Anpassa dig för mycket efter vad andra människor vill

Många människor har svårt att sätta gränser och ta hand om sina egna behov. Ofta handlar det om en rädsla att bli avvisad  eller att inte vara omtyckt.

I en terapi hos mig får du hjälp att identifiera hur du är på att ta hand om dina behov , be om hjälp samt ställa krav. Du får titta på vad du har för scheman eller inre övertygelser om dig själv och hur de har skapats, varpå du får hjälp med att titta på hur du kan bli bättre på att ta hand om dina behov.

Many people have a hard time to set limits and to take care of their needs. The reason can often be fear of being rejected and fear of not being liked.

In a therapy with me you will get help to identify how you take care of your needs, if you easily ask other people for help and if you can put demands on other people.

You will also identify your schemas (innermost thoughts about yourself), how they have been shaped  and after that you get help to analyze how you can become better at taking care of your needs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *