(Svenska) Vad betyder det att validera andra?

Vad betyder det att validera andra?

Validering är ett uttryck som används istället för att bekräfta andra människor.

Det innebär att du kommunicerar till andra att deras tankar, känslor och beteenden verkar förståeliga för dig i en specifik situation.

Om du validerar dig själv innebär det att du accepterar dina egna tankar, känslor och beteenden i en specifik situation. (det är det här jag menar när jag i tidigare texter ofta har beskrivit hur du kan tänka och agera för att vara snäll mot dig själv).

Validering innebär inte att du måste tycka om eller hålla med om saker som andra berättar.

När du validerar andra visar det att du:

– Lyssnar

– Förstår

– Inte är dömande

– Är mån om relationen

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Personer som oroar sig mycket mår sämre av att höra att de ska tänka positivt

Personer som oroar sig mycket mår sämre av att höra att de ska tänka positivt

Många kan känna igen sig i att det kan vara jobbigt att höra att du ska tänka positivt när du inte kan sluta älta något jobbigt.

Forskning visar att människor som har lätt för att se glaset halvfullt kan tillämpa strategin att tänka positivt och må bättre av det medan människor som ser glaset halvtomt mår ännu sämre av att få höra att de ska tänka positivt.

När någon har tendenser att oroa sig mycket är det mer bekräftande att du ställer frågor och att du försöker vara mer objektiv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur validerar (bekräftar) du andra och dig själv? – Övning – Hemuppgift 10

Hur validerar (bekräftar) du andra och dig själv? – Övning – Hemuppgift 10

Förra veckan hade du övning 9 i hemuppgift. Den kommande veckan får du den sista hemuppgiften när det gäller övningar i hur du kan bli bättre på att bekräfta andra och dig själv.

Din hemuppgift blir att titta på tidigare övningar angående hur du kan bekräfta andra och dig själv och skriva ner vilka övningar du tror att du kan börja tillämpa mer i ditt liv.

Snart börjar en ny serie med övningar med fokus på ett nytt ämne.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur validerar (bekräftar) du andra och dig själv? – (Övning) Hemuppgift 9

Hur validerar (bekräftar) du andra och dig själv? – (Övning) Hemuppgift 9

För några veckor sedan hade du hemuppgift 8 när det gäller övningar i att bli bättre på att validera (bekräfta) dig själv och andra.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att fundera på hur du har bekräftat dig själv i ditt liv, om det finns perioder  när du har bekräftat dig mer än under andra perioder och i så fall varför. Om du inte har varit så bra att bekräfta dig själv överhuvud taget, fundera varför.

Nästa vecka får du den sista hemuppgiften när det gäller att bli bättre på att (validera) bekräfta dig själv och andra.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur kan du uttrycka empati när någon känner sig misslyckad?

Hur kan du uttrycka empati när någon känner sig misslyckad?

Om personen du pratar med klankar ner på sig själv med meningar som “jag är misslyckad, jag är dum etc”, kan du uttrycka empati genom att :

– Bekräfta känslan genom att t.ex. säga “det här måste vara jobbigt för dig”.

– Uttryck att den andra personen verkar för hård mot sig själv.

– Observera och sammanfatta det den andra personen säger och uttryck att det måste vara svårt att gå omkring och känna sig på det sättet.

– Ställ frågor och sammanfatta för att visa att du kommer ihåg vad den andra personen pratar om, verka nyfiken.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur bekräftar (validerar) du andra och dig själv? – Hemuppgift 8

Hur bekräftar (validerar) du dig själv och andra? – Hemuppgift 8

Förra veckan hade du i uppgift att inte agera spontant på din irritation utan analysera om det finns en underliggande känsla hos din partner eller familje medlem och i så fall bekräfta den känslan.

Den kommande veckan får du en empati övning i hemuppgift:

– Ställ frågor till personen som mår dåligt, verka nyfiken men inte dömande.

– Visa att du kommer ihåg vad den andra personen berättar genom att sammanfatta och ställa fler frågor.

– Berätta om någon händelse ur ditt eget liv för att visa att du förstår.

Nästa vecka får du en ny hemuppgift!

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur bekräftar (validerar) du dig själv och andra? – Hemuppgift 7

Hur bekräftar (validerar) du dig själv och andra? – Hemuppgift 7

Här hittar du förra hemuppgiften då du övade på att bli bättre på  bekräfta (validera) dig själv och andra.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att observera dina närmaste om de beter sig på ett jobbigt eller otrevligt sätt. Du behöver vara kvar ett tag och stå ut med att bli irriterad, men analysera om din partner eller din familje medlem har någon annan underliggande känsla än den känsla du ser. Du kanske upplever att din partner är jobbig och klängig men det underliggande budskapet kanske är att din partner känner sig ensam i relationen och gärna vill tillbringa tid med dig.

Övningen är alltså att inte agera på din irritation på en gång utan att istället observera situationen ett tag.

Lycka till!

Nästa vecka får du en ny hemuppgift.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur validerar (bekräftar) du andra och dig själv? – Hemuppgift 6

Hur validerar (bekräftar) du andra och dig själv? – Hemuppgift 6

Förra veckan hade du hemuppgift 5 att öva på.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att skriva en tacksamhets dagbok under en vecka.

Skriv ner 3 saker i slutet av varje dag som du är tacksam över. Se till att du inkluderar saker hos dig själv som du är tacksam över att du har och att du har åstadkommit.

Lycka till!

Nästa vecka får du en ny hemuppgift för att öva på att bli bättre mpå att validera (bekräfta) dig själv och andra.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur bekräftar (validerar) du dig själv och andra – Hemuppgift 5

Hur bekräftar (validerar) du dig själv och andra – Hemuppgift 5

Nu har du övat 4 i fyra veckor när det gäller att bli bättre på att bekräfta (validera) dig själv och andra.

Ibland när människor behöver stöd kanske du har upplevt att du inte vet vad du ska säga, du kanske känner en känsla av förvirring och väljer att vara tyst. På sikt kanske du börjar undvika personen som behöver stöd.

Det är ganska vanligt med undvikande av jobbiga situationer men det blir olyckligt när undvikandet beror på att någon behöver stöd.

En validerings strategi som du kan testa när du inte vet vad du ska säga är att bara vara närvarande genom att lägga en hand på den andra personen. Sänk kraven på att säga bra saker, ibland finns det inte så mycket att säga, testa då att bekräfta genom beröring.

Lycka till!

Nästa vecka får du en ny hemuppgift.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Hur bekräftar (validerar) du andra och dig själv – Hemuppgift 4

Hur bekräftar (validerar) du dig själv och andra – Hemuppgift 4

Förra veckan hade du hemuppgift 3 att öva på när det gäller att förbättra din förmåga att bekräfta (validera) andra och dig själv.

Den kommande veckan får du i hemuppgift att ta reda på vad du känner när du upplever en jobbig känsla. Handlar det t.ex. om ilska som du just då är medveten om eller finns det någon underliggande känsla av t.ex. ledsenhet?

Underliggande eller primära känslor kan vara t.ex. skam, ledsenhet, sorg, ilska, rädsla.

Lycka till!

Nästa vecka får du en ny hemuppgift när det gäller att bli bättre på att bekräfta (validera) dig själv och andra.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. psykoterapeut

www.kbtemanell.se