Har du svårt för att vara empatisk mot dig själv?

Har du svårt att vara empatisk mot dig själv?

Om du har haft en uppväxt där dina föräldrar har varit kritiska mot dig och du inte har blivit bemött med empati kanske du i vuxen ålder har svårt att vara empatisk mot dig själv. Problemet är att om du inte är empatisk mot dig själv så är sannolikheten stor att du inte mår bra. Det kan yttra sig i form av ångest, nedstämdhet, problem med ilska etc.

Om du inte är van vi d att vara empatisk mot dig själv kräver det övning. Du kanske redan har försökt öva på detta men kommit fram till att du försöker tänka positiva tankar om dig själv men att det inte fungerar. En vanlig orsak till att den strategin inte fungerar är att dina tankar inte hjälper om du samtidigt pressar dig själv till att vara perfekt hemma, på jobbet, som förälder etc.

Här är några exempel på hur du övar på att vara mer empatisk mot dig själv:

1. Försök se en situation under din uppväxt där du blev kritiserad och oempatiskt bemött. Vad skulle du säga för att skydda den lilla personen (som är du själv)?

2. Vad skulle du säga till en vän i samma situation?

3. Gör något konkret bra för dig själv när du har varit självkritisk. Det kan handla om små gester som att ta en paus, köpa en tidning till dig själv, avsätta tid att läsa, promenera etc.

4. Observera de självkritiska tankarna. Se dem som du skulle se på åskmoln som kommer och som sedan försvinner. Tankarna är inte du, de är ditplanterade av andra som en gång har varit kritiska och oempatiska.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Jag blir inte attraherad av känslomässigt tillgängliga män/kvinnor

Jag blir inte attraherad av känslomässigt tillgängliga män/kvinnor

Läs mer om relationer i mina tidigare texter.

Upplever du att du bara blir attraherad av personer som inte är bra för dig? I så fall är det oftast inte en slump. Attraktion och förälskelse är som en drog, du kan nästan uppleva att du blir beroende av drogen, förälskelse så du känner ett stort behov av att bli förälskad, annars kan livet kännas tråkigt och meningslöst.

Om du känner igen dig i att du känner ett tomrum och en meningslöshet när du inte är förälskad behöver du fundera på vad tomrummet handlar om istället för att genast agera på tomheten genom att söka en ny förälskelse. Om du söker förälskelser för att springa ifrån tomhet och tristess är risken stor att du inte noterar vem du är förälskad i utan nöjer dig med att du är förälskad.

Det här kan ofta leda till att du efter en intensiv förälskelse känner dig lämnad, lurad och utbränd av en jobbig period med en människa som inte är bra för dig. Om du upplever att du bara träffar fel personer behöver du fundera på om du har kanske någon gång har träffat en tillgänglig person men lämnat honom/henne för att det inte har känts tillräckligt spännande. Försök nästa gång när du går på dejt att testa att umgås en period även med personer där du inte känner omedelbart intresse. Umgås och utvärdera efter varje umgängesperiod hur du mår känslomässigt. Ofta kan det bli så belönande att du mår bra av den andra personen att det kan kompensera det faktum att du kanske inte upplever intensiv förälskelse.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Jag känner självförakt för att jag är tyst och tråkig

Jag känner självförakt för att jag är tyst och tråkig

Jag har tidigare skrivit om att vi människor, när vi känner negativa känslor har tendens att bete oss på sätt som förstärker de negativa känslorna efter ett tag. Vi gör saker som lindrar den negativa känslan men som på sikt leder till att den förstärks.

På samma sätt är det om din sköra punkt är att du känner dig tråkig. Människor som känner sig tråkiga känner ställer ofta krav på sig själva att de bör säga underfundiga kommentarer i sällskap med andra. Du jämför sig ofta med andra till sin nackdel och tycker att andra säger roliga saker. Ofta kanske du tänker något som du vill säga men som någon annan hinner säga före dig eftersom du har så höga krav på att säga saker på ett bra sätt att du inte säger något till slut. När du är i sällskap kan du ofta i efterhand tillbringa mycket tid att klanka ner på dig själv varför du inte sade vissa saker samt att du skäms för de saker du sade.

Om du har ångest för att du upplever att du är tyst och tråkig har du också ofta problem med att du har för höga krav på dig själv samt att du är självkritisk.

Gör följande:

– Gå igenom några “kallprat meningar” som folk brukar säga till varandra på fester. Lyssna på vad andra säger.

– Ställ frågor till andra.

– Gå igenom med dig själv vad du vill säga om dig själv rent generellt till andra.

– Strunta i de “roliga” meningarna som du tycker att andra säger. Acceptera att vissa har mer “talang” för att kallprata än vad andra har. De har ofta fler bekanta medan människor som tycker mer om att prata om djupa saker har färre vänner men mer djupa relationer.

– Jobba med dina höga krav och ditt självkritiserande, se på dessa faktorer som du skulle se på dina värsta fiender.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Har du mött den deprimerade narcissisten?

Har du mött den deprimerade narcissisten?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Det är tungt och jobbigt med depressioner både för de som är deprimerade, men även för de i närheten.

Som utomstående kan du ofta uppleva att ett täcke lägger sig över stämningen och att du febrilt försöker lyfta alla negativa kommentarer med något positivt. När narcissisten är deprimerad blir allt ännu jobbigare. Bortsett från att negativa kommentarer om allt och alla, tillkommer suckar, tystnad, surhet samt en stor portion kritik.

Narcissisten är bra på att kritisera även som icke deprimerad men som deprimerad blir han/hon sju resor värre. Du bemöts med negativa kommentarer vad du än gör, ofta i samband med att narcissisten kan bli avundsjuk för att du är glad eller för att något går bra för dig. Han/hon kan då få en kortsiktig vinst i att blåsa hål på din glädje så att du efter ett tag känner dig tung, negativ och sur.

Grädden på moset kan då bli att en kommentar kring att du alltid ska gnälla och förstöra stämningen. Om du har en deprimerad narcissist i din närhet är det extra viktigt att du får “frisk luft” från andra människor och aktiviteter. Annars är det lätt att du dras med i det negativa och tror på anklagelserna att du alltid är tråkig, negativ och sur.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut www.kbtemanell.se

Varför känner jag mig lugn när jag skadar mig själv?

Varför känner jag mig lugn när jag skadar mig själv?

Det är vanligt för människor som skadar sig själva att de känner ett lugn i samband med den självskadande handlingen. Känslan av lugn är dock kortsiktig. Den kan tillfälligt hjälpa dig att stänga av din ångest eller andra negativa känslor som du bär på. Den kan också hjälpa dig att fokusera på den fysiska smärtan som självskadandet innebär så att du slipper känna ångest eller ilska mot dig själv.

Självskadandet kan för vissa människor nästan kännas beroendeframkallande. Du självskadar, du slipper tillfälligt ångest eller andra negativa känslor vilket så småningom gör att du vill självskada igen. Ett första steg till att sluta självskada är att du behöver försöka tänka på att du inte uppnår det du vill. Du vill få bort dina negativa känslor men på sikt blir de bara värre av att du självskadar.

Om du skadar dig själv kommer ditt psyke att slå bakut och du kommer att få mer av de jobbiga känslorna. Du hamnar i en ond cirkel där du bara kommer att må sämre och sämre.

Om du tänker att det inte spelar någon roll om du mår sämre för att du ändå mår så dåligt eller för att du inte förtjänar att må bättre får du försöka tänka att du inte har något att förlora på att testa andra strategier till att bli av med ångesten.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se