Älskar du din man/fru trots att han/hon misshandlar dig känslomässigt?

Älskar du din man/fru trots att han/hon misshandlar dig känslomässigt?

Många som blir behandlade illa av sin partner kan uppleva att de ändå älskar honom/henne och att de får panik av tanken att bli lämnade av sin partner. Tanken på att bli lämnad kan vara så ångestframkallande att du känner att du nästan går med på vad som helst. Andra kanske bemöter dig med oförståelse kring hur du kan gå med på att bli behandlad så illa så till slut kanske du slutar att berätta om hur du blir behandlad.

Fundera på följande:

  • Analysera dina känslor och försök gå igenom vad de handlar om. Det du upplever som kärlek till din partner kan handla om annat. Det kan handla om att du är ekonomiskt beroende eller beroende på något annat sätt, om att du är rädd för att bli ensam, om att du inte kommer att kunna hantera ditt liv på egen hand etc.

Du löser inte ditt problem genom att ta reda på vad dina känslor handlar om men det är ett första steg att få struktur på dina tankar och känslor. Psyket tycker om struktur och det är ångestdämpande att förstå varför man känner olika känslor. Därefter kan du börja fundera på hur du kan hantera dem.

– Gå även igenom hur din uppväxt har varit för att se om du där kan hitta ledtrådar till att du är så kär i en man/kvinna som behandlar dig illa. Ofta kan du hitta mönster som handlar om att du har blivit känslomässigt illa behandlad eller försummad. Vi människor har en tendens att återskapa relationer i vuxen ålder som påminner om de relationer vi hade till våra föräldrar när vi var barn.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Min man/fru slår mig

Min man/fru slår mig

Läs mer om misshandel i relationer i mina tidigare texter.

Om du har en man/fru som slår dig och du väljer att vara kvar med honom/henne finns det sannolikt flera orsaker till det.

Du kanske har valt att inte berätta det för andra då du tror att andra kommer att förebrå dig för att du inte lämnar din man/fru.

Orsaker till att du väljer att stanna kvar med en partner som misshandlar dem kan handla om att:

– Han/hon är fantastisk ibland och du slutar inte hoppas på att de stunderna kommer att bli fler.

– Du har det bra ekonomiskt tack vare din man/fru och du tror inte att du skulle klara dig på egen hand.

– Du har barn med din man/fru och orkar av olika skälv därför inte ta steget till separation.

– Du känner rädsla för din man/fru och tror inte att du kommer att orka med alla  elaka påhitt han/hon kan komma på vid en separation.

– Din man/fru knäcker din självkänsla helt varpå du tvivlar på din förmåga inom alla områden.

Mitt förslag om din man/fru slår dig är att du börjar med att försöka se om du kan bygga något eget som inte är kontrollerat av din man/fru. Försök träffa vänner, gå någon utbildning och berätta inte allt du tänker och känner för din man/fru. Försök fundera, fast du får ångest av det hur du skulle kunna bo och vad du skulle kunna sysselsätta dig med utan din man/fru. Även om det känns som en omöjlighet är det bra att tänka i termer av olika alternativ. Det bidrar att inte all ångest och hjälplöshet ramlar över dig samtidigt. Din hjärna börjar i och med att du tänker på olika alternativ sortera tankar och känslor vilket på sikt kan leda till att en separation till slut inte känns som en omöjlighet.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Min man/fru misshandlar mig psykiskt

Min man/fru misshandlar mig psykiskt

Det finns många anledningar till att människor fortsätter en relation som är destruktiv för dem. Orsakerna kan vara att det är svårt att lämna ett bekvämt liv, rädsla för att vara ensam, rädsla för att int kunna träffa någon ny person, rädsla för att barnen kommer att få det sämre etc.

Den största anledningen är dock ofta att du känner en förhoppning att misshandeln kommer att upphöra och att det finns perioder med den som misshandlar som är bra.

Den psykiska misshandeln kan handla om att du ständigt känner dig kritiserad, du kanske blir hånad, utskrattad och din partner kanske ofta blir rasande för saker du aldrig kan förutse. Det här kan leda till att du anpassar dig ännu mer för att försöka undvika nya utbrott. Anpassnings beteenden i sådana här relationer leder tyvärr till at din partner kommer att tappa respekten för dig ännu mer och ta för sig ännu mer.

Ditt första steg om du känner dig psykiskt misshandlad är att försöka berätta det för någon du litar på för att få hjälp att se att det inte är du som är klantig, dum eller egoistisk.

Därpå behöver du försöka planera in små steg där du försöker sätta gränser och stå ut med att din partner tillfälligt kommer att bli ännu värre.

Du behöver även bestämma dig för att avsätta tid för aktiviteter och människor som du tycker om och där din partner inte är med, så att du kan börja bygga upp din självkänsla.

Läs mer i mina tidigare texter om narcissistiska män/kvinnor.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Varför vill ofta misshandlade personer inte berätta att de blir utsatta för våld i nära relationer?

Varför vill ofta misshandlade personer inte berätta att de blir utsatta för våld i nära relationer?

Läs min tidigare text om våld i nära relationer.

Människor som blir utsatta för våld i nära relationer har ofta en otrygg bakgrund där de kanske under sin uppväxt inte har känt sig sedda och fått sina behov tillgodosedda. När de sedan träffar en partner som bekräftar dem, ser dem, kommer ihåg vad de tycker om etc. är det lätt att falla handlöst och bli förälskad.

Personer som får raseriutbrott och misshandlar sin partner är sällan bara elaka, då skulle det inte vara så svårt att lämna hela situationen. Problemet är att de ibland är hemskt elaka och ibland fantastiskt bekräftande och får dig att känna dig som en kung.

Den emotionella berg och dal banan har en den effekten att du fastnar mer och mer för den andra personen och till slut känner du dig så insyltat att du inte kan se någon väg ut. Med tiden kanske du har gift dig, skaffat hus, hund eller barn med din partner vilket ytterligare försvårar din tro att du kan  frigöra dig. Det svåraste hindret att lämna en person som misshandlar handlar dock oftast inte om praktiska saker utan om känslomässiga faktorer. Du tänker ofta att dina partner egentligen är väldigt snäll och att han/hon egentligen älskar dig mest av alla och att han/hon inte kan rå för sina utbrott eftersom de beror på hans/hennes taskiga barndom. Ofta har du däremot ingen empati för att din egen barndom kanske inte har varit fantastisk.

Eftersom personer som blir illa behandlade i relationer ofta sitter känslomässigt och kanske praktiskt fast är de ofta obenägna att prata om misshandeln. De får ofta hemsk ångest av tanken att de kan bli lämnade, de tror inte att de skulle klara sig varken praktiskt eller känslomässigt och sedan är skam faktorn också starkt vägande. Du känner ofta skam över dig själv som person, skam över att du blir misshandlad, skam över att andra ska se dig som en misslyckad person och skam över att andra kommer se ner på dig för att du inte lämnar din partner.

Alla ovan beskrivna faktorer gör att du ofta lägger ner energi på att dölja misshandeln. Om någon skulle rota i ditt privatliv kan du tom. bli arg på budbäraren eller berätta för din partner om vad din vän har sagt. Konsekvensen då blir ofta att din partner lägger ner energi på att få bort budbäraren från din bekantskapskrets varpå du blir ännu mer ensam och beroende av din partner.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se

(Svenska) Varför lämnar inte den som blir misshandlad sin partner? – Fall exempel

Varför lämnar inte den som blir misshandlad sin partner? – Fall exempel

Människor som är i destruktiva relationer har ofta svårt att bryta dem. Det är oftast kopplat till din uppväxt. Om du är uppvuxen i en miljö där du har varit tvungen att ständigt anpassa dig efter andras behov och där ingen brytt sig om dina behov är du van vid det. När du sedan är vuxen är det inte ovanligt att du väljer en partner som behandlar dig illa eftersom du är van vid det.

Det är illa nog med en partner som behandlar dig illa psykiskt men sedan finns det även exempel där du kanske blir misshandlad fysiskt och att du fortfarande inte kan avsluta relationen. Här kommer ett exempel på hur det kan se ut:

Tina träffade Johan när hon var 19 år och han var 29 år. Tina hade haft flera kortvariga relationer med män som sedan lämnade henne. Hon bodde med sin pappa som var borta hemifrån mycket och sin mamma som var bitter och drack en del. Tina hade ambivalent anknytning. Hon fick ångest lätt och var rädd för att bli lämnad, vilket hon även blev, fram till att hon träffade Johan. Han ville vara med Tina alla timmar på dygnet som han inte hade egna aktiviteter vilket kunde handla om att träffa sina egna kompisar eller träning. Han var intresserad av Tina och ville skaffa familj med henne. Tina kände att någon äntligen inte skulle lämna henne. Johan var dock svartsjuk och han hade humörsvängningar. När han blev arg kunde han helt tappa kontrollen över sig själv och slänga saker. När han till slut lugnade ner sig var han ångerfull och fick Tina att känna sig bekräftad. Då kunde han överösa henne med bekräftelse. När Tina och Johan hade varit tillsammans i ett år gick Tina ut med sitt jobb och kom hem sent. Johan väntade när hon kom hem och var rasande. Han ansåg att han hade gjort Tina en tjänst då han tillät henne att gå ut och att hon hade missbrukat hans förtroende. Han slog henne så att hon sedan hade märken i ansiktet. Nästa morgon var Johan ångerfull för att han hade slagit Tina och han gick och köpte en chokladask till henne. Tina tänkte att hon faktiskt fick skylla sig själv att hon kom hem så sent och att Johan i alla fall älskade henne mer än någon annan hade gjort, hon förlät honom. Johan fortsatte att misshandla Tina då och då. Ibland fick hon nog men hon hade inte en tanke på att lämna honom. Hon klarade inte av att arbeta heltid, hon klarade inte av att sköta allt det praktiska som att betala räkningar, hon kunde inte sätta gränser mot deras barn och hon visste att hon inte kunde vända sig till sina föräldrar. Tina kände att hon var glad att hon hade Johan som kunde ta hand om henne och att hon var tvungen att försöka göra som han ville för att han skulle få så få utbrott som möjligt.

Det här exemplet visar varför det är så svårt att lämna en partner som misshandlar dig. Alla är inte praktiskt beroende som Tina, men krafterna är så starka i sådana här relationer att detofta  räcker att vara känslomässigt beroende.

Monica Emanell, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

www.kbtemanell.se