Min narcissistiska man/fru tappade sin telefon som gick sönder och tyckte att det var mitt fel

Min narcissistiska man/fru tappade sin telefon som gick sönder och tyckte att det var mitt fel

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter

Narcissister tycker aldrig att de har fel. Om de någonsin erkänner ett fel så är det för att säga att det var ditt fel att de gjorde fel. Kontentan i slutändan är att allt är ditt fel i alla situationer.
Dessutom kan narcissister lägga upp situationen på ett sätt att du ofta själv tror att det var ditt fel. De kan ofta snabbt komma på olika argument som talar för att allt är ditt fel medan du ofta inte kommer på något utan du står ofta stum och tittar på eller också lyckas du uttrycka någon ogenomtänkt kommentar som vänds till din nackdel.
Narcissister har även lätt för att bli arga. Om de t.ex. förlorar något som uppfattas som viktigt t.ex. en dyr telefon kommer hela frustrationen och oron för att den gick sönder att gå ut över dig. Det kan t.ex. handla om att de tycker att de måste tänka på allt och därför tappade telefonen så om du kunde tänka lite mer på familjen och ta ansvar så skulle hen inte bli så stressad att hen tappar sin telefon. Det kan vidare t.ex. handla om att narcissisten tycker att hen behövde stressa för att inte komma försent pga. att du inte har lagt hans/hennes kläder på rätt ställe och därför är det ditt fel att telefonen föll ner på golvet.
En extra krydda är när narcissisten upphöjer sig själv genom att säga att hen bara tänker på andra och därför inte hinner med sig själv och därför behövde stressa så mycket att telefonen föll ner på golvet. Du ska då med andra ord enligt narcissisten ta på dig ansvaret för att hens telefon gick sönder och dessutom bekräfta narcissisten för att hen är osjälvisk och självuppoffrande.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Min narcissistiska ex partner försöker förstöra min nuvarande relation

Min narcissistiska ex partner försöker förstöra min nya relation

Läs mer om narcissism i mina tidigare texter.

Ett vanligt drag hos narcissisten är avundsjuka. Narcissisten kan ibland vilja hjälpa dig om du är under isen men om du börjar må bra igen kommer hen sannolikt att vilja trycka ner dig igen. Detta kan även gälla om ni har separerat och du träffar någon annan. En del narcissister kan då vara angelägna om att förstöra din relation, speciellt om de själva inte har en fungerande relation. Narcissisten kan på olika sätt försöka försvåra din möjlighet till en bra relation genom att t.ex. inte vilja ta hand om era barn eller ändra planer i sista stund så att du ofta inte kan planera själv. Narcissisten kan även använda barnen genom att hitta på saker ni måste göra för barnen och om du protesterar få dig att framstå som att du inte bryr dig om dina barn.
Narcissisten kan även kontakta dig när hen tror att du är upptagen med din nya relation och hitta på viktiga saker ni måste prata om just då. Vidare kan hen se till att göra dig på dåligt humör så att du kanske sedan tappar lusten att umgås med din partner eller blir allmänt irritabel så att det uppstår gräl med din nya partner. Narcissisten kan se till att du och din nya partner ofta pratar om narcissisten eller försöker lösa problem som narcissisten skapar.
Tyvärr kan detta till slut leda till att du inte orkar med en ny relation. Du kan dock bättre hantera problematiken om du hela tiden är medveten om narcissistens tendenser till avundsjuka och missunnsamhet och sedan försöka se till att du och din nya partner har tid med varandra då ni väljer att bara umgås, ha trevligt och inte prata om narcissisten.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Jag känner mig ensam på Nyårsafton fast jag är på en fest

Jag känner mig ensam på Nyårsafton fast jag är på en fest

Nyårsafton är en högtid då många får ångest. Orsakerna är att:
Många pratar om vad de ska göra och många frågar dig vad du ska göra. Om du redan ofta känner dig ensam misslyckad kan fokus på Nyårsafton göra att du i större utsträckning jämför dig med andra till din nackdel och att du känner dig mer ensam och utanför.
Försök tänka:
Du vet ingwnting om andras liv. Bara för att andra verkar ha en partner eller bra arbete och bra ekonomi betyder det inte att de är nöjda.
Människor har fler problem än du tror så du är inte udda. Många som har en partner mår inte automatiskt bättre för det.
Tanken är inte att man ska vara glad för att andra också mår dåligt men om du tänker på att även andra har problem fast av annan sort kommer du att känna dig mindre misslyckad.
När vi människor tänker negativt tenderar vi att tillämpa tankefällan ” att dra detaljer ur ett sammanhang, dvs vi drar ut detaljer ur ett sammamhang varpå vi smickrar ihop ett eget sammanhang som stämmer med våra katastroftankar.

Monica Emanell, Leg. Psykolpg, Leg. Psykoterapeut
Www.kbtemanell.se

Jag tappar kontrollen över min ilska och behandlar min man/fru illa

Jag tappar kontrollen över min ilska och behandlar min man/fru illa
Om du har problem med ilska så att du upplever att du ibland tappar kontrollen behöver du i detalj analysera hela scenariot. Om du har problem med ilska är det vanligt att du vill dra ett streck över hela händelsen när du inte är arg över. Du har ofta ingen förståelse för att din partner vill prata igenom vad som hände. Du kanske känner skam medvetet eller omedvetet och då är det vanligt att du vill sopa allt under mattan och gå vidare. Det är även vanligt att du blir arg om din partner insisterar på att prata igenom och berätta hur hen kände när du blev arg.
Din ilska kan ofta leda till att din partner inte vill bli drabbad av ett nytt utbrott och därför lägger band på sina känslor för att det ska vara lugn och ro. Din partner hoppas på att det inte kommer att bli fler utbrott eller att det kommer att dröja länge tills nästa utbrott.
Det dröjer sällan länge till nästa utbrott om du inte har analyserat vad din ilska handlar om. Du kommer sannolikt inte att få kontroll över dina utbrott genom att bestämma dig, även om du tror att den strategin kommer att fungera, du lurar oftast dig själv.
Om du vill få grepp om din ilska och så småningom kunna hantera den; tänk på följande:
– Gå igenom hela dagen då du fick utbrottet. Hur var din sömn, mat stress nivå? Vilka personer träffade du under dagen och vilken effekt hade de på dig?
Vad har du gjort under dagen, har du arbetat för mycket, har du haft svårt att säga nej till uppdrag, personer?
– Har du generellt för höga krav på dig själv? Varför? Titta på dina anknytningsmönster från uppväxten och se om du kan se orsaker där? Tappade dina föräldrar kontrollen över sin ilska ofta?
Blev du ofta överkörd under din uppväxt?
– Titta om det finns underliggande känslor som kommer fram i form av ilska, t.ex. sorg, ledsenhet.
– Prata med din partner om dina känslor så att hen förstår.
– Lär dig strategier för att hantera ilska, t.ex. timeout, hantera stressen innan du blir arg genom att sätta gränser, ställa krav på andra, ta pauser.
– Gå igenom hur du kan sänka kraven på dig själv.
– Ta ledigt oftare och utvärdera om det har någon effekt på din ilska.
– Ta reda på om din partners hjälplöshet triggar din ilska och fundera i så fall på varför.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Psykopaten jagar konstant efter kickar

Psykopaten jagar konstant efter kickar

Läs mer om psykopati i mina tidigare texter.

Ett utmärkande drag för psykopater är att de hela tiden är på jakt efter kickar. De tänker kortsiktigt och i termer av lust. De zoomar in något eller någon att erövra varpå de börjar jaga efter det de vill ha. När jakten är färdig zoomas nästa mål in och jakten börjar om.

En möjlig anledning till att psykopater är beroende av kickar kan vara att de inte har en förmåga till att känna djupa känslor av närhet eller band till någon annan varpå de blir mer beroende av kortsiktig och ytlig stimulans.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg Psykoaterapeut
www.kbtemanell.se

Kan jag märka att psykopaten ljuger?

Kan jag märka att psykopaten ljuger?

Du kan märka att psykopaten ljuger om du noggrant följer samtalet och vad hen säger ett tag. Ett fel som människor ofta gör med psykopater är att de blir så fångade av skådespelet dvs. sättet psykopaten berättar att de missar innehållet i berättelsen.
Om du noggrant lyssnar på vad psykopaten pratar om kommer du att märka att hen ena stunder säger att hen t.ex. tycker om djur, för att senare under samma samtal säga motsatsen eller ge exempel på en situation som visar att hen inte alls tycker om djur. Detaljen i sig kanske inte är livsviktig men sättet gör att du kan börja misstänka att psykopaten kanske gör på samma sätt när det gäller även andra ämnen t.ex. när det gäller er relation.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Hur beskriver psykopaten känslor?

Hur beskriver psykopaten känslor?

Läs mer om psykopati mina tidigare texter

När psykopaten pratar om känslor är det som när andra pratar på ett annat språk. Hen behöver anstränga sig för att uttrycka sig eftersom det inte kommer naturligt. Det gör att psykopaten ofta uttrycker ord som “hm” etc. när hen pratar om just känslor. Psykopaten har även svårt att matcha en känsla med “rätt” ansiktsuttryck.
Eftersom psykopaten bara känner känslor på ett ytligt plan blir hen heller inte dränerad av en jobbig känsla och kan därför byta känsla lätt. Ett utmärkande drag för psykopaten är att hen kan växla mellan t.ex. ilska och glädje ovanligt fort. Dessutom förväntar sig psykopaten att du ska hänga med på detta så om psykopaten efter ett raseriutbrott plötsligt vill att du ska vara lika glad som hen och om du inte uppfyller dessa förväntningar kan du bemötas av ny ilska.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Är vissa mer benägna att utveckla problem med hetsätning?

Är vissa mer benägna att utveckla problem med hetsätning?

Det är många faktorer som kan leda till att du långvarigt fastnar i problem med hetsätning. Dessutom bildas det snabbt onda cirklar så när du väl har utvecklat hetsätningsproblem kan det vara svårt att kliva ur den onda cirkeln.
Man har dock sett att personlighetsdrag som låg impulskontroll och känslomässig instabilitet kan öka risken för att fastna i problem med hetsätning. Dessutom ger en låg serotoninhalt i hjärnan ett ökat sug efter kolhydrater. Vissa människor har från början en lägre serotoninhalt medan andra får lägre serotoninhalt pga. att de bantar eller utsätts för stor stress.

Om du utsätts för stor stress eller bantar får du ofta lägre serotoninhalt vilket kan leda till ökat sug efter kolhydrater och ofta sämre impulskontroll vilket i sin tur kan leda till att du hetsäter mer och sedan är den onda cirkeln igång.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Varför hamnar jag alltid i relationer där jag får ta hand om andra?

Varför hamnar jag alltid i relationer där jag får ta hand om andra?

Om du märker att du har haft flera relationer där du har tagit hand om andra kan det bero på att:
– Du blir bekräftad av den andra personen och du känner dig sedd.
– Du kanske känner dig duktig för att du klarar av saker till skillnad från den som behöver hjälp. Även om du på lång sikt kanske blir irriterad över att du får göra allt, kanske du från början tycker att det känns bra att du är duktig.
– Du kanske har lätt att få skuldkänslor och mår dåligt när du säger nej till att hjälpa till.
– Du kanske har svårt att be om hjälp själv. Det kanske får dig att känna dig svag eller att du är en belastning för andra.

Det är inte en slump att du gång på gång hamnar i ett läge med människor där du får hjälpa till utan att få hjälp tillbaka. Oftast klickar du med människor där du får vara den som är stark och hjälper till varpå du hamnar i en ond cirkel där du kan känna dig irriterad och utnyttjad.
Fundera på om din jakt efter bekräftelse ofta leder till att du istället känner dig utnyttjad.
Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

Jag väntar på att min gifta partner ska bestämma sig

Jag väntar på att min gifta partner ska bestämma sig

Många är eller har någon gång varit tillsammans med en gift partner. Vanliga tankegångar är: jag har äntligen hittat någon som passar mig, jag är så förälskad som resten löser sig, jag är så förälskad så jag orkar inte tänka på konsekvenserna just nu, jag träffar någon jag tycker om så sällan så jag kan inte backa från det här, jag vet att det här inte är bra men jag kan inte motstå förälskelsen etc.

När du väl klivit in i en relation med en gift partner kan det vara svårt att kliva ut. Ofta präglas relationen av dubbla budskap vilket är svårt att hantera psykiskt. Din gifta partner uttrycker ofta att hen vantrivs i sitt giftermål och att hen vill vara med dig men att det är svårt att göra något än, att hen har barn, hus etc. med sin gifta partner och inte orkar ta itu med allt det etc.

Du pendlar ofta mellan hopp och förtvivlan vilket är känslomässigt dränerande. Du är förälskad och full av hopp det ena ögonblicket och arg och övergiven i nästa ögonblick. Dessutom kanske du skäms inför andra och undviker att prata om din relation eller också pratar du om den och känner dig misslyckad och dum för att du inte kan bryta dig loss.

Om du ofta funderar på hur länge du ska vänta på din gifta partner; fundera på:

  • Sätt en tidsgräns i framtiden när du får förbered dig för att avsluta relationen om inget händer.
  • Var noggrann med att inte ge upp ditt övriga liv för annars har du inget att falla tillbaka på.
  • Fundera på om du har en historik av att falla för otillgängliga person er och i så fall ta itu med det. Lär dig mer om dig själv och dina livsmönster.
  • Försök att inte självkritisera, det gör dig mer handlingsförlamad och mer benägen att fortsätta låta dig själv behandlas illa.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se