(Svenska) Är alla narcissister likadana? – den förföriska narcissisten

Är alla narcissister likadana? . den förföriska narcissisten

Läs mina tidigare texter om narcissism.

Jag har tidigare beskrivit den principlösa narcissisten som är skrupelfri. En annan typ av narcissister är mer inriktad på att charma sina offer och inleda relationer. De här narcissisterna är framförallt fokuserade på att förföra. De baserar sitt egenvärde på hur bra de är på att erövra en partner. De promenerar ofta från erövring till erövring medan de ljuger och sårar andra.

Den förföriska narcissisten kompenserar sin känsla av värdelöshet genom att förföra andra.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.