Psykopaten jagar konstant efter kickar

Psykopaten jagar konstant efter kickar

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Ett utmärkande drag för psykopater är att de hela tiden är på jakt efter kickar. De tänker kortsiktigt och i termer av lust. De zoomar in något eller någon att erövra varpå de börjar jaga efter det de vill ha. När jakten är färdig zoomas nästa mål in och jakten börjar om.

En möjlig anledning till att psykopater är beroende av kickar kan vara att de inte har en förmåga till att känna djupa känslor av närhet eller band till någon annan varpå de blir mer beroende av kortsiktig och ytlig stimulans.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg Psykoaterapeut
www.kbtemanell.se

Kan jag märka att psykopaten ljuger?

Kan jag märka att psykopaten ljuger?

Du kan märka att psykopaten ljuger om du noggrant följer samtalet och vad hen säger ett tag. Ett fel som människor ofta gör med psykopater är att de blir så fångade av skådespelet dvs. sättet psykopaten berättar att de missar innehållet i berättelsen.
Om du noggrant lyssnar på vad psykopaten pratar om kommer du att märka att hen ena stunder säger att hen t.ex. tycker om djur, för att senare under samma samtal säga motsatsen eller ge exempel på en situation som visar att hen inte alls tycker om djur. Detaljen i sig kanske inte är livsviktig men sättet gör att du kan börja misstänka att psykopaten kanske gör på samma sätt när det gäller även andra ämnen t.ex. när det gäller er relation.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se