Varför är psykopater svåra att identifiera innan du själv känt dig drabbad?

Varför är psykopater svåra att identifiera innan du själv känt dig drabbad?

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Psykopater är ofta kameleonter. De anpassar sig snabbt efter hur de förväntas vara i en given situation vilket är orsaken till att du kan tänka att den du träffat är för bra för att vara sann. Psykopater ger dig ofta en känsla av att du är accepterad för den du är, du upptäcker att ni har mycket gemensamt, att ni “hör ihop” och att det säkert var någon mening med att ni skulle träffas.

Vidare har människor en tendens att utgå från sig själva. Om du själv är en person som vill andra väl har du ofta svårt att tänka i banor att någon kan vilja människor illa. Därför missar du ofta ledtrådar som psykopaten visar och dessutom kanske du redan är så fascinerad av psykopaten att du väljer att se bort från olika varnings signaler.

Människor som har känt sig ensamma ett längre tag eller blivit illa behandlade i relationer är extra bra måltavlor för psykopater. Psykopaters förmåga att bekräfta andra är trollbindande och många beskriver den känns som en drog.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Min narcissistiska man/fru säger att jag är värdelös och tycker att jag ska vara tacksam för informationen

Min narcissistiska man/fru säger att jag är värdelös och tycker att jag ska vara tacksam för informationen

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Jag har tidigare skrivit om att narcissisten gärna kritiserar ofta och mycket. Det är viktigt att du ser att det är ett beteende narcissisten utövar mot de flesta förr eller senare. Det handlar inte om att du är värdelös utan det handlar om att inget duger åt narcissisten.

En till intressant komponent när narcissisten kritiserar är att han/hon kan få det till att du ska vara tacksam för att det finns någon, dvs. narcissisten som är klarsynt och villig att lägga ner energi på att informera dig om att du gör så mycket fel  att du sammantaget känner dig värdelös på allt i ditt liv. Vissa narcissister har som regelbunden strategi att använda som vapen att ge dig skuldkänslor för att han/hon lägger ner energi på att informera dig om att du är värdelös och att du är otacksam som inte tar det till dig utan försöker argumentera mot att du är värdelös.

Narcissisten är även bra på att vrida runt samtalet så att du blir helt förvirrad. Han/hon kan t.ex. om du rakt ut frågar om kontentan av samtalet är att du är värdelös, svara att det är det inte och att du istället för att vara paranoid eller överkänslig bör lägga ner energi på att ta till dig den värdefulla informationen som narcissisten är snäll och ger dig. Han/hon kan sedan åter förklara alla fel du gör som åter ge dig en känsla av att du är värdelös.

Du kommer med andra ord ingenstans i ditt samtal med narcissisten. Du går från samtalet med skuldkänslor samt känslor av förvirring och värdelöshet.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se