(Svenska) Varför skjuter människor ibland upp att prova nya saker?

Varför skjuter människor ibland upp att prova nya saker?

Din hjärna är biologiskt programmerad att vara uppmärksam på rädsla av överlevnad skäl. Om hjärnan får välja mellan hopp och rädsla kommer ofta rädsla att övervinna därför att det överlevnadsmässigt kan vara värt att tänka på de potentiella farorna en sväng extra innan du ger dig ut i det okända. Du kanske därför äter samma mat nästan varje gång du går till en restaurang trots att det skulle vara trevligt att prova något annat.

Människor har dock också en inbyggd motivation för inlärning. Du mår dessutom bättre psykiskt på sikt om du roterar de beteenden som du uppfattar som trevliga. Du kan t.ex. ägna dig åt en trevlig aktivitet den här helgen varpå du byter aktivitet nästa helg för att så småningom komma tillbaka till den första aktiviteten. På det sättet stimulerar du din hjärna med varierade positiva erfarenheter på ett bra sätt.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) 7 regler som hjälper dig att hålla dina nyårslöften

Hur ska jag lyckas hålla mina nyårslöften?

Många känner igen sig i känslan av iver när en plan inför något positvt görs och känslan av besvikelse när projektet misslyckades.
Ett nytt år är en vanlig tidpunkt när du gör planer för saker som du vill uppnå. Detkan handla om att leva mer hälsosamt, bli mer effektiv etc. När året passerat inser du ibland att dina planer har fallit mellan stolarna.

Mitt råd för att öka sannolikheten till att stå fast vid dina mål är:

1. Sätt inte ribban för högt.
En vanlig fälla när vi vill uppnå något är att kraven blir för höga. Om du t.ex. inte har tränat alls på ett tag och har ett hektiskt liv, kan ett rimligt mål vara att komma igång med träning ca. två gånger i veckan.
2. Träna på att vara flexibel.
En vanlig mänsklig tankefälla är antingen eller tänkande, dvs. antingen tränar jag x gånger i veckan eller också har jag misslyckats och då struntar jag i allt. Om du sätter upp mål att träna två gånger i veckan, acceptera att det vissa veckor kanske blir en gång eller två 20-minters promenader och att det är ok. Det innebär inte att du har misslyckats och ska släppa hela projektet.
3. Skriv upp konkreta strategier för hur du ska föra in målet i din vardag.
Titta på ditt schema och skriv in i almanckan när du ska träna den kommande veckan. Om schemat är fullt kan du t.ex. skriva in -promenad mellan två busstationer tisdag och fredag.
4. Skriv in i almanackan när du ska utvärdera hur det går med dina mål. Det kan du.te.x. göra vid ett tillfälle i slutet av varje månad.
5. Var medveten om att tankar och känslor av misslyckande och skam kan dyka upp. Berätta om din plan för en nära vän eller familjemdlem och be personen i fråga att påminna dig och stötta dig med ditt mål.
6. Kom ihåg att lyfta upp självkritiserande tankar till ytan och planera att du kommer att titta på dem men att du inte kommer att agera på dem.
7. Skriv inte upp för många mål, nöj dig till en början med ett eller två mål och jobba mot dem.

Lycka till!
Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut
www.kbtemanell.se

(Svenska) Lyckoövning – Hur övar jag på att bli lycklig 2

Lyckoövning  (Hur övar jag på att bli lycklig) 2

Vidare har ditt skratt följande positiva effekter:

– När du skrattar ökar du sannolihheten att ha trevligt med andra människor samt att bli bra bemött socialt. Ditt skratt är ofta smittsamt vilket gör att andra ofta kommer att börja skratta när andra skrattar.  En anledning till det är vi människor ofta härmar varandras beteende pga. spegelneuron systemet i hjärnan (spegelneuronerna avfyras när vi observerar samma beteende hos andra).

–   1. Le medan du sträcker på dig. Andas in och ut genom munnen. Le när du andas ut. Repetera det här några gånger.

Andas in medan du sträcker på dig och andas ut medan du ler och slappanr av.

     2.  Rör på dina ansiktsmuskler

     3. Skapa skrattljud. Uttal haha, medan du klappar händerna och skakar på kroppen.

     4. Skratta högt. Börja med lågt skratt och öka till högt skratt.

     Skrattandet är en övning så ju mer du skrattar desto mer kommer du att skratta utan att ha ågon speciell anledning. Dessutom är det en liten bit på väg mot lycka!

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Lyckoövning – Hur övar jag på att bli lycklig?

Lyckoövning – Hur övar jag på att bli lycklig?

Jag har tidigare skrivit flera artiklar om lycka och jag kommer då och då att återkomma till ämnet. Jag tycker att det är ett viktigt ämne och att det dessutom ganska lätt går att införa övningar som forskning har visat är kopplade till att känna sig mer nöjd och lycklig.

Forkarna Mary payne Bennett och Cecile A. Lengacher har forskat kring att humor och skratt kan bidra till känslor av psykologiskt och fysioligiskt välmående. Deras forskning har visat att:

– När du skrattar slår ditt hjärta snabbare, du andas snabbare och din syreförbrukning liknar den du har när d tränar.

– När du skrattar aktiveras det sympatiska nervsystemet som ökar adrenalin och noradrenalin. (Blodtrycket ökar inte, vilket det gör vid negativa känslor).

– När du skrattar kan din ångest minska just då.

– Ditt skratt är kopplat till förbättrad funktion av immunceller som dödar cancerceller och vissa virus sjukdomar.

Fortsättning följer…

Monica Emanell, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

 

(Svenska) Lyckoövningar – övningar som ökar känsla av lycka

Lyckoövningar – övningar som ökar känsla av lycka

Forskning visar att du till 40% kan påverka din känsla av lycka. Här kommer några förslag på övningar:

– Träna dig i snällhet genom att utföra snälla beteenden. Poängen (förutom att det är trevligt för andra att man är snäll) är att du ökar sannolikheten att känna dig bättre själv. Gör en stor snäll gärning eller några små snälla gärningar en gång i veckan. Se till att du inte gör dem varje dag (psyket blir uttråkat varpå effekten försvinner) och se till att variera dig.

Att göra snälla saker kan leda till att du får en paus från dina egna problem så ditt psyke för vila och att du känner dig mer tacksam över din egen livssituation, tex. att du är frisk, har ett abrete du tycker om etc.

– Tillämpa flow. Flow innebär att du är så intresserad av det du gör att du glömmer bort tiden. Testa nya saker och var uppmärksam på om någon av aktiviteterna ger upphov till flow. När du hittar dina egna flow beteenden ska du tillämpa dem ofta. De ger dig energi och en känsla av du har kontroll över din tillvaro. För vissa kan det vara att gå i naturen medan det för andra kan vara att prata med en viss person.

– Ägna fem minuter per dag åt sådant som du oftast gör utan att tänka t.ex. äta frukost, duscha, dricka té etc. Beskriv vilka nsinnen som aktiveras, lukt, smak, känsla mot huden etc.

– Testa att le ofta. Forskning visar att ansiktsmuskler som ler skickar signaler som påverkar mående positivt. Dessutom får man ju ofta bra respons av andra vilket ökar sannolikheten för du blir bemött vänligt.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

 

 

(Svenska) Hur övar jag på att bli mer lycklig?

Positiv psykologi blir mer och mer populärt med all rätt, vem vill inte veta vad man kan göra för att bli mer lycklig?

Den här delen av psykolgin fokuserar på vad som gör livet värt att leva. Enligt Sonya Lyubomirsky som forskar i ämnet kan du med 40% öva upp din känsla av lycka. 50% bestäms av generna och 10% av dina livsomständigheter dvs. om du rik, smart, vacker etc. Det intressanta i det här att du faktiskt med hjälp av olika beteenden kan öka dina lyckokänsla med 40%. Det gäller dock att vara medveten att precis som du måste träna länge på gym för att bli vältränad, så måste du öva på lyckostrategier för att bli lyckligare!

Jag tycker att en viktig anledning till att lyckostrategierna är så bra är att du faktiskt oavsett hur du mår eller vad du tycker om dig själv kan tvinga dig själv att genomföra olika beteenden. När det gäller tankestrategier kan det vara svårare. Ofta säger klienter till mig att de har försökt att tänka positivt om sig själva men att det inte har gått. Resultatet kan ibland leda till en känsla av maktlöshet för att “det aldrig kommer att fungera och det är ingen idé att jag försöker mer”.  När det gäller beteenden går det faktiskt att försöka bestämma sig för att göra något litet beroende på hur orkeslös du känner dig (det gäller att inte lägga ribban för högt om du känner dig väldigt nedstämd). Efter ett tag märker du oftast att du känner dig lite bättre.

Lyckoövning

– Skriv ner hur du skulle vilja att ditt liv ser ut i framtiden. Syftet är dels att du får struktu över dina tankar och kanske efter ett tag tänker att dina drömmar inte är så omöjliga. Vidare kanske du får en känslomässig boost av det du skriver vilket kan leda till att du börjar styra upp dina beteenden i riktning mot dina drömmar.