Hur uppfattas ofta personer med paranoid personlighetsstörning?

Hur uppfattas ofta personer med paranoid personlighetsstörning?

En del personer kan ha drag av att vara paranoida. Det innebär att de lätt kan misstänka andra på lösa grunder, tvivlar på vänners lojalitet, tolkar hot och kränkning i oskyldiga uttalanden, ältar gamla oförrätter, upplever ofta angrepp och reagerar med ilska, kan ha återkommande tankar om att deras partner är otrogen etc.

Om de paranoida dragen är många och upplevs som handikappande i vardagen och påverkar relationer på ett negativt sätt kan man uppfylla kriterier för paranoid personlighetsstörning.

Människor med paranoid personlighetsstörning kan ofta vara självständiga, ha vanliga arbeten men uppfattas som kyliga, fientliga och svåra att samarbeta med. Ca. 0.5 -2,25% av befolkningen lider av paranoid personlighetsstörning.

Man ska dock inte blanda ihop paranoid personlighetsstörning med schizofreni där paranoia ofta ingår men där man är psykotisk, dvs. man kan inte skilja på verklighet och fantasi.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Är narcissism vanligare hos män?

Är narcissism vanligare hos män?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Forskning har visat att narcissism ärt vanligare hos män. En orsak anses vara att hjärnan har olika kopplingar hos män och kvinnor. Känslocentrum i hjärnan är ofta lite större hos kvinnor.

Vidare tror man att kvinnor ibland kan ha fått fel diagnoser, bl.a. borderline fast de kanske egentligen har varit mer narcissistiska.

Vidare kan en orsak vara att män ofta blir uppfostrade på ett annat sätt än kvinnor. De kanske tillåts att vara mer utåtagerande och ta för sig mer.

Viss forskning har visat att unga kvinnor är mer narcissistiska än man har funnit tidigare och att de börjar ta igen avståndet till män när det gäller narcissism.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Hur hanterar jag min avundsjuka?

Hur hanterar jag min avundsjuka?

De flesta av oss kan känna igen att vi någon har varit eller är avundsjuka. Avundsjukan kan ibland och för vissa bli så stor att den sätter krokben i din vardag. Avundsjukan kan dessutom ibland leda till skamkänslor pga.  att du känner dig avundsjuk.

Om du känner dig avundsjuk ofta på många människor behöver du ta reda på varför. Gå igenom din egen livssituation och titta på om det är speciella ämnen som din avundsjuka handlar om. Ofta kan du genom att gå igenom din egen livssituation komma fram till vad du själv kan göra med ditt eget liv för att förbättra din livskvalitet och därigenom minska avundsjukan. När du känner avundsjuka är det vanligt att du fokuserar på vad andra har och vad du inte har, dvs. du jämför dig till din nackdel. Försök istället att fokusera på om du själv kan göra något i ditt eget liv åt det du tycker att andra har. Helst ska du försöka att inte jämföra dig med andra alls, men om du vill jämföra dig är det viktigt att du tittar på helheter i ditt liv och andras liv. Du kanske är mer missnöjd med ditt arbete än din vän men å andra sidan kanske du har en mer tillfredsställande relation. Helhets tänket gör att du kan se att inget är perfekt hos någon. Den viktigaste strategin är dock att du fokuserar din energi så mycket du kan på dig själv och vad du kan göra åt din situation, det kommer att distrahera dina tankar från att fokusera på vad andra har som du inte har.

Normalisera även avundsjukan. Tänk att den är vanlig och att alla kan känna sig avundsjuka ibland. Normalisera känslan men undvik att agera på den. Om du beter dig elakt för att du är avundsjuk riskerar du att hamna i en ond cirkel där andra saker plötsligt också kan bli jobbiga.

Om du känner dig avundsjuk på en specifik person fast du inte brukar känna dig avundsjuk, observera om den personen pratar skrytsamt om sig själv när det gäller de områden där du har beklagat dig, detta kan också framkalla avundsjuka och då beror det inte på dig utan på att din samtalspartner försöker må bättre kortsiktigt på din bekostnad.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Hur och varför uppstår undvikande anknytnings mönster?

Hur och varför uppstår undvikande anknytnings mönster?

Läs mer om undvikande anknytning i mina tidigare texter.

Jag har tidigare skrivit om undvikande anknytningsmönster. Utmärkande för undvikande anknytningsmönster är att du är mer fokuserad på saker och prestationer än på relationer. Du blir som konsekvens av detta inte riktigt fäst vi d någon människa och ofta gör du lättvindigt slut pga. att du känner dig belastad, uttråkad eller kritiskt inställd till din partner.

Ursprunget till att du får undvikande anknytnings mönster är att du som liten blev känslomässigt avvisad av din närmaste anknytnings person, oftast din mamma. Hon kunde av olika orsaker inte ta emot dina känslor och dina behov utan avvisade dig vilket gjorde att du omedvetet började fokusera på saker och ibland prestationer istället. Omedvetet upplevde du att saker och prestationer är ett “säkrare kort” för att slippa bli avvisad och sårad.

I vuxen ålder fortsätter du ofta samma mönster som du lärde dig som barn. Du skapar relationer där du inte känner dig beroende och där du ofta är det som har känslomässigt kontroll över relationen. Ofta avslutar du dina relationer för att du blir missnöjd pga. något hos din partner varpå du går vidare till nästa relation. Med tiden känner du dig ensam och undrar varför du inte kan bli tillräckligt intresserad av någon som du väljer att ha en relation med.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoteraeput

www.kbtemanell.se