Borderline och den outhärdliga ångesten

Borderline och den outhärdliga ångesten

Läs mer om borderline i mina tidigare texter.

Många människor med borderline kan känna igen sig i att ångesten kan upplevas som outhärdlig. Den kan upplevas som en stark våg så att den som lyssnar kan känna sig utmattad och hjälplös.

När du får den outhärdliga ångesten, testa med att i första hand bara få ösa ur dig ångesten. Du som utomstående behöver inte göra så mycket just då, det är en tidsfråga innan vågen passerar och ångesten lugnar ner sig.

Ett annat alternativ är att du tänker att du kan träna först och hantera ångesten senare. Det finns en sannolikhet att ångesten lägger sig så pass mycket att du kan tänka klart.

Motstå destruktiva beteenden när du har kraftig ångest såsom att dricka, kontakta ex., starta konflikter etc.

Försök tänka att du vid så stark ångest inte kan tänka klart så sannolikheten om du startar konflikter eller stora känslomässigt krävande saker är att att du bara får mer ångest.

Tänk att ångesten är en stor våg, den kommer passera snart. Tänk att den tidigare alltid har gått över så det kommer den att göra den här gången också.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

När är narcissister snälla?

När är narcissister snälla?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

En vanlig missuppfattning om narcissister är att du kanske tror att de inte kan vara snälla. Det är dock inte ovanligt att narcissister utövar snälla beteenden som leder till att de blir bekräftade och får höra hur snälla de är. Det kan handla om att de ger pengar till välgörenhet eller på annat sätt hjälper någon i syfte att få skina och höra hur duktiga och snälla de är. Narcissister kan även gråta när de ser utsatta barn på tv eller när de hör att någon far illa, för att andra ska tycka och se att de är empatiska.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Lyckoövningar – övningar som ökar känsla av lycka

Lyckoövningar – övningar som ökar känsla av lycka

Forskning visar att du till 40% kan påverka din känsla av lycka. Här kommer några förslag på övningar:

– Träna dig i snällhet genom att utföra snälla beteenden. Poängen (förutom att det är trevligt för andra att man är snäll) är att du ökar sannolikheten att känna dig bättre själv. Gör en stor snäll gärning eller några små snälla gärningar en gång i veckan. Se till att du inte gör dem varje dag (psyket blir uttråkat varpå effekten försvinner) och se till att variera dig.

Att göra snälla saker kan leda till att du får en paus från dina egna problem så ditt psyke för vila och att du känner dig mer tacksam över din egen livssituation, tex. att du är frisk, har ett abrete du tycker om etc.

– Tillämpa flow. Flow innebär att du är så intresserad av det du gör att du glömmer bort tiden. Testa nya saker och var uppmärksam på om någon av aktiviteterna ger upphov till flow. När du hittar dina egna flow beteenden ska du tillämpa dem ofta. De ger dig energi och en känsla av du har kontroll över din tillvaro. För vissa kan det vara att gå i naturen medan det för andra kan vara att prata med en viss person.

– Ägna fem minuter per dag åt sådant som du oftast gör utan att tänka t.ex. äta frukost, duscha, dricka té etc. Beskriv vilka nsinnen som aktiveras, lukt, smak, känsla mot huden etc.

– Testa att le ofta. Forskning visar att ansiktsmuskler som ler skickar signaler som påverkar mående positivt. Dessutom får man ju ofta bra respons av andra vilket ökar sannolikheten för du blir bemött vänligt.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Vilka egenskaper är vanliga hos personer som hetsäter?

Vilka egenskaper är vanliga hos personer som hetsäter?

Om du hetsäter är det ofta ett symptom på att du inte mår av olika orsaker.

Vanliga egenskaper om du har problem med hetsätning är:

  • Du har oftast problem med din självkänsla så du känner dig inte värd som person om du inte är smal.
  • Du är ofta perfektionistisk och har höga krav på dig själv. Det här innebär att du kör över dig själv och dina behov för att känna dig duktig inför någon annan eller inför dig själv.
  • Du tänker ofta i allt-eller-inget termer. Ett exempel är att om du tar en chokladbit fast du inte har planerat det, kan du lika gärna äta tills du nästan känner att du spricker för det känns som att det är kört den dagen. Du känner ofta även en stark känsla av värdelöshet.
  • Du har även ofta ett problem med impulskontroll som yttrar sig i förhållande till mat med även i förhållande till annat. Du kanske ofta upplever att du gör saker impulsivt som du sedan ångrar.

När du jobbar med dina hetsätnings problem är det viktigt att du jobbar med de underliggande problemen samtidigt som du jobbar med att få stopp på hetsätningen.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se