Jag skjuter fram viktiga saker och mitt självförakt växer

Jag skjuter fram viktiga saker och mitt självförakt växer

Har du varit med om att tänka att du borde göra en massa saker, inte göra dem samt inte veta vad du ska göra med allt självförakt du känner?

Om du känner igen dig i beskrivningen ovan är det vanligt att du snabbt hamnar i en ond cirkel. Den onda cirkeln skapas genom att du ställer krav på dig själv att göra något, du gör det inte, du bombarderar dig själv med självkritik vilket i sin tur dränerar dig på energi och gör dig mer handlingsförlamad.

Testa att hantera ditt problem på följande sätt:

– Analysera vad din handlings förlamning handlar om. Handlar den om att du faktiskt alltid har haft tendens till att skjuta upp saker eller är det något som kommer i perioder när du är stressad och har för mycket att göra?

Har du generellt höga krav och tendens till att alltid hitta nya borde saker att göra när du gjort färdigt en sak?

– Ger du dig själv belöningar när du uppnår ett mål? Vilar du? Eller kritiserar du dig själv för att du inte har uppnått mer?

Testa att göra en lista mer saker du vill uppnå. Schemalägg när du ska göra olika saker och se till att du blandar borde sakerna med belöningar. Du varvar mellan att hämta kraft och bli av med kraft.

En vanlig fälla är att du schemalägger för många saker, inte får dem gjorda och börjar kritisera dig själv igen.

– Utvärdera i slutet av veckan vad du har uppnått, tänk ut en belöning och skriv ner nya saker för kommande vecka. Var även noggrann med att spjälka ner stora saker i mindre delar då du även kan bli handlings förlamad av t.ex. tanken att renovera huset. Psyket tycker om kontroll så det är viktigt att få konkretisera begrepp till konkreta beteenden.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Min skräck för att bli övergiven hindrar mig från att gå in i relationer

Min skräck för att bli övergiven hindrar mig från att gå in i relationer

En del människor har stor övergivenhets problem pga. sin uppväxt. Om du har växt upp i en miljö som har varit oförutsägbar och där du aldrig riktigt har vetat om och när din förälder kommer att vara känslomässigt tillgänglig kan du har problem med övergivenhet i vuxen ålder. Inom Schema terapin säger man att ångest relaterat till övergivenhet är värre jämfört med ångest för många andra saker därför att den skapades på ett pre verbalt stadium dvs. när du var så liten att du ännu inte kunde prata.

Man menar att känslan hjälplöshet är ännu större när du inte ens har språket till hjälp för att försöka få kontroll över den situation du befinner dig i.

En del människor har i vuxen ålder haft destruktiva relationer där de gång på gång har blivit övergivna varpå de till slut bestämmer sig för att inte mer närma sig någon känslomässigt. Det här kan dock istället leda till en stor känsla av ensamhet och utanförskap. Det kan leda till att du känner att närhet och samhörighet är till för andra men inte för dig.

Tyvärr kan du inte få garantier för att du aldrig mer kommer att känna övergivenhets ångest men däremot finns det mycket du kan göra för att minska den sannolikheten. Om du har haft en trasslig bakgrund som lett till stark övergivenhets ångest har du sannolikt även haft lätt för att välja män/kvinnor som har övergett dig.

Du kan jobba med dig själv genom att se gamla mönster, hur din uppväxt hänger ihop med de val du gjort i vuxen ålder, få större empati för dig själv varpå du ökar sannolikheten att välja personer som inte kommer att överge dig. Du kommer fortfarande att vara tvungen att ta en risk men å andra sidan går det inte att ha total kontroll när vi har att göra med andra människor, en viss procent ovisshet ingår i paketet.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se