(Svenska) Är alla narcissister likadana? – Den principlösa narcissisten

Är alla narcissister likadana? Den principlösa narcissisten

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Det gemensamma för narcissister är att de känner sig berättigade att bete sig på det sätt de känner för i ett givet ögonblick, oavsett hur det påverkar andras behov.

Narcissismen kan dock yttra sig på olika sätt. Enligt Theodore Millon (1996) är en typ narcissister mer principlösa.

Hos dem är det centralt att de saknar ett samvete. De är skrupelfria och kör över andra. De är grandiosa (uppblåsta) och trycker sitt egenvärde i ansiktet på andra. De är drivna av att konkurrera ut andra vilket de tycker bevisar att de är smartare än andra.

De här narcissisterna kan vi hitta både i fängelser, på behandlingshem för missbrukare men även bland ostraffade och på utsidan oproblematiska personer.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.