Undvikande anknytnings mönster och idealisering av uppväxten

Undvikande anknytnings mönster och idealisering av uppväxten

Läs mer om undvikande anknytning i mina tidigare texter.

Jag har tidigare skrivit om att personer med undvikande mönster i sin anknytning (även personer med desorganiserad anknytning där undvikandet aktiveras) ofta kan idealisera sin uppväxt eller sin/sina föräldrar. En balanserad beskrivning av uppväxten ska innefatta föräldrar som har betett sig bra men också mindre bra i vissa lägen eftersom ingen är perfekt. Om man bara har minnen som belyser en perfekt förälder eller en perfekt uppväxt är det något som inte stämmer. Du har då omedvetet bara tagit till dig en del av din uppväxt medan resten är obearbetad och därför kan påverka dina relationer i vuxen ålder på ett negativt sätt. Om du t.ex. har en narcissistisk förälder som du idealiserar är det inte ovanligt att du tar efter hans/hennes beteenden i vuxen ålder och behandlar din partner på samma sätt som din förälder har behandlat dig.

Om du är partner till en person som idealiserar sin uppväxt medan du ser att många faktorer pekar på att allt inte stämmer; testa att ställa frågor som t.ex.: vad var bäst av allt det som var bra och vad var mindre bra? Fanns det stunder när du blev ledsen och varför? När blev du arg och varför? Målet är att försöka hitta nyanser istället för att generalisera genom att säga att allt var bra.

Ofta är personer som idealiserar sin uppväxt inte intresserade av att analysera mer ingående. Det som ofta krävs är att det händer något i livet som motiverar dem till att titta närmare på hur det har sett ut under uppväxten och hur det har påverkat deras beteenden i relationer i vuxen ålder.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Jag känner mig inte arg när jag blir överkörd eller utnyttjad

Jag känner mig inte arg när jag blir överkörd eller utnyttjad

Om du har vuxit upp i en miljö där du inte har fått vara arg kan den känslan vara så nertryckt att du inte kan få tag i den i vuxen ålder. Du kanske inte känner något alls när du blir överkörd eller manipulerad av någon eller också är känslan ilska ersatt av ångest för att bli avvisad eller lämnad. Ilskan kan även vara ersatt av skuldkänslor.

Om du har problem att känna dig arg behöver du:

  • Gå igenom när det är adekvat att känna ilska. Titta på hur andra gör och lär dig mer om dig själv och varför du har underskott av känslan ilska.
  • Gå igenom konkreta situationer där det hade varit adekvat att bli arg och bestäm dig att nästa gång i en liknande situation agera som om du vore arg även om du inte känner dig arg.
Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se