Hur beter sig människor som ljuger?

Hur beter sig människor som ljuger?

60% av alla människor ljuger 2-3 gånger under en 10-minuters period (Robert Feldman). Män ljuger oftare för att framställa sig själva som bättre och kvinnor ljuger oftare för att få den andra personen att känna sig bättre. Generellt ljuger människor oftast för att bli mer omtyckta.
Det går inte helt säkert att vet om någon ljuger då andra strategier kan gälla om det t.ex. handlar om en psykopat etc. men här kommer några generella tips som du kan ha i bakhuvudet när du misstänker att någon ljuger:
1. Om du känner personen lite bättre, titta om hen beter sig annorlunda.
2. Observera om din samtalspartner blinkar ofta och undviker ögonkontakt, alternativt tittar i ögonen 70% av tiden (50% är normalt).
3. Observera om din samtalspartner undviker ord som jag, min etc. i ett försök att distansera sig från lögnen.
4. Observera om det finns en koppling mellan ansiktsuttryck, kroppsspråk, röstläge, vad din samtalspartner säger etc.
5. Om du inte har att göra med en psykopat kan andningen vara annorlunda och personen kan verka stressad.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Psykopaten hämnas genom att sprida ut att du är elak och egoistisk

Psykopaten hämnas genom att sprida ut att du är elak och egoistisk

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Det är mycket påfrestande när  psykopater bestämmer sig för att hämnas på dig. De är både psykiskt starka och dessutom mycket duktiga på att snabbt komma på strategier för att göra ditt liv till en mardröm. Om du har en konflikt med en psykopat är det rent generellt bra att du inte i onödan gör saker för att ge igen då sådana beteenden kan utlösa ett regn av ytterligare hämndbeteenden som kan knäcka dig. Psykopater tycker om att tävla och vara bäst så om du vill ge igen för att en psykopat har kränkt dig är det sannolikt att hen genast vill kränka dig värre.

En strategi som är inte är ovanlig bland psykopater när de inte får dig dit de vill är att de sprider ut lögner om att vad du har sagt. De kan ta reda på vilka människor som är viktiga för dig, vänner, arbetskamrater etc. och berätta t.ex. att du har pratat bakom ryggen de personerna. Eftersom psykopater är bra på att locka fram information när de vill vara charmiga kanske du i ett svagt ögonblick har beklagat dig över andra eller berättat information som du själv har fått i förtroende. Psykopaten använder all sådan information till att skapa en konflikt mellan dig och andra eller t.ex. till att få dig sparkad från arbetsplatsen.

Psykopaten försöker på det här sättet projicera över alla sina egna känslor av avundsjuka, ilska, har och egoism på dig så att andra ska få den uppfattningen om dig. Samtidigt kan psykopaten ofta lyckas med att inbilla andra om att hen själv är självuppoffrande, vill väl medan du är otacksam, avundsjuk och elak.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Känslighet hos personer med borderline

Känslighet hos personer med borderline

Läs mer om borderline i mina tidigare texter.

Människor med borderline reagerar starkt på negativa situationer och har svårt att återhämta sig känslomässigt efter en negativ händelse.

Forskning (Cathryn Cullen) visar att den känslomässiga delen av hjärnan, mer specifikt amygdala, uppvisar högre grad av aktivitet vid negativ information och när du minns negativa livshändelser.

Man har även sett  en ökad aktivitet i frontal cortex (den främre delen av hjärnan som man tänker med, planerar etc.) på ett sätt som gör att man tror att medvetna tankar  kan leda till ökad aktivitet i amygdala och till en ökad känslighet inför känslor.

Människor med borderline känner mycket, ofta och har svårt att återhämta sig känslomässigt från jobbiga situationer.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Går det att leva med en narcissistisk man/fru?

Går det att leva med en narcissistisk man/fru?

Narcissism innefattar ett stort spann så du kan ha drag av narcissism eller också kan du ha narcissistisk personlighets störning som ingår i ett psykiatriskt diagnos system (DSM V).

Man kan även säga att i den ena änden av narcissism närmar du dig dig psykopati medan i den andra änden har du kanske några narcissistiska drag.

Om din man/fru har några narcissistiska drag är det lättare att få ett tillfredsställande liv med narcissisten då han/hon är mer mottaglig för att sättas på plats. Narcissisten måste sättas på plats även om han/hon bara är “lite” narcissistisk. Om du inte sätter din narcissist på plats kommer du att bli uppäten. Narcissisten kommer då att ta för sig mer och mer och du kommer att känna dig mer och mer vädrdelös och otillräcklig.

Om du lever med en person som har narcissitiska drag behöver du tänka på att:

– Fundera på vad som är viktigt för dig och vilka personer som är viktiga för dig.

– Avsätt tid för dina behov.

– Stå emot skuldkänslor som vill locka dig till att avstå från dina aktiviteter, det kommer bara att göra dig arg och bitter på sikt.

– Strunta i att narcissisten ger dig känslan av att vara egoistisk, observera känslan och strunta i den.

– Var tydlig med din narcissist, säg vad du vill och inte vill, annars utnyttjas din diffushet till att köra över dig. Motivera varför du inte tycker att du har fel eller erkänn någon del i det du har gjort som eventuellt är fel.

Läs mer i mina tidigare texter om narcissism.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Blanda inte ihop psykopati med psykopatiska drag i vissa situationer

Blanda inte ihop psykopati med psykopatiska drag i vissa situationer

Många av oss kan uppvisa otrevliga drag ibland. Exempel på detta är att du är genomtrevlig på ditt arbete men kall och hämndlysten när du kommer hem, att du kan vara manipulativ inom dina affärer men ärlig mot dina vänner etc.

Dessa drag som kan kännas igen hos psykopaten ska dock inte förväxlas med tillståndet psykopati. För att uppfylla kriterierna för psykopati behöver du ha en samling drag som anses psykopatiska och  som genomgående visas gentemot alla människor mer eller mindre och på ett kontinuerligt sätt, inte bara periodvis. Du ska med andra ord vara stabil i din “psykopatiska personlighet”.

Det kan dock vara svårt att se att psykopater är stabila i sin psykopati då de är bra på att dölja sina avsikter genom att vara charmiga, givmilda och bekräftande.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se