Browsed by
Månad: juli 2022

Hur hanterar du din avundsjuka?

Hur hanterar du din avundsjuka?

Avundsjuka kan leda till ilska, bitterhet och destruktiva beteenden som leder till kortsiktiga vinster. Du kan känna en tillfällig lättnad om du gör något elakt mot den person som du är avundsjuk på men på lång sikt trasslar du bara i den dig i mer bitterhet, ilska och känslor av orättvisa. Om du vill bli av med de giftiga tankarna och känslorna behöver du använda de avundsjuka tankarna till något positivt; försök analysera hjr personen du är avundsjuk på har…

Läs mer Läs mer

Vilken roll hade du i din familj?

Vilken roll hade du i din familj?

Vilken roll hade du i din familj? Det är vanligt att du i dina vuxna relationer intar en liknande roll som den du hade i din familj när du växte upp. Om du hade en föräldraroll och omhändertagande roll gentemot din förälder är det vanligt att du i vuxen ålder intar en omhändertagande roll mot din partner. Om du hade en roll av att bli kritiserad av din förälder kan du ofta välja en partner där du antingen har den kritiserande…

Läs mer Läs mer

Hantera din depression

Hantera din depression

Hantera din depressionOavsett varför du tycker att du är deprimerad finns det strategier du kan testa för att försöka må bättre. Jag tycker att det ibland är bra att även ta antidepressiva mediciner men även om du gör det behöver du i alla fall göra en del övningar., annars kommer problemen bara tillbaka när du slutar med medicinerna.Här kommer några förslag på strategier:1. Fyll i ett dagschema. Om du inte har energi att fixa med det, ta din almanacka och…

Läs mer Läs mer

Varför ljuger narcissister?

Varför ljuger narcissister?

Varför ljuger narcissister? Läs mer om narcissism i mina tidigare texter. De flesta människor kan ljuga ibland. Narcissister ljuger dock ofta av olika orsaker. De vanligaste orsakerna till att narcissister ljuger så ofta är att de: Vill undvika känslan skam och få beundran. Narcissister kan skapa en hel livslögn genom att dikta upp större eller mindre framgångar för att få beundran. De vill kontrollera och manipulera. Narcissister kan t.ex. ljuga ihop olika hot vars funktion är att du ska göra…

Läs mer Läs mer

Vad händer i hjärnan när du blir traumatiserad under uppväxten?

Vad händer i hjärnan när du blir traumatiserad under uppväxten?

Vad händer i hjärnan när du blir traumatiserad under uppväxten? Tidiga anknytnings trauman inträffar när du ofta blir känslomässigt stressad av din anknytnings figur som sedan inte reparerar skadan, dvs. lugnar ner dig så att du känner dig trygg. En vanlig överlevnads strategi för barn som är traumatiserade är att de dissocierar (läs mer om dissociation här). När du dissocierar som barn är det vanligt att du fortsätter med det i vuxen ålder. Det är då dessutom vanligt att du…

Läs mer Läs mer

Hur kan du och din partner hantera varandras ilska?

Hur kan du och din partner hantera varandras ilska?

Hur kan du och din partner hantera varandras ilska? De flesta par kan känna igen sig i att det uppstår konflikter ibland. Du kanske också känner igen dig i att det är lätt att reagera på ett sätt som leder till att konflikten trappas upp. Om din partner och du ofta hamnar i konflikter och blir arga på varandra, testa följande: (läs mer om bra relationstips i böcker av John Gottman). Fråga er själva: – Varför är du arg? –…

Läs mer Läs mer

Vilka människor blir narcissister offer?

Vilka människor blir narcissister offer?

Vilka människor blir narcissistens offer? Läs mer om narcissism i mina tidigare texter. Narcissister väljer omedvetet personer som de känner att de lättast kan börja behandla illa. Det kan ibland handla om personer som är framgångsrika inom sitt arbete eller som ger intryck av att vara starka men de har ofta någon skör punkt när det gäller bekräftelse och självkänsla. Narcissisten hittar den sköra punkten och börjar få den andra personen att känna sig viktig, sedd och bekräftad. Den drabbade…

Läs mer Läs mer

Är vissa personer mer benägna att utveckla problem med hetsätning?

Är vissa personer mer benägna att utveckla problem med hetsätning?

Är vissa mer benägna att utveckla problem med hetsätning? Det är många faktorer som kan leda till att du långvarigt fastnar i problem med hetsätning. Dessutom bildas det snabbt onda cirklar så när du väl har utvecklat hetsätningsproblem kan det vara svårt att kliva ur den onda cirkeln.Man har dock sett att personlighetsdrag som låg impulskontroll och känslomässig instabilitet kan öka risken för att fastna i problem med hetsätning. Dessutom ger en låg serotoninhalt i hjärnan ett ökat sug efter…

Läs mer Läs mer

Känner du att du tillhör en grupp eller ett sammanhang?

Känner du att du tillhör en grupp eller ett sammanhang?

De flesta människor har behov av ett sammanhang och att känna sig som en del av en grupp. Det leder till en känsla av struktur, bekräftelse och kan vara ångestdämpande. Många människor känner trygghet i att vara del av en familj men om du inte har en familj kan vänner eller arbetskamrater utgöra ett sammanhang. Om du upplever att du hänger utanför och inte har någon eller något som ger dig en känsla av tillhörighet, fundera på om du har…

Läs mer Läs mer

Har du katastroftankar om situationer som kan hända i framtiden?

Har du katastroftankar om situationer som kan hända i framtiden?

Katastroftankar om framtiden är jobbiga och energikrävande. Det kan handla om många situationer och scenarion som kan leda till att du känner dig hjälplös och ångestfylld. Försök: Försök dela in tankarna i grupper så att du får lite bättre grepp om dem. Ångesten handlar mycket om ovisshetsfaktorn som är svår att hantera psykiskt. Vi människor vill ofta ha kontroll och framtiden går inte att få total kontroll över, du behöver jobba med acceptans. Försök sortera vad du kan få kontroll…

Läs mer Läs mer