Ett behov av att ersätta känslor av oro, missnöje och meningslöshet med mat, alkohol eller droger

Ibland kan ett dåligt mående yttra sig i form av sug efter mat, alkohol och droger.  Ofta kanske du tror att det handlar om att du har dålig karaktär vilket leder till självkritik och självförakt. Den synen på dig själv leder ofta till ett ökat sug vilket gör att du hamnar i en ond cirkel.

I en terapi hos mig får du hjälp att hantera ditt sug samt titta på vilka känslor som döljer sig bakom suget. Därpå får du hjälp att ta hand om dina känslor på ett sätt som leder till att du mår bättre.

Sometimes feeling bad can appear in forms of a craving for food, alcohol or drugs. Often you might think that the loss of control is about character which leads you to criticize and loathe yourself. This way of looking at yourself often leads to more cravings which makes you circle around in a vicious circle.

In a therapy with me you get help to handle your cravings and at the same identify what feelings are hidden behind the craving. After  that you will get help to take care of your feelings in a way that makes you feel better.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *