Vilka diagnoser har mammor till personer med borderline?

Vilka diagnoser har mammor till personer med borderline?

Läs mer om borderline i mina tidigare texter.

Forskning har visat att mammor till personer med borderline ofta har psykiatriska diagnoser. En studie visar att 15% har en psykiatrisk diagnos där depression och alkoholism är vanligast. 10% av de med borderline har en mamma som också har samma diagnos. Samma studie visade att bara 24% av kvinnorna i studien fick barn. Resultatet stämmer överens med andra studier som visar att färre kvinnor med borderline skaffar barn jämfört med kvinnor som inte har borderline. Det låter trovärdigt med tanke på (som jag har nämnt tidigare) att kvinnor med borderline är kroniskt utbrända. De får ofta ångest, den håller i sig länge och de hinner knappt återhämta sig från en ångest situation innan de drabbas av nästa. När de inte har ångest blir de ofta uttråkade, rastlösa och ser till att försätta sig i en ny situation som leder till ångest.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Vad händer i hjärnan vid borderline?

Vad händer i hjärnan vid borderline?

Läs mer om borderline i mina tidigare texter.

Jag har tidigare skrivit att forskning har visat att människor med borderline har lättare att känna jobbiga känslor, det tar längre tid för dem att återhämta sig från jobbiga känslor och det jobbiga känslotillståndet pågår längre än om du inte har borderline.

Detta innebär att du med borderline i princip är känslomässigt utbränd konstant.

Om du har borderline har du ofta ökad aktivitet i amygdala systemet (systemet som reglerar rädsla och med andra ord ångest). Du har alltså lätt att få ångest. Ofta har du även minskad aktivitet i system i hjärnan som reglerar impulskontroll och system som reglerar minne, inlärning och resonerande kring ett problem. Du har med andra ord lättare att slänga dig in i aktiviteter som är ogenomtänkta och som på sikt är destruktiva för dig.

När det gäller inlärning, minne och problemlösning fungerar du ibland sämre pga. att du vid stark ångest, ilska etc. tänker sämre. Detta är inte utmärkande för personer med borderline utan för alla människor. Man ska generellt t.ex. inte försöka lösa konflikter med sin partner när man är väldigt arg, man tänker sämre då.

Vidare är det bra att ha i bakhuvudet att alla människor med borderline inte har samma grad av problem. Vissa kan t.ex. ha ett fungerande arbete och lyckas hålla sin problematik borta från människor de känner ytligt medan andra med borderline har så svårt att hantera sina känslor och sin vardag att de inte klarar av att arbeta eller ha relationer överhuvud taget.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Hur brukar människor med PTSD (post traumatiskt stress syndrom) undvika jobbiga tankar och känslor?

Hur brukar människor med PTSD (post traumatiskt stress syndrom) undvika jobbiga tankar och känslor?

Om du är  med om en eller flera traumatiska händelser vid ett tillfälle eller under en period kan du drabbas av PTSD (post traumatiskt stress syndrom). Vid PTSD reagerar hjärnan med att undvika tankar på det som har hänt eftersom de väcker jobbiga känslor. Ett problem när du undviker att gå igenom det som har hänt är att hjärnan aldrig får ett ordentligt grepp och en förståelse för det som har hänt och du förhindras att bearbeta traumat. Konsekvensen blir att det kan gå många år och du reagerar fortfarande med nästan lika starka negativa känslor som du gjorde då traumat inträffade. Detta kan leda till att du på olika sätt blir handikappad i din vardag trots att det har gått många år.

Undvikanden av tankar och känslor innefattar 3 eller fler av följande punkter:

  • Du undviker tankar, känslor eller samtal om traumat.
  • Du anstränger dig för att undvika aktiviteter, människor eller platser som påminner dig om traumat.
  • Du kan inte komma ihåg en viktig pusselbit av traumat.
  •  Du har lågt intresse för att aktivera dig eller delta i olika aktiviteter.
  • Du känner dig avskärmad från andra människor.
  • Dina, du känslor är bromsade eller blockerade; du kan t.ex. inte känna kärleks känslor.
  • Din uppfattning om din framtid har blivit begränsad. Du förväntar dig t.ex. inte att ha en karriär, partner, barn eller få uppleva saker i livet som anses normala.

När du undviker tankar och känslor som är kopplade till traumat försöker du dels fysiskt undvika situationer men du försöker också trycka ner känslor och bli likgiltig.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Hur många människor är narcissister?

Hur många människor är narcissister?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Många människor har narcissistiska drag men uppfyller inte kriterierna för narcissistisk personlighets störning. Enligt en undersökning som gjordes 2008 har 6,2% av alla människor narcissistisk personlighets störning. Dessa personer är naturligtvis ännu svårare att ha att göra med än de som har drag av narcissism.

Narcissism har alltid ansetts vara med vanligt hos män än hos kvinnor. Vissa studier visar att 75% är män medan andra studier visar att 62% är män och 38% är kvinnor. Nya studier på unga människor har dock visat att unga kvinnor börjar ta igen försprånget som män har när det gäller narcissism.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Finns det en portion narcissism hos små barn?

Finns det en portion narcissism hos små barn?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Om du observerar små barn kan du hos många av dem märka ett narcissistiskt beteende som dock är normalt. Barnen utgår ofta från sig själva och sina behov och de kan ta för sig på sätt som kan verka komiska. Det är inget vi vuxna blir kränkta av därför att vi förstår att barnen är små och inte kan bättre.

Under en normal uppväxt med känslomässigt bekräftande föräldrar lär sig barn som kanske biologiskt har förutsättningar att bli narcissister, att hantera känslor av bl.a. skam och ilska så att de kan passera “det narcissistiska” sättet som många två- åringar har. De får redskap för att hantera sina tankar och känslor så att de inte har behov av att ta för sig på andras bekostnad, vara ständigt avundsjuka, framhäva sig själva konstant och tävla om att vara först etc. Vidare lär de sig att det går att lita på en vuxen vilket gör att de inte utvecklas till individer som konstant behöver vara på sin vakt för att inte bli lurade eller försatta i underläge.

Du hjälper ditt barn att hantera skam genom att bekräfta och ta hand om känsla på ett bra sätt när den uppstår. Poängen är att barnet ska kunna känna skam och sedan komma ut ur den med hjälp av strategier som det lär sig av den vuxne. Då kommer barnet som vuxen att kunna hantera sin egen skam på ett sunt sätt utan behov av att genast lägga över den på andra vilket narcissister gör. Jag nämner speciellt känslan skam därför att den är central hos narcissister.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

 

Varför tappar jag intresset för alla mina pojkvänner/flickvänner efter ett tag?

Varför tappar jag intresset för alla mina pojkvänner/flickvänner efter ett tag?

Läs mer om undvikande anknytning  i mina tidigare texter.

Många har erfarenheten av att ha varit tillsammans med någon ett tag och sedan tappat intresset och avslutat relationen. Om detta dock har inträffat flera gånger kan det bero på destruktiva mönster du har när det gäller relationer. Personer med undvikande anknytning eller desorganiserad anknytning i kombination med undvikande anknytning kan ibland hamna i sådana mönster.

Relationerna kan ofta börja med ett starkt intresse som efter ett tag ändras till att du börjar tvivla, ifrågasätta och kanske känna förakt och ibland bli äcklad av din pojkvän/flickvän. Hela processen är ofta plågsam för dig då du pendlar mellan att tänka att du känner dig positiv och hoppfull och att du känner hopplöshet och andra negativa känslor. Processen kan ibland pågå länge då du kanske tänker att du den här gången måste stå ut eftersom du inte vill gå igenom samma procedur som du gjort tidigare vid flera tillfällen. Ofta avslutas plågan med att du till slut avslutar relationen och under en period känner stark lättnad varpå du efter några månader eller ett halvår börjar känna dig ensam och har behov av en relation igen.

Grundproblematiken som du behöver börja jobba med om du känner igen dig i texten ovan är att behöver gå igenom din uppväxt, förstå den och börja jobba med de destruktiva mönster du har idag.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Blir du ofta alldeles för arg på din man/fru?

Blir du ofta alldeles för arg på din man/fru?

Läs mer om relationer i mina tidigare texter.

Om du upplever att du tappar kontrollen över din ilska gentemot din partner på ett sätt som inte är adekvat för situationen kan det bero på flera saker.

Du kanske försöker “lösa” ditt problem genom att bestämma dig för att du i fortsättningen måste kontrollera din ilska bättre och du kanske övertygar dig själv om att det inte kommer att hända igen. Du förlitar dig på att du med din viljekraft ska kunna lösa problemet.  Oftast fungerar inte den här strategin.

Försök istället med att:

  • Ta reda på varför du är arg. Är det för att du känner dig överkörd och står ut med det varpå du brister?
  • Är det faktorer från din uppväxt som spökar?

Det är mycket vanligt att din uppväxt spökar om du har problem med ilska.  Det är viktigt att du går igenom din uppväxt och observerar om det finns luckor som du inte minns? Var även observant på om du inte ser några fel hos en av dina föräldrar. Gå igenom om du blev kritiserad eller bestraffad och i så fall hur?

Ta reda på om det finns andra känslor som döljer sig under ilskan? Har du svårt att känna dig nedstämd eller ångestfylld eller sorgsen? Din ilska kanske ersätter flera andra känslor som du har svårt att få tag i.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se