Fastna i negativa tankemönster

Det kan vara lätt att fastna i negativa tankemönster. Antingen kanske du generellt tycker att du alltid har haft lätt att se katastrof scenarion framför dig eller också kanske du har lätt för att älta det som har varit och att du borde ha gjort andra val.  Det kan även handla om att en period i livet har varit jobbig och du märker att du har fastnat i negativa tankemönster.

I en terapi hos mig får du hjälp att se hur dina negativa tankmönster har uppstått och om de påverkar hur du lever i din vardag. Därpå får du hjälp att se var du bör öva på att tänka på ett annat sätt och var du kanske ska jobba med acceptans.

It can be easy to get stuck in negative thought patterns. Either you might think that you generally often see catastrophe scenarios or you often ruminate over things in the past and how you could have made different choices. Another scenario can be that a period in your life has been difficult and you notice that that you have got stuck in negative thought patterns.

In a therapy with me you will get help in analyzing how your negative thought patterns have started and how they affect your daily life. After that you will get help in seeing where you can think in alternative ways and where it´s better to work with acceptance strategies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *