Blir du arg och elak när du egentligen är ledsen?

Människor reagerar inte alltid adekvat utifrån den känsla de egentligen känner, ofta är de inte ens medvetna om att de egentligen känner en annan känsla än den som finns på ytan. Detta kan fort leda till en ond cirkel och självuppfyllande profetia. Ett exempel är att du känner dig ledsen och kanske bortglömd eller avvisad, du blir arg och anklagande mot din partner vilket ofta leder till att du blir ännu mer avvisad.

Försök att:

 • Avsätt en stund för dig själv, gå igenom hela dagen och försök klura ut vad som lett till att du inte känner dig nöjd.
 • Om du kommer på att du har känt dig avvisad, tänk ut en plan för hur du kan agera så att det blir långsiktigt bra både för dig och din partner.
 • Du kan kanske berätta för din partner att du känner dig avvisad och ni kanske tillsammans kan hitta sätt att hantera detta.
 • Om du ser att du reagerar med ilska och anklagelser fast du egentligen känner dig ledsen, fundera på om det har hänt tidigare.
 • Gå igenom dina anknytning mönster från uppväxten och se om det kan hjälpa dig att sortera och du verkligen blir avvisad eller om din uppväxt spökar.
 • Skriv ner situationer som skulle kunna utlösa liknande känslor och beteenden och gör upp en plan för hur du kan hantera liknande situationer framöver.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

wwww.kbtemanell.se

Undviker du att prata om att du blir misshandlad pga. rädsla att andra ska tycka att du är dum som är kvar?

Undviker du att prata med andra om att du blir misshandlad pga. rädsla att andra ska tycka att du är dum som är kvar?

Det är en mycket svår process att lämna en person som misshandlar dig. Ofta börjar det med att du inte vill se de tecken som finns, du har ofta en tendens att sopa dem under mattan, tänka att din partner har en dålig dag eller period, tänka att du har varit jobbig eller orättvis etc. Gradvis inser du ofta att misshandeln är där för att stanna, men fortfarande hoppas du att de trevliga stunderna ska övervinna det dåliga. Parallellt med detta smulas din självkänsla sönder så att du till slut ofta knappt vet vad du en gång i tiden tyckte om, din energi går ofta till att överleva inte leva.

Det är även vanligt att du blir isolerad och undviker att berätta vad som händer. Försök att stå emot detta, även om du inte orkar ta itu med att hantera din relation är det viktigt att du har någon att prata med. Du kanske upplever att du inte känner dig förstådd eller får stöd av vissa men försök i så fall att hitta andra att prata med. Berättandet kommer att hjälpa dig att få distans till det som händer och förhoppningsvis hjälpa dig att sortera bland tankar och känslor och ge dig råd kring vad som är rimligt att stå ut med i en relation. Försök att gå emot rädslan att framstå som dum, det finns många människor som inte är dömande och som kan stötta dig.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

wwww.kbtemanell.se

Jag blir bara attraherad av känslomässigt otillgängliga män/kvinnor

Jag blir bara attraherad av känslomässigt otillgängliga män/kvinnor

Om de senaste personerna du har varit intresserad av har varit gifta, bott i länder långt bort eller prioriterar vänner, intressen etc. kanske du behöver jobba med dina anknytningsmönster. Vi människor upprepar ofta mönster från uppväxten i våra vuxna relationer. Det innebär att om din närmaste anknytning person när du var liten var känslomässigt tillgänglig bara ibland pga. missbruk eller andra känslomässiga problem kommer du sannolikt att upprepa dessa mönster när du är vuxen.

För att komma till rätta med dina anknytningsmönster behöver du:

 • Förstå dina mönster från din uppväxt. Psyket har behov av kontroll och förstår du varför saker har hänt ger du ditt psyke en känsla av kontroll.
 • Testa att umgås med känslomässigt tillgängliga partners, attraktionen kanske är lite mindre men den mattas ändå av efter ett tag.
 • Om du misstar dig och den du trodde var tillgänglig inte visar sig vara det, testa igen, försö motstå impulsen att ge upp ned tanken att det ändå aldrig kommer att fungera.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Pdykoterapeut

wwww.kbtemanell.se

Vet psykopater att de är psykopater?

Vet psykopater att de är psykopater?

Psykopater reflekterar inte över om de är psykopater, de lever i nuet och beter sig i enlighet med att deras behov blir tillgodosedda kortsiktigt. Om någon skulle säga till en psykopat att hen är psykopat skulle hen sannolikt inte ta det till sig utan kanske säga något liknande tillbaka eller hämnas på annat sätt. Psykopater är ofta sensation sökande, det ska hända mycket och det ska vara spännande och de är övertygade om att de är felfria.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Den narcissistiska mamman kan ofta styra sina barn med hjälp av skuldkänslor

Den narcissistiska mamman kan ofta styra sina barn med hjälp av skuldkänslor

Den narcissistiska mamman kan styra sina vuxna barn med skuldkänslor som vapen. Hon kan spela offer och kräva att bli omhändertagen samt på ett passivt aggressivt sätt få dig att förstå att du inte gör tillräckligt mycket för henne. Ett vanligt scenario är att hon berättar för ett barn vad dina syskon gör som inte du gör för att på det sättet ge dig skuldkänslor. Detta leder ofta till att syskon kan jämföra sig med varandra och bli arga på varandra i stället för att bli arga på mamman.

Försök observera dig själv efter samtal med din mamma, du kanske känner dig missnöjd, irriterad och får impulser att ta ut din irritation på någon som annan. Försök lägga upp en plan kring hur du ska sätta gränser mot din mamma så att hon inte fortsätter att förstöra din vardag och kanske påverka dina övriga relationer på ett negativt sätt.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Kan en narcissist bli hjälpt i terapi?

Kan en narcissist bli hjälpt i terapi?

En narcissist kan gå i terapi och framgångsrikt jobba med sina problem, men tyvärr vill narcissisten sällan gå i terapi eftersom hen tänker att det inte finns någon anledning till detta. Narcissisten är övertygad om att det är du som är orsaken till alla problem och att det är du som behöver förändra dig. För narcissisten är lösningen att du gör allt narcissisten vill och aldrig ställer krav eller sätter gränser.

Vissa narcissister kan dock bli motiverade att gå i terapi, oftast om de har blivit lämnade efter en långvarig relation, de kan då vilja gå i terapi med hopp om att detta kan göra att deras partner vill ta dem tillbaka.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

wwww.kbtemanell.se

Upplever du att rädsla hämmar dig i ditt liv?

Vi människor har fått känslan rädsla för att den i överlevnadssyfte ska hjälpa oss att vara observanta på faror. För mycket rädsla kan dock ha en hämmande effekt och hindra dig från att göra saker i livet. Det kan handla om rädsla för ovisshet, rädsla för framtiden, rädsla för att göra fel, framstå som misslyckad och värdelös både inför dig själv och inför andra.

Om du mår dåligt för att du inte vågar ta steg framåt i livet pga rädsla, testa:

 • Att skriva en lista över saker du skulle vilja göra, gradera dem utifrån hur viktiga dem är från 0-5
 • Att skriva ner i detalj vad som hindrar dig från att göra det du vill.
 • Att i detalj fundera på små steg du kan göra för att gå emot dina rädslor. Vissa ändringar kanske inte innebär att du behöver utsätta dig för alltför mycket ångest, därför kan det vara bra att du analyserar varje rädsla och hur du kan gå emot den.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Narcissisten kan smutskasta dig som förälder om du inte håller med om hans/hennes sätt att uppfostra era barn

Narcissister anser alltid att de har rätt, och detta gäller även när det gäller era barn. Det är vanligt att narcissister är kritiska och oempatiska även mot sina barn. De kan kräva att du ska sätta gränser som du anser är oempatiska, att du ska använda orimliga straffmetoder och när du vägrar är det vanligt att du får höra att du är en värdelös förälder, att du förstör barnens framtid genom att vara för mjuk och att du förstör hela familjen.

Försök att inte ta till dig detta. Narcissisten försöker generellt få dig att tvivla på allt du gör och står för så att du till slut varken vet vad du tycker eller vem du är.

Försök skriva ner vilka strider du vill ta med dina barn och vilka beteenden du vill välja att inte skapa konflikt kring även om du inte tycker att de är optimala. Det är viktigt att du skriver ner eller sätter ord på dina tankar, känslor och värderingar för att inte tappa bort dig själv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Har du svårt att vara i en relation pga. övergivenhetsångest?

Det kan vara mycket plågsamt med övergivenhetsångest, så pass plågsamt att du kanske väljer bort relationer helt. Ett sätt att jobba med övergivenhetsångest är att du går igenom din upp växt och de anknytningsmönster du hade när du var liten. Detta kan hjälpa dig att förstå dig själv vilket kan ge dig lite känsla av kontroll över din situation. Det kan dock ändå vara så att du upplever ångesten som outhärdlig. Det kan därför bara viktigt att du väljer en partner som är känslomässigt tillgänglig, inte bara verbalt utan som även visar det genom sitt beteende. Du kan inte ha total kontroll eller garanti i en relation men däremot kan det vara extra viktigt för dig att kunna planera när ni ska ses, att ni hörs varje dag och att ni planerar semestrar och framtid. Om du har övergivenhetsångest kan det bli för svårt att vara med en person som inte tycker om att planera och som lätt får en känsla av att vara låst i en relation eller som har svårt att bestämma sig om ni är tillsammans eller inte.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Narcissister kan hålla en lång monolog om allt du behöver göra, alla fel du gör och bli arga för att du inte kommer ihåg allt

Narcissister kan hålla lång monologer om alla fel du gör och vad du ska göra annorlunda. Om du inte kommer ihåg allt de säger eller om du tappar koncentrationen kan det väcka ilska. Du förväntas vara tacksam för att du blir kritiserad. Däremot kan narcissisten själv ta sig friheten att både glömma vad du säger och inte höra allt du säger. Det du har att säga är ofta helt oviktigt om det inte fyller en funktion för narcissisten.

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

wwww.kbtemanell.se