentarer som väcker ilska hos andra. De upphöjer sig själva samtidigt som de får andra att känna sig i underläge. Narcissisterna får kortsiktigt vinster av det skrytiga beteendet därför att de just då ofta lyckas få sin samtalspartner att känna sig dålig eller skamfylld medan de själva blir på gott humör. Den positiva känslan är dock kortvarig och när narcissisterna blir ensamma drabbas de åter av känslan av oduglighet och skam. De är livrädda för att deras brister ska upptäckas av andra och få dem att framstå som annorlunda. Ångesten leder till att de i nästa sällskap pratar gott om sig själva nästan som att de försöker övertyga både andra och sig själva om hur överlägsna de är. De är livrädda att om de inte framställer sin perfekta fasad så kommer andra att se deras brister och att de är annorlunda på ett negativt sätt.

Den onda cirkeln kan pågå en hel livstid då narcissisterna sällan söker terapi och när de gör gör det så är det nästan aldrig för att ska förändra något hos sig själva.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www,kbtemanell.se