(Svenska) Vilka symtom är typiska vid autism?

Vilka symtom är typiska vid autism?

Läs en tidigare text om autism.

En central faktor för personer med autism är att de har problem med det sociala samspelet. De kan bara förstå det konkreta i det budskap du vill förmedla. Det betyder även att du inte kan göra miner eller kroppsrörelser för att visa vad du vill eftersom personer med autism inte kommer att förstå det.

När det gäller personer med lättare autism är det inte lika lätt att se vad som inte fungerar. Du kanske märker att något inte fungerar men du förstår inte vad. Blicken behöver inte alltid vara avvikande men du märker däremot inte att du får något gensvar i blicken, den ser mer tom ut.

Personer med autism har ofta problem med språket, ibland kan de inte prata alls, men ibland fungerar språket men det är ett entonigt och “prydligt” tal.

Vidare har personer med autism svårt att förstå helheten i olika saker.  De kan bli duktiga på att se vissa detaljer som de intresserar sig för. Ofta har de special intressen så om de är intresserad av t.ex. tåg, så lär de sig precis allt om tåg.

Dt är även vanligt att personer med autism är känsliga för olika sinnes intryck, t.ex. vissa ljud, material (vilket gör att de inte vill ha vissa kläder) etc.

Personer med autism har även svårt med förändringar och kan då reagera med ångest eller ilska.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Har personer med autism svårt att känna empati?

Har personer med autism svårt att känna empati?

En vanlig missuppfattning är att personer med autism har svårt att känna empati. De kan absolut känna empati men problemet är att de inte vet närde ska känna empati.

Personer med autism kan t.ex. säga till andra att de är tjocka utan att mena något kränkande med sitt uttalande. De förstår inte att de flesta upplever att det är jobbigt att få sin vikt kommenterad.

Forskare har bl.a.  kommit fram till att människor med autism saknar spegelneuroner dvs. hjärnceller som hjälper dig att scanna av vad någon annan verkar känna.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se