Varför ljuger narcissister?

Varför ljuger narcissister?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

De flesta människor kan ljuga ibland. Narcissister ljuger dock ofta av olika orsaker. De vanligaste orsakerna till att narcissister ljuger så ofta är att de:

  • Vill undvika känslan skam och få beundran Narcissister kan skapa en hel livslögn genom att dikta upp större eller mindre framgångar för att få beundran.
  • De vill kontrollera och manipulera. Narcissister kan t.ex. ljuga ihop olika hot vars funktion är att du ska göra som narcissisten vill.
  • Vill att andra ska tycka om dem. Narcissister kan ge komplimanger, verka anpassningsbar och ge dig uppmärksamhet för att du ska tycka om dem.
  • Få allt på det sätt de har bestämt oavsett hur konsekvenserna av det blir för dig.
  • Vill övertyga sig själva om att de är bäst. De kan hålla monologer där de berättar om hur duktiga de är dels för att övertyga dig men det kan också handla om att de vill övertyga sig själva. Om de någon gång känner tvivel kring sin duktighet kan de hålla monologer om hur duktiga de är för att övertyga sig själva om de.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Kritiserar du ofta din partner?

Kritiserar du ofta din partner?

Det är vanligt att människor har konflikter i relationer och speciellt när det blir stress i vardagen är det vanligt att vi retar oss på varandra. Vissa människor har dock en större benägenhet att vara kritiska. Om du har tendens att kritisera tänker du ofta att “jag måste få säga att han/hon gör fel för att det är så” eller “Om jag inte uttrycker allt som är fel kommer han/hon inte att lära sig det”.

Du behöver dock observera hur ditt kritiserande påverkar den allmänna stämningen i relationen. Om det blir alltför mycket kritik kan stämningen generellt bli dålig större delen av er tid tillsammans. Din man/fru kanske reagerar på kritiken genom att ibland acceptera den men ofta genom att bli sur, tyst eller anklaga tillbaka.

Om du tycker att du kritiserar din partner ofta, försök med följande:

  • Försök ringa in vad din kritik ofta handlar om.
  • Registrerar under några dagar alla saker du kritiserar kring.
  • Välj ut teman som du inte vill släppa och teman där du kan tänka dig att välja bort.
  • Välj ut en dag då du testa din nya strategi och utvärdera sedan hur den fungerade.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

 

 

Kan personer med undvikande anknytning få ångest pga. sina relationer?

Kan personer med undvikande anknytning få ångest pga. sina relationer?

Läs mer om undvikande anknytning i mina tidigare texter.

Människor med undvikande anknytning blir inte klängiga i relationer utan tvärtom brukar de ofta ha relationer med människor med mer ambivalent anknytning som är rädda för att bli övergivna och lätt kan bli klängiga. Den undvikande personen brukar då ofta känna sig trängd, tappa attraktionen och ofta göra slut.

Det finns dock situationer när människor med undvikande anknytning kan få ångest över relationer också .Om de blir utsatta för alltför stor stress eller alltför stora relationsproblem kan de få ångest och då har de ofta inga strategier för att hantera ångesten. De har hela sitt liv undvikit och tryckt ner sina känslor och vet därför inte hur de ska hantera dem.

Man ska komma ihåg att människor med undvikande anknytning egentligen inte blir av med obehagliga känslor bara för att de trycker ner dem. Istället kan de dyka upp i form av missbruk, smärta i kroppen etc. Forskning har visat att små barn med undvikande anknytning som verkar oberörda vid en separation från föräldern uppvisar höga halter av stress hormoner.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg Psykoterapeut

www.kbtemanell.se