Ångest attacker och paniksyndrom

De flesta människor kan uppleva ångest någon gång i livet. Ångesten kan ge fysiska symtom t.ex. genom att du känner en klump i bröstkorgen eller magen och blir illamående. Vid upplevd ångest är det vanligt att du utvecklar beteenden som ger kortsiktiga vinster men som på sikt leder till mer ångest och kanske efter ett tag även maktlöshet.

Panikattacker handlar t.ex. om en rädsla att dö, svimma eller få en hjärtattack. Du kanske upplever att hjärtat slår fort, svettningar, stickningar, frossa, att du skakar eller får andnöd. Du kan även bli rädd för att du håller på och blir tokig och tappa kontrollen.

Panikattacker leder ofta till en rädsla att få nya attacker vilket kan leda till att du börjar undvika situationer.

Most people experience anxiety at some point in their life. The anxiety can give physical symptoms, for example you can feel a lump in your breast or in your stomach or you can feel sick. When you experience anxiety it is common that you develop behaviors that give you short-term relief but that give you more anxiety in the long run and may be more feelings of being powerless.

Panic attacks often give you a feeling of fear of dying, fainting or getting a heart attack. You may experience that you are sweating, shaking, that you can´t breathe, that your heart is pounding fast and you may be afraid of getting a heart attack or that you are losing control and getting crazy.

Panic attacks often lead to fear of getting new attacks which can make you avoid specific situations.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *