Är narcissism vanligare hos män?

Är narcissism vanligare hos män?

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Forskning har visat att narcissism ärt vanligare hos män. En orsak anses vara att hjärnan har olika kopplingar hos män och kvinnor. Känslocentrum i hjärnan är ofta lite större hos kvinnor.

Vidare tror man att kvinnor ibland kan ha fått fel diagnoser, bl.a. borderline fast de kanske egentligen har varit mer narcissistiska.

Vidare kan en orsak vara att män ofta blir uppfostrade på ett annat sätt än kvinnor. De kanske tillåts att vara mer utåtagerande och ta för sig mer.

Viss forskning har visat att unga kvinnor är mer narcissistiska än man har funnit tidigare och att de börjar ta igen avståndet till män när det gäller narcissism.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *