Rädsla för att lämna relationen även om du vet att den inte är bra för dig

Ibland så fungerar inte relationer och de orsakar med lidande än positiva känslor. Om det har pågått länge och du har försökt förbättra relationen utan framgång kanske du har kommit fram till att du borde avsluta din relation men har svårt för det. Du kanske känner dig rädd inför att vara ensam, du är kanske orolig för hur du ska klara dig ekonomiskt eller du kanske upplever att det skulle kännas som ett misslyckande att separera.

I en terapi får du hjälp att sortera i orsaker till de val du har gjort, vad din rädsla beror på och hur du kan hantera din situation så att den blir så bra som möjligt för dig.

Sometimes relationship don´t work out well for different reasons and they cause more suffering than positive feelings. If this has been going on for a long time and you have tried to improve the relationship without any success, may be you have come to the conclusion that you should end your relationship but you have a hard time doing it. May be you feel worried about how you will manage financially or may be you are link a divorce with a sense of failure.

In a therapy with me you will get help to analyze the choices you have made and why you made them, where your fear comes from and how you can handle your situation in a way that feels good for you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *