Hur uppfattas ofta personer med paranoid personlighetsstörning?

Hur uppfattas ofta personer med paranoid personlighetsstörning?

En del personer kan ha drag av att vara paranoida. Det innebär att de lätt kan misstänka andra på lösa grunder, tvivlar på vänners lojalitet, tolkar hot och kränkning i oskyldiga uttalanden, ältar gamla oförrätter, upplever ofta angrepp och reagerar med ilska, kan ha återkommande tankar om att deras partner är otrogen etc.

Om de paranoida dragen är många och upplevs som handikappande i vardagen och påverkar relationer på ett negativt sätt kan man uppfylla kriterier för paranoid personlighetsstörning.

Människor med paranoid personlighetsstörning kan ofta vara självständiga, ha vanliga arbeten men uppfattas som kyliga, fientliga och svåra att samarbeta med. Ca. 0.5 -2,25% av befolkningen lider av paranoid personlighetsstörning.

Man ska dock inte blanda ihop paranoid personlighetsstörning med schizofreni där paranoia ofta ingår men där man är psykotisk, dvs. man kan inte skilja på verklighet och fantasi.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vad betyder tvångsmässig personlighets störning?

Vad betyder tvångsmässig personlighets störning?

Många människor kan ha drag av tvångsmässighet som t.ex. att de är överdrivet pedantiska och att de vill dubbel kontrollera saker för mycket.

Om du har en tvångsmässig personlighets störning upplever du inte bara att du har tvångsmässiga tanker eller beteenden inom vissa områden utan du upplever att du “är” på ett tvångsmässigt sätt.

Tvångsmässig personlighets störning innefattar fyra av följande symtom:

1. Du är upptagen av detaljer, regler, listor, ordning och scheman på ett sätt som gör att meningen med aktiviteten försvinner.

2. Du uppvisar perfektionism som stör din förmåga att utföra uppgifter.

3. Du är överdrivet engagerad i arbete och produktivitet på bekostnad av fritid och sociala aktiviteter.

4. Du är överdrivet samvetsgrann, petig och oflexibel i dina moraliska värderingar.

5. Du har svårt att göra dig av med utslitna, värdelösa saker som inte har ett sentimentalt värde.

6. Du är ovillig att delegera uppgifter eller samarbeta med andra om de inte underordnar sig ditt sätt att utföra uppgifterna.

7. Du är snål både mot dig själv och andra och du ser pengar som något som bör sparas inför katastrof situationer.

8. Du är stelbent och envis.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vad betyder osjälvständig personlighets störning?

Vad betyder osjälvständig personlighets störning?

Läs mer om personlighets störningar.

Om du lider av osjälvständig personlighets störning känner du en oförmåga att klara dig själv och ta hand om dig själv vilket leder till ett klängigt och undergivet beteende.  Det leder även till att du får stark ångest vid tankar på att bli övergiven.

Personlighets störningen yttrar sig genom 5 av följande symtom:

1. Du har svårt att ta vardagliga beslut utan att få mycket råd och uppmuntran av andra.

2. Du har behov av att andra tar ansvar för de flesta viktiga områden i din tillvaro.

3. Du har svårt att vara oenig med andra av rädsla för att mista deras stöd och gillande.

4. Du har svårt att starta projekt eller göra saker på egen hand vilket beror på bristande tilltro till det egna omdömet.

5. Du går till ytterligheter när det gäller att få stöd och uppmuntran från andra.

6. Du känner dig obekväm eller hjälplös på egen hand pga. överdriven rädsla för att inte kunna ta hand om dig själv.

7. Du söker genast etablera en ny relation som ska ge omsorg och stöd när en nära relation tar slut.

8. Du är orlmligt upptagen av rädsla för att bli övergiven och behöva ta hand om dig själv.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vad betyder antisocial personlighets störning?

Vad betyder antisocial personlighets störning?

Många tror att antisocial personlighets störning är samma sak som psykopati, vilket i själva verket bara är en del av psykopatin. Många kriminella kan ha antisocial personlighets störning utan att vara psykopater.

I antisocial personlighets störning ingår 3 av följande uttryck;

1. Du är oförmågen att anpassa dig efter rådande normer vilket visar sig i upprepade brottsliga handlingar.

2. Du har ett bedrägligt beteende vilket visar sig i upprepade lögner eller försök att lura andra för att personliga fördelar.

3. Du är impulsiv och oförmögen att planera.

4. Du är irritabel och aggressiv vilket visar sig i upprepade slagsmål.

5. Du nonchalerar din egen och andras säkerhet.

6. Du är ständigt ansvarslös vilket bl.a. visar sig i att oförmåga att etablera ordnade arbets förhållanden.

7. Du visar brist på ångerkänslor vilket visar sig i likgiltighet eller bortförklaringar när du har svikit eller bestulit någon.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vad betyder paranoid personlighets störning?

Vad betyder paranoid personlighets störning?

Jag har tidigare skrivit lite om vad det innebär att ha en personlighets störning. Det innebär att du inte bara har ett avgränsat problem som du kan ringa in, utan det innebär att du upplever att du “är” på ett sätt. Sättet du upplever att du “är” på ställer till problem i dina relationer och det går ut över ditt välmående. Du vet dock oftast inte hur du ska angripa problemet eftersom du inte vet något annat sätt att vara på.

Paranoid personlighets störning innebär att du har problem med tillit till andra människor. Problemen yttrar sig på minst fyra av följande sätt (enligt den psykiatriska  diagnos manualen DSM):

1. Du misstänker på lösa grunder att andra utnyttjar, skadar eller bedrar dig.

2. Du är uppfylld av oberättigade tvivel på vänners eller arbetskamraters lojalitet och pålitlighet.

3. Du ger inte gärna andra förtroenden pga. en obefogad rädsla för att informationen ska användas mot dig.

4. Du tolkar in kränkningar och hot i oskyldiga yttranden eller händelser.

5. Du ältar ständigt gamla oförrätter, dvs. du kan inte förlåta någon som förolämpat, sårat eller på annat sätt betett sig kränkande mot dig.

6. Du upplever angrepp mot din egen person eller mot ditt anseende som inte är uppenbara för omgivningen och du är snabb att reagera med ilska eller med att gå till mot angrepp.

7. Du har utan rimlig grund återkommande misstankar om att din partner är otrogen.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Vad betyder personlighets störning?

Vad betyder personlighets störning?

När människor har personlighets störningar utmärks deras problem av de upplever att de “är” på ett sätt snarare än att de har ett avgränsat problem. Personlighets störningen går ut på att du upplever att du “är” på ett sätt och du vet inga andra sätt att bete dig på.

Vidare upplever du att du är obalanserad känslomässigt och du har problem i dina relationer. Exakt vilka känslor du har svårast att hantera beror på vilken personlighets störning du har. Om du har t.ex. borderline problematik känner du jobbiga känslor intensivt och du pendlar ofta känslomässigt. Om du t.ex. har osjälvständig personlighets störning har du så stora problem med att vara självständig att det genomsyrar hela ditt liv och påverkar ditt liv negativt.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se