Vilken roll hade du i din familj?

Vilken roll hade du i din familj?

Det är vanligt att du i dina vuxna relationer intar en liknande roll som den du hade i din familj när du växte upp. Om du hade en föräldraroll och omhändertagande roll gentemot din förälder är det vanligt att du i vuxen ålder intar en omhändertagande roll mot din partner. Om du hade en roll av att bli kritiserad av din förälder kan du ofta välja en partner där du antingen har den kritiserande rollen eller rollen av den som blir kritiserad beroende av vilken personlighet du har. Ställ dig själv följande frågor för att få grepp om varför du väljer vissa typer av män/kvinnor i vuxen ålder: – Vilken roll hade du i familjen? – Varför hade du den rollen? – Vilka beteenden har du som går att associera till den rollen? – Hur känner du dig i din roll och vad leder den till för beteenden? – Har din roll ändrats med tiden? – Om din roll har ändrats, vilka mönster kan du identifiera? Gå igenom frågorna ovan och skriv ner svaren så att du kan läsa de flera gånger och verkligen förstå varför du beter dig som du gör i relationer. Det första steget till förändring är att du förstår intellektuellt, därpå kommer en lång träning av beteende förändringar.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Utmärkande drag hos den kvinnliga psykopaten

Utmärkande drag hos den kvinnliga psykopaten

Läs mer om psykopati  mina tidigare texter.

Psykopater har vissa grundläggande drag som t.ex. låg förmåga till empati, förmåga att känna skuldkänslor.

 Psykopatin uttrycker sig dock lite olika hos män och kvinnor. Män visar oftare upp sin ilska öppet och kan sitta på anstalt för misshandel och andra våldsbrott oftare än kvinnor.

Kvinnor visar i högre grad sin ilska på ett mer förrädiskt sätt. De använder sin sexualitet i högre grad och försöker närma sig män med den strategin för att komma åt pengar eller status. Vidare kan de gå bakom ryggen i högre grad och ställa till med skada istället för att öppet hota andra.

När kvinnor med psykopati skär sig eller skadar sig själva på annat sätt är det ofta som en strategi för att upp nå något de vill ha.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Känner du periodvis hopp om att din narcissitiska mamma ska förändras?

Känner du periodvis hopp om att din narcissistiska mamma kan förändras?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Om du har en narcissistisk mamma är det vanligt att du pendlar mellan hopp och förtvivlan. Det kanske finns stunder när du är i akut behov av psykiskt eller praktiskt stöd och din mamma är där för att hjälpa dig. Det här kan leda till att du tror att hon äntligen är på väg att förändras och att du kommer att bli sedd och bekräftad på ett sätt som du alltid har längtat efter. Känslan av hopp gör dock att smällen blir desto kraftigare när du efter ett tag upptäcker att hon pikar dig på ett sätt som får dig att känna dig värdelös eller också kanske hon utnyttjar information du har gett henne om dig själv i ett svagt ögonblick till att pika dig. Narcissistiska mammor förändras mycket sällan. Det beror på att de liksom alla narcissister sällan vill se att de behöver ändra något hos sig själva och därför kan de heller inte “läka från sin narcissism”. Det är däremot inte ovanligt att de kan visa en bekräftande sida men den dyker oftast upp när de själv känner sig i underläge på något sätt eller när de har känt sig ensamma. Oftast aktiveras den narcissistiska sidan igen så fort de har blåst upp sitt ego igen och hittat någon som kan bekräfta dem igen. Narcissister är innerst inne oftast livrädda för ensamhet. Ensamhet leder till att de inte kan täcka över känslor av värdelöshet med hjälp av andra människor utan de är tvungna att hantera alla jobbiga känslor. Därför kommer narcissisten bli både bekräftande och hjälpsam när han/hon känner sig ensam och uttråkad men som jag beskrev ovan är det oftast en tidsfråga innan de jobbar tillbaka sitt självförtroende varpå den narcissistiska sidan aktiveras igen.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Hur uppstår narcissism hos barn?

Hur uppstår narcissism hos barn?

Läs mina tidigare texter om narcissism.

En central faktor hos barn som utvecklar narcissism är en kombination av att upphöja något konkret (icke känslobetonat) samtidigt som barnet inte får sina känslomässiga behov tillgodosedda. Det kan handla om att du t.ex. matar barnet med att han/hon är intellektuellt vassare än andra barn, bättre och eller att andra är mer omogna och fåniga jämfört med ditt barn. Det kan också handla om att du matar ditt barn med idéer om att han/hon förtjänar att få det bättre i framtiden än andra. Du kanske bekräftar ditt barn när ni tillsammans skrattar åt andra som presterar sämre eller som på något sätt har misslyckats. Ofta är du dessutom kritisk mot ditt barn när han/hon inte lyckas i enlighet med dina normer. Dessutom handlar det ofta om barn som har lätt för att ta för sig och där känslan ilska lätt aktiveras.

Sammanfattningsvis handlar det om ett kritiserande, en känslomässig kyla när “fel” beteenden uppstår, i kombination med bekräftelse för ytliga faktorer.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se